Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duchovenská online poradna

Duchovenská online poradna

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:HopeTV
Šetření:17. 05. 2021 - 30. 06. 2021
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rádi bychom znali Váš názor na připravovanou poradenskou online službu, jejímž cílem je v prvé řadě poskytnout prostor pro naslouchání a klientovi doprovázením pomoct nalézt řešení jeho životních problémů. Pracovníky služby jsou v tomto případě profesionální duchovní nebo poučení věřící. Projekt kromě pastoračního poradenství nabídne také „duchovní servis“ s audiovizuálním obsahem.


Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete vytvořit kvalitní službu, která může pomoct spoustě lidem. Váš názor je pro nás důležitý. Děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11262,92 %62,92 %  
Muž6637,08 %37,08 %  

Graf

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26–35 let5430,34 %30,34 %  
18–25 let3519,66 %19,66 %  
46–60 let3217,98 %17,98 %  
36–45 let3117,42 %17,42 %  
61 let nebo starší179,55 %9,55 %  
17 let nebo mladší95,06 %5,06 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední7743,26 %43,26 %  
Vysokoškolské7039,33 %39,33 %  
Základní2212,36 %12,36 %  
Vyšší odborné95,06 %5,06 %  

Graf

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svoji spiritualitu prožívám v soukromí6637,08 %37,08 %  
Jsem součástí náboženského společenství5530,9 %30,9 %  
O náboženství se nezajímám4223,6 %23,6 %  
Občas nějaké náboženské společenství navštívím1910,67 %10,67 %  
Náboženské společenství jsem opustil63,37 %3,37 %  
problémy náboženství sleduji z odborného hlediska10,56 %0,56 %  
Změnila jsem vyznání.10,56 %0,56 %  
jiný10,56 %0,56 %  
o náboženství se zajímám a právě proto s žádným náboženstvím nesouhlasím10,56 %0,56 %  
Jsem ateista, ale o náboženství se zajímám z teoretického hlediska, protože je to stále obrovské téma po světě10,56 %0,56 %  
Absolutní ateistka10,56 %0,56 %  
Pokládám se za věřící. Chodím do 1 společenství. Ale být jeho součástí je moc necítím. 10,56 %0,56 %  
CČSHSloužit10,56 %0,56 %  
opovrzeni10,56 %0,56 %  
záporný10,56 %0,56 %  

Graf

5. Jaké je podle Vás poslání církve ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytovat duchovní vyžití hlavně lidem, kteří věří v Boha9050,56 %50,56 %  
Nezištně pomáhat lidem v těžkých životních situacích8044,94 %44,94 %  
Církev má lidi vzdělávat (v oblasti morálky, teologie, kultury, apod.)5530,9 %30,9 %  
Církev je vlastně firma, která vydělává na důvěřivosti lidí3318,54 %18,54 %  
Dohlížet na morálku ve společnosti a upozorňovat na prohřešky2413,48 %13,48 %  
Církve jsou k ničemu1910,67 %10,67 %  
manipulovat s lidmi a jejich názory, ale také duševně pomáhat těm, kteří v ideologii daného náboženství věří10,56 %0,56 %  
Zprostředkovávat duchovní službu potřebným (tedy těm, kteří jsou v rámci daného náboženství na poskytování těchto služeb závislí - zprostředkování svátostí, vysluhování bohoslužeb atd.)10,56 %0,56 %  
nevím10,56 %0,56 %  
Uceni ziti v kolektivu, utociste, predsavovani Boha10,56 %0,56 %  
šířit radost, naději, doprovázet lidi na cestě10,56 %0,56 %  
společenství10,56 %0,56 %  
Pastorace, umožnit lidem, kteří o to mají zájem, setkávat se s Bohem. Jít lidem příkladem (žít řádným životem) a vést je nebo alespoň nasměrovávat je dobrým směrem (opět, pokud tomu tak sami chtějí). Jinak, řekla bych, že poslání církve není pouze v pomáhání lidem v těžkých životních situacích, ale i v mnoha dalších ohledech.10,56 %0,56 %  
Zvěstovat evangelium. Získávat Ježišovi učedníky, učit je zachovávat Jeho přikázání... 10,56 %0,56 %  
učit lásce, toleranci, dialogu10,56 %0,56 %  
Církev má seznamovat lidi s Ježíšem Kristem.10,56 %0,56 %  
Církev má jít do celého světa zjevovat Boží lásku a pravdu a činit tak z lidí učedníky Ježíše Krista. 10,56 %0,56 %  
Sloužit Bohu v lidech10,56 %0,56 %  
Posláním církve je předávat zkušenost, nezkušeným. Šířit víru v Pána Ježíše a jeho spasení.10,56 %0,56 %  
Šířit naději a laskavost10,56 %0,56 %  
hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista10,56 %0,56 %  
Církev má být otevřeným společenstvím pro všechny lidi dobré vůle.10,56 %0,56 %  
poskytovatel komunity10,56 %0,56 %  
parazitovat na cizi praci10,56 %0,56 %  
Církev se má vzdělávati a milovati bližního v Bohu i bez Boha.10,56 %0,56 %  
Nevím, nejsem součástí církve10,56 %0,56 %  
Být mostem mezi nebem a zemí10,56 %0,56 %  
šíření evangelia, šíření Boží slávy, a lásky10,56 %0,56 %  
Tvoří společenství lidí (společnosti) s Bohem. Nabízí pomoc a pomoc, podporu a zázemí lidem věřícím i nevěřícím bez rozdílu. 10,56 %0,56 %  
Sdílení, vyučování, pomoc druhým, hlásání Božích pravd10,56 %0,56 %  
manipulace s lidmi a vlastní zisk10,56 %0,56 %  

Graf

6. S kým byste řešil/a své osobní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina, přátelé14581,46 %81,46 %  
Nevěřící odborník (v oblasti psychologie, terapie, v sociální oblasti)6033,71 %33,71 %  
Věřící odborník (v oblasti psychologie, terapie, v sociální oblasti)5832,58 %32,58 %  
Duchovní pracovník, farář4726,4 %26,4 %  
Nikomu bych se nesvěřil/a2514,04 %14,04 %  
podle vlastní úvahy a svých odborných znalostí10,56 %0,56 %  
primárně bych usilovala, abych své problémy vyřešila sama bez pomoci druhých10,56 %0,56 %  
Možná otci.10,56 %0,56 %  
nevím, podle toho, o jaké problémy by šlo10,56 %0,56 %  
Ideálně věřící (znovuzrozený) odborník. Aby uněl naslouchat, klást dobré otázky, vést dialog, mluvit/radit k věci, citlivě. Opravdově si moci promluvit. 10,56 %0,56 %  
Bůh,rodina a křesťané nejen ze sboru10,56 %0,56 %  
kazatel i nevěřící odborník jen někdy10,56 %0,56 %  
sám se sebou10,56 %0,56 %  
Příroda10,56 %0,56 %  
úplně především s Pánem Ježíšem Kristem a od toho by se odrazilo, zda bych daný problém měla i s někým sdílet. Určitě bych vyhledala duchovního pracovníka 10,56 %0,56 %  
S Bohem.10,56 %0,56 %  
odborník - nerozlišuji, zda je či není věřící10,56 %0,56 %  
všetky odpovede... v závislosti na situácii10,56 %0,56 %  
především s Ježíšem, pak věřící,pastor,10,56 %0,56 %  
Velmi záleží na tom, o jaký problém jde. V každém případě bych si jej nerada nechávala pro sebe. Nejdřív bych ho řešila s Bohem.10,56 %0,56 %  

Graf

7. Jakou formu komunikace byste při řešení svých osobních problémů využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní setkání15587,08 %87,08 %  
Anonymní chat3921,91 %21,91 %  
Telefonní hovor3821,35 %21,35 %  
E-mail3217,98 %17,98 %  
Skrze chat na soc. médiích (např. Messenger, Instagram, WhatsApp apod.)2916,29 %16,29 %  
Videohovor1810,11 %10,11 %  
Nic z tohoto.10,56 %0,56 %  
žádnou, ještě jsem neměl problém který bych nevyřešil sám a věřím že žádný takový už nebude (už jsem dost starý)10,56 %0,56 %  
neřešila bych problémy s cizí osobou 10,56 %0,56 %  
žádnou10,56 %0,56 %  
e-mail a chat na soc. sieťach nie, kvôli riziku úniku dát (zo strany samotnej služby, chyby terapeuta, alebo samotného pacienta) - email a soc. siete sú viazané na meno konkrétneho jedinca. Pokiaľ by unikli dáta z anonymného chatu, nie je možné tento rozhovor priradiť ku konkrétnej osobe.10,56 %0,56 %  
Jak kdy10,56 %0,56 %  
podle okolností, osobně nejlépe10,56 %0,56 %  

Graf

8. Jaká témata byste řešil/a s duchovním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické problémy (závislosti, osamělost, ztráty smyslu života, sebevražedné myšlenky…)7743,26 %43,26 %  
Duchovní problémy (ztráta víry, ohrožení sektou, posedlost…)7240,45 %40,45 %  
Vztahové problémy (v rodině, s dětmi, s partnerem…)5933,15 %33,15 %  
Žádná5732,02 %32,02 %  
Problémy spojené s prací (vyhoření, ztráta výkonnosti, ztráta zaměstnání…)4424,72 %24,72 %  
Zdravotní problémy (nemoci, postižení…)3519,66 %19,66 %  
Sociální a právní problémy (dluhy, exekuce, porozvodové dělení majetku…)2111,8 %11,8 %  
ideologické názory10,56 %0,56 %  
s člověkem, jehož duchovní praxe si vážím a souzním s ní, bych možná řešila některé duchovní otázky, ale s duchovním jako takovým ne10,56 %0,56 %  
nedovedu posoudit10,56 %0,56 %  
Strach ze smrti, vyrovnání se se smrtí blízkého člověka; pohled na svět v obecné rovině10,56 %0,56 %  
Problémy světa (konflikty, polarizace společnosti, enviromentální žal atd.)10,56 %0,56 %  
hledání duchovní cesty, vzdělávání, historie, léčivé rostliny, možnost přímluvy u lidí i v duchovním světě10,56 %0,56 %  
Myslím si, že většina výše uvedených je spíše práce psychologů. Samozřejmě je výhodou pokud je duchovní i psychologem. Pokud by tomu tak bylo, lidé by jistě vyhledávali jeho pomoc.10,56 %0,56 %  
to záleží, jakého vyznání je duchovní? jestli křesťanského, tak nic, křesťanství nemám ráda10,56 %0,56 %  
alles10,56 %0,56 %  
Všechny bratr farář nemá problém10,56 %0,56 %  
cokoliv mě tíží10,56 %0,56 %  
Nejdřív bych všechny své těžkosti odevzdala Bohu a On už by to ostatní zařídil, když se na Něj budu spoléhat . Pán by mi svou cestu k pomoci ukázal ,jen člověk musí umět Pánu naslouchat a vzdát se všeho co ho od Pána vzdaluje 10,56 %0,56 %  
Ale jen s moudrými a spolehlivými pokud to poznám.10,56 %0,56 %  
okrem týchto možností (čo sú viacmenej osobné/psychické problémy, a riešiť by ich mohol aj neduchovný terapeut), by som priamo s duchovným riešil aj "neterapeutické" náboženské otázky (ak by som mal otázky na konkrétne pasáže z biblie; či sa niečo považuje za hriech a je nutná spoveď ak na ďalší deň plánujem na omši prijímanie; nejaké konkrétne otázky na modlitby, náboženské sviatky apod. - kňazi vedia lepšie než ja, čo sa ich bežne ľudia pýtajú) - tieto "neosobné" otázky by mohli byť kľudne prístupné vo forme nejakého verejného fóra, kde sa k nim môžu vyjadrovať jednak duchovní, a jednak iní užívatelia.. A samozrejme by to slúžilo rovno aj ako nejaký archív dotazov...10,56 %0,56 %  
ať mi dojedná osobní schůzku s bohem (když podle něj existujeú10,56 %0,56 %  
Všechny 10,56 %0,56 %  
vztahy,zájem o lidi venku, mé stáří souvislosti s tématy, poslání křest. v pozdním věku10,56 %0,56 %  
Mezi duchovními mám mnoho přátel. Nelze odděli, jestli mi naslouchají jen jako přátele, nebo jen jako duchovní. Proto bych se nevyhýbala řešit s nimi jakéholi z těchto témat.10,56 %0,56 %  

Graf

9. Jaké výhody má podle Vás řešení osobních problémů s duchovním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskrétnost8447,19 %47,19 %  
Empatie6737,64 %37,64 %  
Individuální přístup6637,08 %37,08 %  
Vzdělání v duchovní oblasti6435,96 %35,96 %  
Nabídka modlitby6033,71 %33,71 %  
Moudrost a životní zkušenosti6033,71 %33,71 %  
Přátelský přístup5631,46 %31,46 %  
Žádné3720,79 %20,79 %  
Přehled v oblasti genderu31,69 %1,69 %  
Nevím 21,12 %1,12 %  
žádné, někdo vyhledává duchovního, někdo lékaře či jiného odborníka, věř a víra Tvá Tě uzdraví10,56 %0,56 %  
dostupnost10,56 %0,56 %  
nelze paušalizovat - těchto kvalit nedosáhne člověk jen tím, že je duchovním, pokud vycházím z realizovaných průzkumů, velká část posluchačů bohosloví je osobnostně nezralá10,56 %0,56 %  
záleží na konkrétní osobě10,56 %0,56 %  
Že zná Boha. Boží pohled a názor. Ideálně přináší Boží Slovo. Vhled, moudrost. Taky by ideálně měl mít Boží vlastnosti... Lásku, dobrotu, přijímání, zájem... 10,56 %0,56 %  
Nasměrování, vykazatelnost, modlitba, povzbuzení10,56 %0,56 %  
empatie a zkušenosti10,56 %0,56 %  
Platí to však jen u minima duchovních.10,56 %0,56 %  
všechno to jmenované,jsme v jedné duchovní rodině, nic lepšího na zemi není, díky za dobré spol.díky , Bože za všechny pastory ,kazatele pastýře i kněze samozřejmě 10,56 %0,56 %  

Graf

10. Jakou specializaci byste u duchovního při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není to pro mne důležité8145,51 %45,51 %  
Vzdělání v sociální oblasti / v oblasti psychologie8044,94 %44,94 %  
Vzdělání v duchovní oblasti (farář, kaplan)5631,46 %31,46 %  
Vyškolený dobrovolník73,93 %3,93 %  

Graf

11. Jaké pohlaví duchovního pracovníka byste při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerozlišuji to12670,79 %70,79 %  
Muž2916,29 %16,29 %  
Žena2312,92 %12,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaká témata byste řešil/a s duchovním?

  • odpověď Psychické problémy (závislosti, osamělost, ztráty smyslu života, sebevražedné myšlenky…):
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální a právní problémy (dluhy, exekuce, porozvodové dělení majetku…) na otázku 8. Jaká témata byste řešil/a s duchovním?
  • odpověď Žádná:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 9. Jaké výhody má podle Vás řešení osobních problémů s duchovním?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

5. Jaké je podle Vás poslání církve ve společnosti?

6. S kým byste řešil/a své osobní problémy?

7. Jakou formu komunikace byste při řešení svých osobních problémů využil/a?

8. Jaká témata byste řešil/a s duchovním?

9. Jaké výhody má podle Vás řešení osobních problémů s duchovním?

10. Jakou specializaci byste u duchovního při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

11. Jaké pohlaví duchovního pracovníka byste při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

5. Jaké je podle Vás poslání církve ve společnosti?

6. S kým byste řešil/a své osobní problémy?

7. Jakou formu komunikace byste při řešení svých osobních problémů využil/a?

8. Jaká témata byste řešil/a s duchovním?

9. Jaké výhody má podle Vás řešení osobních problémů s duchovním?

10. Jakou specializaci byste u duchovního při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

11. Jaké pohlaví duchovního pracovníka byste při řešení svých osobních problémů preferoval/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, H.Duchovenská online poradna (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pruzkum-zkrize-cz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.