Sdílení jízdních kol v Havířově - dotazníkové šetření pro veřejnost

Konec vyplňování 31. 03. 2019 23:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.04:21

Vážená paní / vážený pane,

žádáme Vás o spolupráci na průzkumu veřejného mínění, který má za cíl zmapovat názor občanů na možnost zřízení systému sdílení jízdních kol ve městě Havířově.

Bikesharing (systém sdílení jízdních kol) je služba pro obyvatele, která spočívá v zapůjčení jízdního kola k přepravě po městě. Tato služba je variabilní v ceně i délce výpůjčky. Kola je možné si zapůjčit 24 hodin denně prostřednictvím uživatelské aplikace nebo SMS. Díky aplikaci je možné zjistit nejblíže zaparkované kolo. Systém umožňuje půjčení kola na jednom stanovišti a jeho vrácení na jiném místě pouze do stojanů určených v aplikaci nebo na webu.

Tento systém je zároveň součástí projektu na podporu trvale udržitelného rozvoje měst, který hraje neodmyslitelnou roli v boji proti znečišťování vzduchu, skleníkovému efektu, emisím, hluku, nedostatku prostoru a dalším problémům. Sdílení kol se liší od tradičního půjčování tím, že je více orientované na každodenní dojíždění než na volný čas a turismus. Případné zavedení systému sdílení kol by bylo dalším krokem k podpoře ekologické dopravy v našem městě. 

 

Časová náročnost vyplnění dotazníku je cca 10 minut.

Vysvětlivky, jak při vyplňování postupovat, jsou připsány k jednotlivým otázkám.

Děkujeme Vám za ochotu vyjádřit svůj názor.