Questionnaire linguistique 2

Fin du sondage 01. 04. 2024 23:00, Les résultats seront accessibles au large public.
Nombre de questions: 38   Temps moyen pour compléter le sondage: 00.07:26

Bonjour aux passionné.e.s de la langue française. Pourriez-vous participer à ce questionnaire linguistique, S.V.P. ?
 
Choisissez la bonne réponse.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.