Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a současný život

Senioři a současný život

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:26. 07. 2023 - 12. 08. 2023
Počet respondentů:676
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ve společnosti se objevuje řada názorů a bylo by dobré říci, co si myslíme my starší. Sám jsem rovněž v seniorském věku (nar. 1948). Výsledky nabídnu médiím, avšak vy je můžete uvidět ihned po skončení dotazování. Dotazník je určen pouze lidem, kterým je 60 nebo víc. Můžete jej přeposlat svým známým, jestliže jim je letos alespoň 60 let. Děkuji za vyplnění dotazníku.

PhDr. Oldřich Čepelka, sociolog

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
65 – 69 let23534,76 %34,76 %  
70 – 74 let19729,14 %29,14 %  
75 – 79 let12718,79 %18,79 %  
60 – 64 let (mladší lidé prosím dotazník nevyplňujte)619,02 %9,02 %  
80 nebo více568,28 %8,28 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena53478,99 %78,99 %  
muž14221,01 %21,01 %  

Graf

3. V jak velkém místě bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha nebo jiné krajské město29643,79 %43,79 %  
středně velké město (nad 10 tisíc obyvatel)17025,15 %25,15 %  
malé město (2 až 10 tisíc obyvatel)10916,12 %16,12 %  
menší obec10114,94 %14,94 %  

Graf

4. Dostáváte starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano64996,01 %96,01 %  
ne273,99 %3,99 %  

Graf

5. Máte v současnosti pravidelnou výdělečnou činnost (hlavní prac. poměr, DPP po většinu týdne, trvalý výkon živnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne54881,07 %81,07 %  
ano12818,93 %18,93 %  

Graf

6. Vraťme se teď k vám samotným: Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to přibližně stejné28942,81 %42,75 %  
spíš horší17425,78 %25,74 %  
spíš lepší14120,89 %20,86 %  
mnohem horší365,33 %5,33 %  
mnohem lepší355,19 %5,18 %  

Graf

7. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš spokojen(a) než nespokojen(a)44566,02 %65,83 %  
velmi spokojen(a)12818,99 %18,93 %  
spíš nespokojen(a)8612,76 %12,72 %  
velmi nespokojen(a)152,23 %2,22 %  

Graf

8. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano37755,93 %55,77 %  
rozhodně ano23534,87 %34,76 %  
spíš ne517,57 %7,54 %  
rozhodně ne111,63 %1,63 %  

Graf

9. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola nebo vyučení s maturitou nebo vyšší odborná škola33649,7 %49,7 %  
vysoká škola27140,09 %40,09 %  
střední škola nebo vyučení bez maturity629,17 %9,17 %  
základní škola71,04 %1,04 %  

Graf

10. Jak byste zhodnotil(a) celkový příjem a majetek v domácnosti, v níž žijete, když ho porovnáte s jinými domácnostmi seniorů, které znáte? Zkuste prosím odhadnout.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je asi tak stejná43665,07 %64,5 %  
situace naší domácnosti je lepší než většiny ostatních20130 %29,73 %  
je horší než situace většiny ostatních334,93 %4,88 %  

Graf

11. Tento týden poslanecká sněmovna schválila změny zákonů, které se týkají současných nebo budoucích důchodců. Zeptáme se na dvě velké změny: Tempo valorizace (zvyšování) důchodů má být menší než v minulosti. Pravidelné zvýšení nastane vždy v lednu a bude odpovídat růstu inflace s připočtením třetiny růstu reálných mezd. Když mezitím dojde k většímu zdražování, obdrží důchodci mimořádný příspěvek. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spíš pro tuto změnu17525,96 %25,89 %  
jsem spíš proti15022,26 %22,19 %  
jsem zásadně proti němu14922,11 %22,04 %  
nemám na to jasný názor, nevím11517,06 %17,01 %  
jsem rozhodně pro tuto změnu8512,61 %12,57 %  

Graf

12. Předčasný důchod bude možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka u předčasných důchodů bude nižší než dosud. Na předčasný důchod se bude muset odpracovat 40 let, dosud to bylo 35 let. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spíš pro tuto změnu17125,41 %25,3 %  
nemám na to jasný názor, nevím16324,22 %24,11 %  
jsem spíš proti13219,61 %19,53 %  
jsem rozhodně pro tuto změnu11216,64 %16,57 %  
jsem zásadně proti němu9514,12 %14,05 %  

Graf

13. Opozice (jako A. Schillerová z ANO a R. Fiala z SPD) hovoří o okrádání, oloupení nebo ožebračování důchodců. Domníváte se, že toto hodnocení změn v zákonech je správné? Vyberte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opozice to přehání, nejde o okrádání ani ožebračování, jde o částečné snížení výhod a o snížení tempa růstu penzí29143,24 %43,05 %  
ano, jistěže jde o okrádání nebo ožebračování důchodců22733,73 %33,58 %  
postoj opozice převážně není správný, protože zásadně postiženi těmito změnami může být jen část důchodců9814,56 %14,5 %  
nemám na to jasný názor, nevím385,65 %5,62 %  
jiná odpověď192,82 %2,81 %  

Graf

14. Další tři otázky přejímáme pro porovnání s průzkumem CVVM Praha. - Vyberte si prosím jedinou odpověď. Poskytování sexuálních služeb za úplatu (prostituce)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mělo by být povoleno a zákonem upraveno jako živnost33549,78 %49,56 %  
není třeba upravovat zákonem, stačí, když zákon postihuje kriminalitu s tím spojenou19829,42 %29,29 %  
nevím679,96 %9,91 %  
mělo by být zakázáno a měli by být postihovány jak ti, kdo tyto služby nabízejí, tak ti, kdo je využívají405,94 %5,92 %  
je třeba omezovat postihováním těch, kdo takové služby nabízejí213,12 %3,11 %  
je třeba omezovat postihováním těch, kdo takové služby využívají121,78 %1,78 %  

Graf

15. Jaký je váš názor na umělé přerušení těhotenství (interrupci)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena sama má právo se rozhodnout, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství.57585,31 %85,06 %  
interrupce by měla být povolena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.679,94 %9,91 %  
nevím, nemám na to názor162,37 %2,37 %  
interrupce by měla být povolována jen v případě ohrožení života těhotné ženy.142,08 %2,07 %  
interrupce by měla být zakázána.20,3 %0,3 %  

Graf

16. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím32247,92 %47,63 %  
rozhodně souhlasím,23234,52 %34,32 %  
spíše nesouhlasím8112,05 %11,98 %  
rozhodně nesouhlasím375,51 %5,47 %  

Graf

17. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo e-mailem od autora52177,07 %77,07 %  
až zde na vyplnto.cz10515,53 %15,53 %  
někdo mi přeposlal mail, který obdržel od autora507,4 %7,4 %  

Graf

18. A na závěr: Jak rád(a) čtete různé aforismy, citáty, bonmoty a životní moudrosti? (Jestliže je čtete rádi, mám pro vás výjimečně jednu „nevýzkumnou“ nabídku. Vydávám nyní knížku s 555 aforismy, citáty a moudrostmi o životě, o stáří a dalších tématech. Polovinu z nich jsem napsal sám. Pokud máte o knížku zájem či chcete aspoň podpořit její vydání, můžete kliknout na https://www.donio.cz/afo-rismy-o-zivote-i-o-vasem? (do odkazu patří i ten otazník). Vše ostatní je na vás. Děkuji.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád(a) někdy45867,75 %67,75 %  
rád(a) a často14020,71 %20,71 %  
nerad(a)7811,54 %11,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

  • odpověď 60 – 64 let (mladší lidé prosím dotazník nevyplňujte):
    • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Dostáváte starobní důchod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte starobní důchod?

5. Máte v současnosti pravidelnou výdělečnou činnost (hlavní prac. poměr, DPP po většinu týdne, trvalý výkon živnosti)?

6. Vraťme se teď k vám samotným: Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

7. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

8. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

9. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

10. Jak byste zhodnotil(a) celkový příjem a majetek v domácnosti, v níž žijete, když ho porovnáte s jinými domácnostmi seniorů, které znáte? Zkuste prosím odhadnout.

11. Tento týden poslanecká sněmovna schválila změny zákonů, které se týkají současných nebo budoucích důchodců. Zeptáme se na dvě velké změny: Tempo valorizace (zvyšování) důchodů má být menší než v minulosti. Pravidelné zvýšení nastane vždy v lednu a bude odpovídat růstu inflace s připočtením třetiny růstu reálných mezd. Když mezitím dojde k většímu zdražování, obdrží důchodci mimořádný příspěvek. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

12. Předčasný důchod bude možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka u předčasných důchodů bude nižší než dosud. Na předčasný důchod se bude muset odpracovat 40 let, dosud to bylo 35 let. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

13. Opozice (jako A. Schillerová z ANO a R. Fiala z SPD) hovoří o okrádání, oloupení nebo ožebračování důchodců. Domníváte se, že toto hodnocení změn v zákonech je správné? Vyberte jednu možnost.

14. Další tři otázky přejímáme pro porovnání s průzkumem CVVM Praha. - Vyberte si prosím jedinou odpověď. Poskytování sexuálních služeb za úplatu (prostituce)

15. Jaký je váš názor na umělé přerušení těhotenství (interrupci)?

16. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii)?

17. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

18. A na závěr: Jak rád(a) čtete různé aforismy, citáty, bonmoty a životní moudrosti? (Jestliže je čtete rádi, mám pro vás výjimečně jednu „nevýzkumnou“ nabídku. Vydávám nyní knížku s 555 aforismy, citáty a moudrostmi o životě, o stáří a dalších tématech. Polovinu z nich jsem napsal sám. Pokud máte o knížku zájem či chcete aspoň podpořit její vydání, můžete kliknout na https://www.donio.cz/afo-rismy-o-zivote-i-o-vasem? (do odkazu patří i ten otazník). Vše ostatní je na vás. Děkuji.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte starobní důchod?

5. Máte v současnosti pravidelnou výdělečnou činnost (hlavní prac. poměr, DPP po většinu týdne, trvalý výkon živnosti)?

6. Vraťme se teď k vám samotným: Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

7. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

8. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

9. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

10. Jak byste zhodnotil(a) celkový příjem a majetek v domácnosti, v níž žijete, když ho porovnáte s jinými domácnostmi seniorů, které znáte? Zkuste prosím odhadnout.

11. Tento týden poslanecká sněmovna schválila změny zákonů, které se týkají současných nebo budoucích důchodců. Zeptáme se na dvě velké změny: Tempo valorizace (zvyšování) důchodů má být menší než v minulosti. Pravidelné zvýšení nastane vždy v lednu a bude odpovídat růstu inflace s připočtením třetiny růstu reálných mezd. Když mezitím dojde k většímu zdražování, obdrží důchodci mimořádný příspěvek. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

12. Předčasný důchod bude možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka u předčasných důchodů bude nižší než dosud. Na předčasný důchod se bude muset odpracovat 40 let, dosud to bylo 35 let. - Jaký je váš názor na tuto změnu?

13. Opozice (jako A. Schillerová z ANO a R. Fiala z SPD) hovoří o okrádání, oloupení nebo ožebračování důchodců. Domníváte se, že toto hodnocení změn v zákonech je správné? Vyberte jednu možnost.

14. Další tři otázky přejímáme pro porovnání s průzkumem CVVM Praha. - Vyberte si prosím jedinou odpověď. Poskytování sexuálních služeb za úplatu (prostituce)

15. Jaký je váš názor na umělé přerušení těhotenství (interrupci)?

16. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii)?

17. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

18. A na závěr: Jak rád(a) čtete různé aforismy, citáty, bonmoty a životní moudrosti? (Jestliže je čtete rádi, mám pro vás výjimečně jednu „nevýzkumnou“ nabídku. Vydávám nyní knížku s 555 aforismy, citáty a moudrostmi o životě, o stáří a dalších tématech. Polovinu z nich jsem napsal sám. Pokud máte o knížku zájem či chcete aspoň podpořit její vydání, můžete kliknout na https://www.donio.cz/afo-rismy-o-zivote-i-o-vasem? (do odkazu patří i ten otazník). Vše ostatní je na vás. Děkuji.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čepelka, O.Senioři a současný život (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://seniori-a-soucasny-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.