Rizika při pořádání letních dětských táborů

Konec vyplňování 01. 05. 2021 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 18   Průměrná doba vyplňování: 00.02:32

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je součásti mé diplomové práce.

Cílem dotazníku je zjistit která rizika při pořádání letních dětských táborů jsou největší a případně jak se jim vyvarovat.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere 2 minuty.

Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k (snad) úspěšnému dokončení studia. Zároveň Vaše odpověď pomůže zvýšit kvalitu výsledků výzkumu z důvodu většího množství sesbíraných dat.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.