Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem

Konec vyplňování zítra v 23:45:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.03:41

Vážení respondenti,

jsem studentka 2. ročníku magisterského oboru andragogika a v současnosti zpracovávám diplomovou práci s názvem "Psychohygiena jako nástroj v boji se stresem". Tímto Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníků, jehož výsledky použiji ve své diplomové práci. Dotazník je zcela anonymní a je určen pro osoby od 19 let. U otázek jsou předem stanovené odpovědi, ale i možnost napsání odpovědi vlastní. U některých otázek je možné vybrat více odpovědí. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.