Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reedukace u žáků se SPU - jen pro učitele ZŠ

Reedukace u žáků se SPU - jen pro učitele ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Prajsová
Šetření:07. 02. 2019 - 23. 02. 2019
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):31 / 25.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Klára Prajsová a obracím se na Vás se žádostí o vyplnění předkládaného dotazníku, který je zaměřen na reedukaci žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a specifickými poruchami chování (SPUCH) prostřednictvím relaxačních technik. Dotazníkové šetření je součástí mé diplomové práce zaměřené na toto téma.

Instrukce k vyplňování: není-li uvedeno jinak, prosím z nabídky možných odpovědí zvolte vždy jen jednu odpověď. V případě otázek otevřených prosím uveďte, co Vás k otázce napadá.

 

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké relaxační techniky vhodné k reedukaci žáků s SPU/SPUCH znáte? Vyberte prosím všechny techniky, které znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dechová cvičení1386,67 %86,67 %  
Arteterapii1386,67 %86,67 %  
Jógu1280 %80 %  
Muzikoterapii1280 %80 %  
Masáže, automasáže (např. míčková facilitace)1066,67 %66,67 %  
Aromaterapii746,67 %46,67 %  
Dramaterapii746,67 %46,67 %  
Autogenní trénink426,67 %26,67 %  
Imaginaci426,67 %26,67 %  
Jacobsonovu metodu progresivní relaxace213,33 %13,33 %  
kineziologie, biblioterapie16,67 %6,67 %  
rozložit práci na kratší úseky 16,67 %6,67 %  
canisterapii, hypoterapii16,67 %6,67 %  
Znám ve smyslu - slyšela jsem to slovo, nikdy v souvislosti se spu.16,67 %6,67 %  
Meditace16,67 %6,67 %  

Graf

2. Jaké relaxační techniky při reedukaci žáků s SPU/SPUCH využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aromaterapie, dokoncovani příběhu, arteterapie,dechova cvičení, masáže a automaze, prvky jógy a kineziologie, biblioterapie

arteterapii

arteterapii, muzikoterapii, míčkovou facilitaci, klidovou relaxaci - jako takovou / zklidnění žáka

Arteterapii, řízenou imaginaci

Autogenní trénink, dechová cvičení, arteterapii, imaginaci

Automasáže (míček), Arteterapii

Cviceni a dychani

Dechová cvičení,arteterapii,imaginaci

dechová, uvolňovací cvičení jemné motoruky

Dramaterapii, muzikoterapii

Muzikoterapii, arteterapii, relaxaci

Na začátku vyučování jsou vhodná dechová cvičení, při pětí v průběhu vyč.hod. relaxace formou hry, se zapojením míčků pro uvolnění teze

nevyužívám

uvolňovací, dechová

žádné

3. Zajímáte se o možnosti využití relaxačních technik při reedukaci žáků s SPU/SPUCH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano533,33 %33,33 %  
Spíše ne426,67 %26,67 %  
Určitě ano426,67 %26,67 %  
Určitě ne213,33 %13,33 %  

Graf

4. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nevím, že existují.

Žák se SPUCH ručí ostatní, potřebu relaxace si vlastně vynucuje.

5. Zjišťujete od rodičů žáků s SPU/SPUCH, jaké relaxační techniky se jim osvědčují u jejich dětí, s ohledem na jejich školní přípravu či pozitivní dopad na jejich chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1066,67 %66,67 %  
Ano533,33 %33,33 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím uveďte, jaké informace jste získal/a, jaké zkušenosti rodiče žáků s SPU/SPUCH v oblasti relaxačních technik mají apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dozvedela jsem se, jaké má dítě zájmy, jak trávi volní cas. Co jej zklidnuje,připadne čim jej motivují k plnění školních povinnosti,jak odpočívá. Nejčastěji šlo o sport, pobyt venku, peci o zvire, cetbu, poslech hudby a oblíbenych filmu (dobrodružné, fantazijní,pohadky někdy dokumenty-nejčastěji o prirode)

hraní, klidová relaxace, malování

Mluvím s rodiči o únavě, střídání činností, odpočinku v jiné místnosti třeba u čtení.

Pozitivní.

7. Kolik času přibližně relaxaci u žáků s SPU/SPUCH během školního dne věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 minut853,33 %53,33 %  
10 minut426,67 %26,67 %  
60 minut320 %20 %  

Graf

8. V kterých předmětech nejčastěji relaxaci se žáky s SPU/SPUCH provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hodinách českého jazyka426,67 %26,67 %  
V matematice213,33 %13,33 %  
ve všech předmětech16,67 %6,67 %  
v každém předmětů několik minutýdnů, dle aktuálního stavu a potřeb ditete16,67 %6,67 %  
Podle potřeby16,67 %6,67 %  
(žák) při potížích, kdy přestává pracovat, jeli nesoustředěný 16,67 %6,67 %  
Ve volné práci - když žáci Montessori školy nemají řízenou činnost16,67 %6,67 %  
podle rozpoložení žáka, a situace16,67 %6,67 %  
Ve výchovách16,67 %6,67 %  
když je to potřeba bez ohledu na vyučovací hodinu16,67 %6,67 %  
Po vyučování16,67 %6,67 %  

Graf

9. Na škále 1-5 (1 = velmi, 5 = zcela neužitečné) prosím vyznačte, jak hodnotíte užitečnost využívání relaxačních technik při reedukaci žáků s SPU/SPUCH:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Užitečnost využívání relaxačních technik při reedukaci žáků s SPU/SPUCH:1.9331.262

Graf

10. Vysvětlete prosím Vaši předchozí odpověď (proč považujete užívání relaxačních technik za užitečné nebo neužitečné, co Vás k tomuto názoru vede apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano užitečné ale nedělám (jen když mám 1. A2.tridu

Dítě odvede svou pozornost a zklidní se

Je potřebné uvolnit napění, které se v žákovi odehrává.

jsem vytížená každou hodinu, pro splnění RVP nemám čas se tímto zaobírat

Pokud je žák unaven, je potřeba, aby se odreagoval. Pracovat s ním dál je neúčinné.

pro zlepšení koncetrace

Relaxace je velmi důležitá pro udržení koncentrace dětí a pro redukci stresových situací.

Tyto deti bývají zvyšuje unavitelne a potřebují častěji relaxovat,připadne jako motivace pro dokonceni:"Po splnění za odoménu. ..."

Uvolnění, zklidnění dětí, odpočinek, omezení stresu

většinou dojde k relaxaci, uvolnění žáka, cíl je splněn

Vidím, že naše použití funguje, další možnosti jdou určitě stejně prospěšné.

využívám jen uvolňovací cvičení

zlepší soustředění

Žák potřebuje v době svého vypětí se odreagovat a zklidnit.

Žáka zklidní, lépe se s ním pak pracuje

11. Jak hodnotíte svoji zkušenost s aplikací relaxačních technik do výuky (reedukace) žáků s SPU/SPUCH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá853,33 %53,33 %  
Velmi dobrá640 %40 %  
Spíše špatná16,67 %6,67 %  

Graf

12. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Tlačit na dítě, pokud je unavené, je bezvýsledné.

Žák není tolik stresovaný a předchází se přetíženosti.

Žák se lépe soustředí, není tak vystresovaný / přetížený.

13. Jakou relaxaci podle Vašich zkušeností žáci s SPU/SPUCH nejvíce potřebují, resp. je pro ně nejvíce prospěšná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

arteterapie

Dechová cvičení

dechové cvičení, jógu

Jakoukoli ale osvojit si

Jde o individuální záležitost, stříhání cinnosti,pohybova a a dechova cvičení prispivaji k uvolnění a povzbuzení zájmu i o uceni

Jde o individuální záležitost.

Jogu, automasáže, relaxaci - ve své podstatě

klidné a vstřícné prostředí

Pohybová aktivita následovaná relaxací v leže/sedě, s uklidňující hudbou

procvičování jemné motoriky, míčkové techniky, proklepávání a uvolńovací cvičení na jemnou motoriku

Svůj osobní prostor; klid (joga); míček (automasáže)

uvolňovací cvičení, dechové

Včasný zásach v tenzi je automasáž - mačkání míčku, kolečka : přenesení napětí do předmětu, poté arteterapie, jóga, popř. autogenní trénink

Zklidnění, odreagování jakoukoli formou relaxace

Znám a pouzžívám jen málo typů a ne příliš sofistikovaně, spíš přirozeně hledám způsoby ypráce, které dítě zvládne a vyhovují mu.

14. Pozorujete při aplikaci relaxačních technik u žáků s SPU/SPUCH jejich pozitivní dopad na školní výkon žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano853,33 %53,33 %  
Spíše ano746,67 %46,67 %  

Graf

15. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dokáže se více soustředit

16. Pozorujete při aplikaci relaxačních technik u žáků s SPU/SPUCH jejich pozitivní dopad na chování žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano853,33 %53,33 %  
Spíše ano746,67 %46,67 %  

Graf

17. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je klidnější, dokáže více komunikovat

Pozitivnější působí na uvolnění a klima cele tridy pokud je zak s SPU/SPUCH přístupnější praci a plni zadání ochotni bez průvodních projevu dg.

18. Pozorujete rozdíly v dopadu užívání relaxačních technik u žáků s SPU a žáků s SPUCH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano640 %40 %  
Spíše ne426,67 %26,67 %  
Spíše ano426,67 %26,67 %  
Určitě ne16,67 %6,67 %  

Graf

19. Prosím uveďte, jaké rozdíly pozorujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cítí se lépe, víc spolupracují, jsou klidnější.

Dokáží se více přispůsobit kolektivu, komunikovat a spolupracovat

je nutný individuální přístup

Jestli se relaxace vhodně použije, dokáže předejít zbytečným konfliktům - mezi vrstevníky nebo učiteli

lépe komunikují, mají lepší koncetraci na učení

Lépe spolupracují a zvládají plnit zadaného úkolů, uvolňuje se tenze, dochází ke zklidnění, navození pozitivního klimatu

na většinu dětí to funguje, splní to svůj účel

Nová sila

pro nedostatek času a vytíženost nepozoruji

při pravidelné práci s žákem s SPU/CH je lepší spolupráce než jen občasný zásah

Spíše nepozoruji

U žáků se SPUCH se mi osvědčily jiné relaxační techniky.

zklidnění, menší podrždění, lepšíkomunikace

Žádné

žádné nevidím

20. Jaké změny v souvislosti s využíváním relaxačních technik u žáků s SPU/SPUCH byste ve škole, v níž učíte, uvítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší časovou dotaci pro jejich realizaci ve výuce853,33 %53,33 %  
Vzdělávání v této oblasti213,33 %13,33 %  
Rozšíření možností relaxace pro žáky v rámci přestávek mezi školními hodinami213,33 %13,33 %  
Vybavení tříd či jiných prostor ve škole k nácviku a provádění relaxačních technik16,67 %6,67 %  
je to různé, každé dítě vyžaduje různou techniku a čas16,67 %6,67 %  
vše uvedené16,67 %6,67 %  

Graf

21. Na škále 1-5 (1 = zcela spokojen/a, 5 = zcela nespokojen/a) prosím vyznačte, jak jste spokojen/a s podmínkami pro realizaci relaxačních technik u žáků s SPU/SPUCH ve škole, v níž působíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nabídka vzdělávání v této oblasti:3.81.76
Vybavení tříd, školy:3.7330.996
Čas na relaxaci v rámci hodiny:3.5331.582
Možnost relaxace pro žáky o přestávkách:3.5331.849
Zájem rodičů o využívání relaxace v rámci reedukace:3.80.96

Graf

22. Jaké relaxační techniky byste rád/a využíval/a, ale ve škole k tomu není možnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Arteterapii

arteterapii, jógu

arteterapii, muzikoterapii, relaxační místnost

Autogenní trénink

canisterapie

Jacobsonovu metodu progresivní relaxace, Autogenní trénink, dramaterapie

joga, arteterapii, muzikoterapii, klidovou zónu

Jógu, muzikoterapii, arteterapii

Kdybych chtěla, můžu vcelku cokoliv.

klidové zóny

Není žádný prostor pr i pro koberec

Nevím

relaxační místnost

Relexace během přestávek

Zooterapie

23. Jak jste spokojen/a s tím, jak k využívání relaxačních technik v rámci reedukace žáků s SPU/SPUCH přistupují jiní kolegové na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a, ani nespokojen/a853,33 %53,33 %  
Spíše nespokojen/a426,67 %26,67 %  
Spíše spokojen/a213,33 %13,33 %  
Velmi spokojen/a16,67 %6,67 %  

Graf

24. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jestliže využijí terapii, tak ano. Jestliže nevyužijí tak z důvodu - chybí asistent, mnoho dětí, nebo nezbyde čas ve výuce

Máme skvělou školu, ačkoli nemáme úplně všichni teoretické znalosti v této problematice, přirozeně hledáme cesty, jak žáky se spu a spuch pomoci.

Pro nedostatek času, kolegové nemají čas využívat nebo neznají techniky

25. Jak jste spokojen/a s tím, jak k využívání relaxačních technik v rámci reedukace žáků s SPU/SPUCH přistupuje vedení školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a, ani nespokojen/a1066,67 %66,67 %  
Spíše spokojen/a213,33 %13,33 %  
Velmi spokojen/a16,67 %6,67 %  
Velmi nespokojen/a16,67 %6,67 %  
Spíše nespokojen/a16,67 %6,67 %  

Graf

26. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15100 %100 %  

Graf

27. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let640 %40 %  
24-34 let426,67 %26,67 %  
45-54 let426,67 %26,67 %  
55 a více let16,67 %6,67 %  

Graf

28. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 a více let640 %40 %  
0-3 let426,67 %26,67 %  
4-9 let426,67 %26,67 %  
10-14 let16,67 %6,67 %  

Graf

29. Máte vzdělávání ve speciální pedagogice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %60 %  
Ne640 %40 %  

Graf

30. Absolvoval/a jste vzdělávání v oblasti relaxačních technik jako možnosti reedukace žáků s SPU/SPUCH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano533,33 %33,33 %  
Ne, ale mám zájem533,33 %33,33 %  
Ne a nemám zájem533,33 %33,33 %  

Graf

31. Zde prosím svoji odpověď doplňte (o jaké kurzy, semináře, výcviky se jednalo, jaká byla Vaše zkušenost, případně proč zájem nemáte, zatím jste nenavštívil/a apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chystám se za měsíc na seminář SPU k p. Zelinkové. Jinak jsem a absolvovala několik sezení s naší spec. ped. k jednotlivým žákům i způsobům práce s nimi.

Jóga, relaxační techniky,muzikoterapie,zdravotní cvičení Rada bych absolvovala kurz "narativni terapie"

soukromé kurzy

Zkušenost jen z VŠ

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Prajsová, K.Reedukace u žáků se SPU - jen pro učitele ZŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://reedukace-u-zaku-se-spu-jen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.