Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem

Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mirka Motryczová
Šetření:01. 01. 2019 - 20. 01. 2019
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):26 / 20.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 2. ročníku magisterského oboru andragogika a v současnosti zpracovávám diplomovou práci s názvem "Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem". Tímto Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníků, jehož výsledky použiji ve své diplomové práci. Dotazník je zcela anonymní a je určen pro osoby od 19 let. U otázek jsou předem stanovené odpovědi, ale i možnost napsání odpovědi vlastní. U některých otázek je možné vybrat více odpovědí. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem psychohygiena či duševní hygiena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17780,45 %80,45 %  
Ne4319,55 %19,55 %  

Graf

2. Kde?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média (Tv, rádio, internet, noviny/časopisy)9855,37 %44,55 %  
Vysoká škola7542,37 %34,09 %  
Střední škola5631,64 %25,45 %  
VOŠ1910,73 %8,64 %  
Nic z výše uvedeného, informace jsem si našel/a sám/a147,91 %6,36 %  
Základní škola95,08 %4,09 %  
V zaměstnání21,13 %0,91 %  
psychohygiena tvoří součást mé profese10,56 %0,45 %  
Skautský institut - Nevypusť duši10,56 %0,45 %  
od blízkých 10,56 %0,45 %  
Učiliště10,56 %0,45 %  
V odborných knihách.10,56 %0,45 %  
Mezi přáteli10,56 %0,45 %  
V psychiatrické léčebně.10,56 %0,45 %  
jak ve škola, tak ale i sama + na táborových školeních10,56 %0,45 %  
Kniha10,56 %0,45 %  
v rodině10,56 %0,45 %  
Kamaradi10,56 %0,45 %  
od kolegyně10,56 %0,45 %  
kurz pracovníka v sociálních službách; při náhledu praxe v soc.službách v rámci přijímacího řízení10,56 %0,45 %  
odborné knihy10,56 %0,45 %  
Skauting10,56 %0,45 %  
na přednášce10,56 %0,45 %  
psychiatrická ambulance10,56 %0,45 %  
Práce10,56 %0,45 %  
na terapii10,56 %0,45 %  
seminář10,56 %0,45 %  
literatura samostudium10,56 %0,45 %  
LARP10,56 %0,45 %  
kvalifikační i nekvalifikační kirzy zaměřené na zážitkovou pedagogiku, pedagogiku, různé výchovy apod.10,56 %0,45 %  
Kamarádka 10,56 %0,45 %  
Rodina10,56 %0,45 %  

Graf

3. Podléháte stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18785 %85 %  
Ne3315 %15 %  

Graf

4. Jak často podléháte stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen ve velmi vypjatých situacích.6434,22 %29,09 %  
Několikrát do týdne.6233,16 %28,18 %  
Velmi často (prakticky denně).5428,88 %24,55 %  
Dříve pořád, ted mene10,53 %0,45 %  
Jednou za cas10,53 %0,45 %  
Denně ve vypjatých situacích 10,53 %0,45 %  
Nepravidelně10,53 %0,45 %  
Je ve zkouškovém období 10,53 %0,45 %  
Párkrát do měsíce10,53 %0,45 %  
o zkouškovém10,53 %0,45 %  

Graf

5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudbě (poslech i hra na hudební nástroj)13159,55 %59,55 %  
Pobytu v přírodě9744,09 %44,09 %  
Fyzické aktivitě (běh, fitness, posilování atd.)9241,82 %41,82 %  
Svým koníčkům8136,82 %36,82 %  
Kreativní činnost (malování, výtvarná činnost atd.)6830,91 %30,91 %  
Péči o domácí zvířata (pes, kočka, morče aj.)6328,64 %28,64 %  
Alkoholu5123,18 %23,18 %  
Práci s dechem4721,36 %21,36 %  
Cigaretám3817,27 %17,27 %  
Meditaci2712,27 %12,27 %  
Psaní deníku2511,36 %11,36 %  
Lékům (antipsychotika a antidepresiva)219,55 %9,55 %  
Relaxaci prostřednictvím jógy209,09 %9,09 %  
Autogenní trénink146,36 %6,36 %  
Drogy62,73 %2,73 %  

Graf

6. Myslíte si, že Vás nějaká z níže uvedených technik psychohygieny může zbavit stresu?

Techniky psychohygieny: Fyzická aktivita (běh, fitness, posilování atd.), Kreativní činnost (malování, výtvarná činnost atd.), Hudba (poslech hudby i hra na hudební nástroj), Péče o domácí zvířata (pes, kočka, morče aj.), Autogenní trénink, Pobyt v přírodě, Práce s dechem, Psaní deníku, Vlastní koníčky, Relaxace prostřednictvím jógy, Meditace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20090,91 %90,91 %  
Ne209,09 %9,09 %  

Graf

7. Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již jsem zkoušel/a a nepomohlo to.1050 %4,55 %  
Ke zbavení se stresu potřebuji jiné prostředky (alkohol, cigarety, léky atd.).315 %1,36 %  
Je potřeba sebeovládání, žádné další prostředky.15 %0,45 %  
pokaždé co se uklidním nebo zbavím stresu již zmíněnými činnostmi se zase hodím do reality a psychické deprivace15 %0,45 %  
Kdo říkal, že se chci zbavit stresu?15 %0,45 %  
pomáhá to se se stresem lépe srovnat, nikoliv se ho plně zbavit. Plně mě stresu zbaví pouze zbavení se zdroje stresu, a to leckdy nejde15 %0,45 %  
záleží od přístupu člověka, někdo se neuvolní ani když jsi jde zaběhat a taky někdy když jsem ve stresu nemám na tyto aktivity čas. Když mám hodinu abych dokončila práci, na kterou bych potřebovala celý den, nepustím si na 15 minut hudbu.15 %0,45 %  
ke zbavení stresu se musí vyřešit jeho příčina15 %0,45 %  
mohou pomoci zbavit se příznaků stresu, nikoliv sresu samotného15 %0,45 %  

Graf

8. Myslíte si, že se dá proti stresu bojovat jinak než za pomoci léků, doplňků stravy či návykovými látkami jako jsou alkohol, cigarety, léky (antipsychotika a antidepresiva) či drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20291,82 %91,82 %  
Ne188,18 %8,18 %  

Graf

9. Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic jiného mě neuklidní.844,44 %3,64 %  
Neznám jiný způsob.527,78 %2,27 %  
?15,56 %0,45 %  
Leda tak spánek mě trošku uklidní.15,56 %0,45 %  
nepochopila jsem, co proč..15,56 %0,45 %  
odreagování, změna myšlení od starostí; návykové látky mohou pomoci od pocitu stresu, ale blokují řešené příčin a dlouhodobě problémy spíše prohlubují a množí15,56 %0,45 %  
starání se o malou15,56 %0,45 %  

Graf

10. Jak bojujete se stresem?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věnuji se svým koníčkům (sport, kreativní činnost, hudba,zvířata, psaní, relaxace aj.)18483,64 %83,64 %  
Alkoholem4319,55 %19,55 %  
Cigaretami3214,55 %14,55 %  
Léky (antipsychotika a antidepresiva)2511,36 %11,36 %  
Nijak s ním nebojuji.219,55 %9,55 %  
Drogy62,73 %2,73 %  
trávím čas s přáteli20,91 %0,91 %  
jídlo20,91 %0,91 %  
metodami psychohygieny10,45 %0,45 %  
čas s přáteli a rodinou10,45 %0,45 %  
sldování filmů10,45 %0,45 %  
Již pár let jsem se prakticky necítil být ve stresu... Když nejde o život, není důvod...10,45 %0,45 %  
Odpočinkem10,45 %0,45 %  
Snažím se danou situaci zpracovat, vše racionalizovat, vyhledat podporu, odpočinek10,45 %0,45 %  
Hrani pocitacovych her, cteni knih, meditace (ale rozhodne ne ten druh, ktery myslite). Ale stresem v podstate netrpim, protoze prevence je jednodussi, nez haseni ohne, kdyz uz se rozhori.10,45 %0,45 %  
spánek10,45 %0,45 %  
Spánek.10,45 %0,45 %  
Ráda bych svymi konicky a fyzickymi aktivitami, ale jsem casove vysilena10,45 %0,45 %  
Jsem s blízkými a přáteli10,45 %0,45 %  
Psychoterapie10,45 %0,45 %  
vím, že to asi není zcela normální, ale mluvením sama se sebou se snažím nabývat pozitivní myšlenky a zvýšit si sebevědomí10,45 %0,45 %  
straním se od ostatních lidí10,45 %0,45 %  
Občas se jen vybrečím.10,45 %0,45 %  
aktivní relaxací (různé formy relaxačních a meditačních cvičení, fyzické cvičení, strečink, jóga, kvalitní odpočinek - relaxace a spánek, kvalitní strava, dělání přestávek během náročné činnosti10,45 %0,45 %  
V tomto světě a s tím vším co o něm a o lidech všeobecně vím nelze bojovat se stresem. Možná tak lobotomií...10,45 %0,45 %  
mentální cvičení, editace10,45 %0,45 %  
práce s dechem, autogenní trénink, chůze přírodou, vypovídání se10,45 %0,45 %  
beham, odpocivam10,45 %0,45 %  
opuštěním prostředí, které mě stresuje10,45 %0,45 %  
kombinovať lieky a techniky psychohygieny je najefektívnejšie10,45 %0,45 %  
prevence10,45 %0,45 %  
smiechom, stretnutím sa s priateľmi, tancom a celkovo pohodovou uvolnenou zábavou.10,45 %0,45 %  
klid, vana, procházka mimo lidi10,45 %0,45 %  
Svěřením se někomu/sobě10,45 %0,45 %  
modlitba, čtení Bible- hledání souvislostí a řešení, "všechnu svou starost vložte na Něj (Boha Otce), neboť Mu na vás záleží." Takové a podobná slova z Bible mě uklidňují. Dále např.rozhovory s blízkými, smsky, telefonáty.10,45 %0,45 %  
rozumovým řešením problému/situace, který/á mě stresuje10,45 %0,45 %  
Modlitbou10,45 %0,45 %  
starání se o dceru10,45 %0,45 %  
návštěva psychologa10,45 %0,45 %  
relaxační techniky10,45 %0,45 %  
Odstranění příčiny stresů např.rozchod s partnerem 10,45 %0,45 %  
"mám" klášter v zeleni mimo signál mobilu10,45 %0,45 %  
Chodím do kostela, čtu Bibli, modlím se k Bohu 10,45 %0,45 %  
modlitbou, spánkem10,45 %0,45 %  
Setkávání se s přáteli10,45 %0,45 %  
To co jsem před chvíli uvedl10,45 %0,45 %  
Společnost blízkých10,45 %0,45 %  

Graf

11. Jak vnímáte psychohygienu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účinný nástroj jak bojovat/předcházet stresu.11652,73 %52,73 %  
Nijak, nepřemýšlel/a jsem o tom.6429,09 %29,09 %  
Skvělé trávení volného času.3013,64 %13,64 %  
Naprostá zbytečnost.41,82 %1,82 %  
jak pro koho10,45 %0,45 %  
zlepšení životní pohody celkově10,45 %0,45 %  
Nezbytna soucast zivota10,45 %0,45 %  
psychohygienu mnoho lidí i přehání. Skrývají za toto slovo prokrastinaci10,45 %0,45 %  
pomenovanie spôsobu, ako sa človek prirodzene a väčšinou podvedome chová, aby uvolnil napätie10,45 %0,45 %  
nutný nástroj péče o sebe, nejen v případech stresu, ale i jiných psychických obtíží10,45 %0,45 %  

Graf

12. Věnujete se nějaké technice psychohygieny?

Techniky psychohygieny: Fyzická aktivita (běh, fitness, posilování atd.), Kreativní činnost (malování, výtvarná činnost atd.), Hudba (poslech hudby i hra na hudební nástroj), Péče o domácí zvířata (pes, kočka, morče aj.), Autogenní trénink, Pobyt v přírodě, Práce s dechem, Psaní deníku, Vlastní koníčky, Relaxace prostřednictvím jógy, Meditace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18383,18 %83,18 %  
Ne3716,82 %16,82 %  

Graf

13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba (poslech i hra na hudební nástroj)11462,3 %51,82 %  
Pobyt v přírodě10054,64 %45,45 %  
Fyzická aktivita (běh, fitness, posilování atd.)9753,01 %44,09 %  
Svým koníčkům7540,98 %34,09 %  
Kreativní činnost (malování, výtvarná činnost atd.)7339,89 %33,18 %  
Péče o domácí zvířata (pes, kočka, morče aj.)7138,8 %32,27 %  
Práce s dechem4222,95 %19,09 %  
Meditace2915,85 %13,18 %  
Psaní deníku2513,66 %11,36 %  
Relaxace prostřednictvím jógy158,2 %6,82 %  
Autogenní trénink116,01 %5 %  
modlitba21,09 %0,91 %  
Vymýšlení a realizace nápadů s dobrým dopadem na mé okolí a tím pádem pak i na mě10,55 %0,45 %  
Filmy, seriály10,55 %0,45 %  
úklid10,55 %0,45 %  
Literatura10,55 %0,45 %  
sebereflexe, dostatek odpočinku a spánku, hraní PC her, když je čas10,55 %0,45 %  
mentální cvičení10,55 %0,45 %  
nepraktizujem to s vedomím, že si idem dať psychohygienu, samé sa mi to žiada, keď som unavená, vystresovaná, alebo rozrušená. Je to pre mňa bežná a každodenná forma oddychu a užívania si života.10,55 %0,45 %  
modlitba, četba Bible, sdílení se o prožitky s blízkou důvěryhodnou osobou/osobami10,55 %0,45 %  
součástí mé psychohygieny jsou i návštěvy psychologa10,55 %0,45 %  
starání se o dceru10,55 %0,45 %  
Děti10,55 %0,45 %  
konzultace s psychologem10,55 %0,45 %  
Traveni casu s pritelem10,55 %0,45 %  
modlitby, návštěva kostela a spolča pro mládež10,55 %0,45 %  
modlitba, spánek10,55 %0,45 %  

Graf

14. Proč jste se rozhodl/a věnovat se nějaké technice psychohygieny?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro zlepšení duševního zdraví.13071,04 %59,09 %  
Pro lepší zvládání stresu.10155,19 %45,91 %  
Pro zlepšení fyzického zdraví.7138,8 %32,27 %  
Pro zlepšení zdravotního stavu.5831,69 %26,36 %  
baví mě to31,64 %1,36 %  
pro zvýšení osobní pohody, výkonnosti10,55 %0,45 %  
dělala jsem to i bez vědomí psychohygieny, protože mi to pomáhá10,55 %0,45 %  
Pro zefektivnění svého běžného života10,55 %0,45 %  
protoze to je zabava, v pripade meditace to slouzi ucelu, ktery chci (ktery ale nema se stresem moc spolecneho)10,55 %0,45 %  
jen tak10,55 %0,45 %  
Přišlo to samo10,55 %0,45 %  
Baví mě to.10,55 %0,45 %  
deník - mít přehled10,55 %0,45 %  
Bavi me10,55 %0,45 %  
to je jak se zeptat proč jste se rozhodla se mýt? Toto je přece normální součást života10,55 %0,45 %  
nevěděl jsem že i tohle má svuj název....prostě poslouchám hudbu10,55 %0,45 %  
Cítím se lépe10,55 %0,45 %  
pro udržení fyz i duš zdraví10,55 %0,45 %  
věci dělám, protože mě baví, ne protože to někdo pojmenoval jako psychohygiena a řekl, že je to důležité.10,55 %0,45 %  
Nenapadlo mě, že to, co dělám, je psychohygiena.10,55 %0,45 %  
Kazdy musi myt nejaky unik od stresu, je to fajn si vycitit hlavu10,55 %0,45 %  
duchovní růst10,55 %0,45 %  
abych lépe zvládala své psychické problémy a předcházela jejich zhoršování10,55 %0,45 %  
pomáhá10,55 %0,45 %  
pro zábavu10,55 %0,45 %  
vyrovnanost10,55 %0,45 %  

Graf

15. Jak často se této činnosti věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x týdně a více10859,02 %49,09 %  
2x týdně4222,95 %19,09 %  
1x týdně3318,03 %15 %  

Graf

16. Jak dlouho se této činnosti věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let a více9049,18 %40,91 %  
1 rok a více5328,96 %24,09 %  
Půl roku a více179,29 %7,73 %  
3 - 4 měsíce105,46 %4,55 %  
1 - 2 měsíce84,37 %3,64 %  
5 - 6 měsíců52,73 %2,27 %  

Graf

17. Pozorujete na sobě nějaké změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12367,21 %55,91 %  
Ne6032,79 %27,27 %  

Graf

18. Jaké?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodléhám tak snáze stresu.6956,1 %31,36 %  
Nerozčiluji se tak často jako dříve.5544,72 %25 %  
Cítím, že mám více energie.4738,21 %21,36 %  
Cítím se více odpočatě.4435,77 %20 %  
větší schopnost zvládat zátěž různého druhu10,81 %0,45 %  
Uvolnění potenciálu, žiju víc naplno10,81 %0,45 %  
Masivni narust ega10,81 %0,45 %  
Mám silnější vůli pokračovat v práci10,81 %0,45 %  
Dokážu se rychleji uklidnit a podívat se na stresující situaci znovu a vyřešit ji s chladnou hlavou10,81 %0,45 %  
člověk se pořád mění a není možné určit jak, v průběhu těch let + ty věci nepoužívám jako techniku psychohygieny, ale proto, že mi to aktuálně pomáhá, nevnímám to jako to samé10,81 %0,45 %  
úleva/prevence stresu, snazší dosahování cílů, vliv na zdraví10,81 %0,45 %  
cítím se v životě příjemněji10,81 %0,45 %  
nedělám si tolik starostí, neobviňuji sama sebe tolik jako dří, přestala jsem se opíjet a kouřit.10,81 %0,45 %  
Celkové zlepšení zdravotního stavu10,81 %0,45 %  
větší psychická pohoda obecně10,81 %0,45 %  
stres zvládám za kratší dobu10,81 %0,45 %  
totální změna osobnosti10,81 %0,45 %  
Jsem více uvolněná(duševně)10,81 %0,45 %  
Nevzdávám se10,81 %0,45 %  
duševní vyrovnanost10,81 %0,45 %  
lépe rozumím sama sobě10,81 %0,45 %  

Graf

19. Pozorujete na sobě známky větší odolnosti vůči stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6535,52 %29,55 %  
Nevím4826,23 %21,82 %  
Ne4323,5 %19,55 %  
Ještě je brzo179,29 %7,73 %  
nikdy jsem ve stresu nebyla10,55 %0,45 %  
Podle mě je odolnost vůči stresu hlavně o přístupu k životu a životní filosofii...10,55 %0,45 %  
jak kdy, záleží na faktorech, které ovlivňují stres10,55 %0,45 %  
V ramci nastupu na vysokou skolu se stres zvysil, takze je tezke odhadnout zlepseni odolnosti, ale vim, ze dane techniky mi s nim pomahaji 10,55 %0,45 %  
ne, ale lépe se z toho dostávám10,55 %0,45 %  
ve školství je nutné určitou odolnost mít stále10,55 %0,45 %  
sorry, ale ten dotazník je docela nesmysl... koníčkům, hudbě zvířatům, sportu atd se lidi věnují běžně třebas už od narození... vy to pojmenujete jako psychohygiena a pak se ptáte, zda lidi na sobě pozorují změny...10,55 %0,45 %  
jak kdy, stále mám svá slabá místa, asi i vlivem své nedůslednosti10,55 %0,45 %  
Koníčkům se věnuji odnepaměti - jak na sobě mám pozorovat nějaké změny, když se nic nezměnilo?10,55 %0,45 %  
Jak kdy,můj přítel trpí schizofrenii,trpí tím celá rodina10,55 %0,45 %  

Graf

20. Proč?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, jak začít.1437,84 %6,36 %  
Myslím, že mi žádná technika psychohygieny proti stresu nepomůže.1335,14 %5,91 %  
Nemám na to čas.1129,73 %5 %  
Nevidím v tom žádný smysl.924,32 %4,09 %  
Je to ztráta času.718,92 %3,18 %  
V minulosti jsem nějakou techniku psychohygieny vyzkoušel/a, ale neviděl/a jsem v tom žádný pozitivní vliv.616,22 %2,73 %  
Nemám pocit, že jsem ve vysokém stresu, abych dělala nějakou techniku.12,7 %0,45 %  

Graf

21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2567,57 %11,36 %  
Ano1232,43 %5,45 %  

Graf

22. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18785 %85 %  
Muž3315 %15 %  

Graf

23. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2613159,82 %59,55 %  
27 - 355123,29 %23,18 %  
36 - 45167,31 %7,27 %  
46 - 55115,02 %5 %  
55 a více104,57 %4,55 %  

Graf

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9643,64 %43,64 %  
Vysokoškolské8538,64 %38,64 %  
Vyšší odborné167,27 %7,27 %  
Základní135,91 %5,91 %  
Středoškolské bez maturity (učiliště)73,18 %3,18 %  
Doktorské31,36 %1,36 %  

Graf

25. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á11250,91 %50,91 %  
Druh/družka (parter/partnerka)5022,73 %22,73 %  
Ženatý/vdaná4922,27 %22,27 %  
Rozvedený/á52,27 %2,27 %  
Vdovec/vdova41,82 %1,82 %  

Graf

26. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17479,09 %79,09 %  
Ano4620,91 %20,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

 • odpověď Autogenní trénink:
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autogenní trénink na otázku 13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?
 • odpověď Cigaretám:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cigaretami na otázku 10. Jak bojujete se stresem?
 • odpověď Hudbě (poslech i hra na hudební nástroj):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hudba (poslech i hra na hudební nástroj) na otázku 13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

6. Myslíte si, že Vás nějaká z níže uvedených technik psychohygieny může zbavit stresu?

 • odpověď Ne:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Již jsem zkoušel/a a nepomohlo to. na otázku 7. Proč?

10. Jak bojujete se stresem?

 • odpověď Léky (antipsychotika a antidepresiva):
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékům (antipsychotika a antidepresiva) na otázku 5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

11. Jak vnímáte psychohygienu?

 • odpověď Účinný nástroj jak bojovat/předcházet stresu.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autogenní trénink na otázku 13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

12. Věnujete se nějaké technice psychohygieny?

 • odpověď Ne:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že mi žádná technika psychohygieny proti stresu nepomůže. na otázku 20. Proč?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na to čas. na otázku 20. Proč?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, jak začít. na otázku 20. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?

13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

 • odpověď Fyzická aktivita (běh, fitness, posilování atd.):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické aktivitě (běh, fitness, posilování atd.) na otázku 5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

14. Proč jste se rozhodl/a věnovat se nějaké technice psychohygieny?

 • odpověď Pro zlepšení duševního zdraví.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic z výše uvedeného, informace jsem si našel/a sám/a na otázku 2. Kde?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se více odpočatě. na otázku 18. Jaké?

17. Pozorujete na sobě nějaké změny?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se více odpočatě. na otázku 18. Jaké?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že mám více energie. na otázku 18. Jaké?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepodléhám tak snáze stresu. na otázku 18. Jaké?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerozčiluji se tak často jako dříve. na otázku 18. Jaké?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Meditace na otázku 13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autogenní trénink na otázku 13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Pozorujete na sobě známky větší odolnosti vůči stresu?

21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?

 • odpověď Ne:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že mi žádná technika psychohygieny proti stresu nepomůže. na otázku 20. Proč?

23. Váš věk:

 • odpověď 19 - 26:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 4 měsíce na otázku 16. Jak dlouho se této činnosti věnujete?

25. Jste:

 • odpověď Svobodný/á:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 4 měsíce na otázku 16. Jak dlouho se této činnosti věnujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem psychohygiena či duševní hygiena?

2. Kde?

3. Podléháte stresu?

4. Jak často podléháte stresu?

5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

6. Myslíte si, že Vás nějaká z níže uvedených technik psychohygieny může zbavit stresu?

7. Proč?

8. Myslíte si, že se dá proti stresu bojovat jinak než za pomoci léků, doplňků stravy či návykovými látkami jako jsou alkohol, cigarety, léky (antipsychotika a antidepresiva) či drogy?

10. Jak bojujete se stresem?

11. Jak vnímáte psychohygienu?

12. Věnujete se nějaké technice psychohygieny?

13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

14. Proč jste se rozhodl/a věnovat se nějaké technice psychohygieny?

15. Jak často se této činnosti věnujete?

16. Jak dlouho se této činnosti věnujete?

17. Pozorujete na sobě nějaké změny?

18. Jaké?

19. Pozorujete na sobě známky větší odolnosti vůči stresu?

20. Proč?

21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?

22. Jste:

23. Váš věk:

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

25. Jste:

26. Máte děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem psychohygiena či duševní hygiena?

2. Kde?

3. Podléháte stresu?

4. Jak často podléháte stresu?

5. Pokud se ocitnete ve stresu, čemu dáte přednost, aby jste se ho zbavili?

6. Myslíte si, že Vás nějaká z níže uvedených technik psychohygieny může zbavit stresu?

7. Proč?

8. Myslíte si, že se dá proti stresu bojovat jinak než za pomoci léků, doplňků stravy či návykovými látkami jako jsou alkohol, cigarety, léky (antipsychotika a antidepresiva) či drogy?

10. Jak bojujete se stresem?

11. Jak vnímáte psychohygienu?

12. Věnujete se nějaké technice psychohygieny?

13. Jaké technice psychohygieny se věnujete?

14. Proč jste se rozhodl/a věnovat se nějaké technice psychohygieny?

15. Jak často se této činnosti věnujete?

16. Jak dlouho se této činnosti věnujete?

17. Pozorujete na sobě nějaké změny?

18. Jaké?

19. Pozorujete na sobě známky větší odolnosti vůči stresu?

20. Proč?

21. Máte v plánu se někdy nějaké technice psychohygieny věnovat?

22. Jste:

23. Váš věk:

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

25. Jste:

26. Máte děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Motryczová, M.Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://psychohygiena-jako-nastroj-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.