Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řidičský průzkum - blikající zelená

Řidičský průzkum - blikající zelená

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kulmon
Šetření:25. 11. 2020 - 09. 12. 2020
Počet respondentů:265
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum za účelem vyhodnocení povědomí o a představách o fungování dopravy s možností zavedení blikající zelené na světelných křižovatkách.

Odpovědi respondentů

1. Jaké řidičské oprávnění vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobil + jiné řidičské oprávnění13350,19 %50,19 %  
Osobní automobil12547,17 %47,17 %  
Žádné72,64 %2,64 %  

Graf

2. Setkal jste se již se světelně signalizačním zařízením (semaforem), na němž před změnou na žlutý světelný signál „Pozor“ předcházel přerušovaný (blikající) signál se zeleným světlem „Volno“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12747,92 %47,92 %  
Ne10840,75 %40,75 %  
Nevzpomínám si3011,32 %11,32 %  

Graf

3. Přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“, znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezprostřední konec signálu „Volno“ (přechod na světelný signál se žlutým světlem „ Pozor“)23086,79 %86,79 %  
„Volno“197,17 %7,17 %  
„Pozor“ – zastavit vozidlo je-li to bezpečné83,02 %3,02 %  
„Pozor“ – připravit se k jízdě62,26 %2,26 %  
Světelné signalizační zařízení mimo provoz20,75 %0,75 %  

Graf

4. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na plynulost dopravy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní14052,83 %52,83 %  
Žádný6223,4 %23,4 %  
Nevím3513,21 %13,21 %  
Negativní2810,57 %10,57 %  

Graf

5. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na bezpečnost dopravy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní13751,7 %51,7 %  
Žádný5721,51 %21,51 %  
Negativní3713,96 %13,96 %  
Nevím3412,83 %12,83 %  

Graf

6. Jakou formu instalace na světelném signalizačním zařízení (semaforu) spíše preferujete pro větší informovanost řidičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časový odpočet červené / zelené16060,38 %60,38 %  
Přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ (Rakouský model)7227,17 %27,17 %  
Sjednocení doby trvání světelného signálu se žlutým světlem „Pozor“ na všech světelně signalizačních zařízeních259,43 %9,43 %  
Jiný83,02 %3,02 %  

Graf

7. Setkal/a jste se na přechodu pro chodce s časovým odpočtem červeného / zeleného světelného signálu pro chodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22886,04 %86,04 %  
Ne2910,94 %10,94 %  
Nevím83,02 %3,02 %  

Graf

8. V případě, že je světelný signál pro chodce červené barvy doplněn časovým odpočtem, kdy můžete vstoupit do vozovky na přechod pro chodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po rozhlédnutí se a na zelený světelný signál pro chodce13751,7 %51,7 %  
Na zelený signál11141,89 %41,89 %  
Když dojde odpočet světelného signálu pro chodce červené barvy k nule a zhasne176,42 %6,42 %  

Graf

9. Měli by mít jezdci nemotorových forem dopravy při pohybu po městě (cyklisté, jezdci na elektrických koloběžkách) za jízdy povinně na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochranou přilbu schváleného typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15859,62 %59,62 %  
Každého věc10338,87 %38,87 %  
Ne41,51 %1,51 %  

Graf

10. Váš názor na provoz světelných signalizačních zařízení na křižovatkách v noci od 23:00 do 05:00. Měly by být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V provozu se signalizací „křižovatka s neřízeným provozem“ (blikající světelný signál žluté barvy)14855,85 %55,85 %  
V provozu, tak jako za denní doby na vybraných křižovatkách9033,96 %33,96 %  
V provozu, tak jako za denní doby166,04 %6,04 %  
Vypnuté (zcela potmě)114,15 %4,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké řidičské oprávnění vlastníte?

2. Setkal jste se již se světelně signalizačním zařízením (semaforem), na němž před změnou na žlutý světelný signál „Pozor“ předcházel přerušovaný (blikající) signál se zeleným světlem „Volno“?

3. Přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“, znamená:

4. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na plynulost dopravy:

5. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na bezpečnost dopravy:

6. Jakou formu instalace na světelném signalizačním zařízení (semaforu) spíše preferujete pro větší informovanost řidičů:

7. Setkal/a jste se na přechodu pro chodce s časovým odpočtem červeného / zeleného světelného signálu pro chodce?

8. V případě, že je světelný signál pro chodce červené barvy doplněn časovým odpočtem, kdy můžete vstoupit do vozovky na přechod pro chodce?

9. Měli by mít jezdci nemotorových forem dopravy při pohybu po městě (cyklisté, jezdci na elektrických koloběžkách) za jízdy povinně na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochranou přilbu schváleného typu?

10. Váš názor na provoz světelných signalizačních zařízení na křižovatkách v noci od 23:00 do 05:00. Měly by být:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké řidičské oprávnění vlastníte?

2. Setkal jste se již se světelně signalizačním zařízením (semaforem), na němž před změnou na žlutý světelný signál „Pozor“ předcházel přerušovaný (blikající) signál se zeleným světlem „Volno“?

3. Přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“, znamená:

4. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na plynulost dopravy:

5. Jaký by podle Vašeho názoru měl přerušovaný (blikající) světelný signál se zeleným světlem „Volno“ vliv na bezpečnost dopravy:

6. Jakou formu instalace na světelném signalizačním zařízení (semaforu) spíše preferujete pro větší informovanost řidičů:

7. Setkal/a jste se na přechodu pro chodce s časovým odpočtem červeného / zeleného světelného signálu pro chodce?

8. V případě, že je světelný signál pro chodce červené barvy doplněn časovým odpočtem, kdy můžete vstoupit do vozovky na přechod pro chodce?

9. Měli by mít jezdci nemotorových forem dopravy při pohybu po městě (cyklisté, jezdci na elektrických koloběžkách) za jízdy povinně na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochranou přilbu schváleného typu?

10. Váš názor na provoz světelných signalizačních zařízení na křižovatkách v noci od 23:00 do 05:00. Měly by být:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kulmon, P.Řidičský průzkum - blikající zelená (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://ridicsky-pruzkum-blikajici-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.