Reedukace u žáků se SPU - jen pro učitele ZŠ

Konec vyplňování 23. 02. 2019 12:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 31   Průměrná doba vyplňování: 00.13:25

Dobrý den.

Jmenuji se Klára Prajsová a obracím se na Vás se žádostí o vyplnění předkládaného dotazníku, který je zaměřen na reedukaci žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a specifickými poruchami chování (SPUCH) prostřednictvím relaxačních technik. Dotazníkové šetření je součástí mé diplomové práce zaměřené na toto téma.

Instrukce k vyplňování: není-li uvedeno jinak, prosím z nabídky možných odpovědí zvolte vždy jen jednu odpověď. V případě otázek otevřených prosím uveďte, co Vás k otázce napadá.

 

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi.

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.