Role učitele ve výuce anglického jazyka

Konec vyplňování 20. 10. 2019 17:14, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.04:15

Milá žákyně, milý žáku, vážená studentko, vážený studente,

cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak si představujete ideálního učitele angličtiny, jaký Váš učitel AJ je, jaké vlastnosti by dle Vašeho  názoru měl dobrý učitel mít. Pro zjednodušení uvádím všude pouze mužský rod, neboť pohlaví učitele není ve výzkumu přikládán žádný význam.

Dotazník obsahuje 15 otázek. Při jeho vyplňování označte, prosím, vždy pouze jednu možnost a to tu, která nejvíce odpovídá skutečnosti.

Důležité upozornění: Zjištěné údaje budou použity anonymně a pro vypracování mé bakalářské práce s názvem „Role učitele ve výuce anglického jazyka“.

Bc. Zuzana Mikešková,

studentka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.