Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školství v ČR a na Islandu

Školství v ČR a na Islandu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Brožová
Šetření:16. 04. 2021 - 25. 05. 2021
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dovoluji si požádat Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro účely výzkumného projektu. Týká se srovnání školství v ČR a na Islandu. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než jen pár minut.

Odpovědi respondentů

1. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škoní systém poskytuje kvalitnější vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %60,47 %  
ano1739,53 %39,53 %  

Graf

2. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou díky škole lépe vybaveni pro profesní život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %60,47 %  
ano1739,53 %39,53 %  

Graf

3. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škola poskytuje větší prostor všestranný pro osobní rozvoj žáků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2251,16 %51,16 %  
ne2148,84 %48,84 %  

Graf

4. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR na Islandu žáci jsou lépe vedeni v oblasti sociální komunikace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2865,12 %65,12 %  
ano1534,88 %34,88 %  

Graf

5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3172,09 %72,09 %  
ne1227,91 %27,91 %  

Graf

6. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni pro studium na zahraničních školách.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2455,81 %55,81 %  
ne1944,19 %44,19 %  

Graf

7. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci mají širší možnosti volby střední školy a profesní kariéry

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3479,07 %79,07 %  
ano920,93 %20,93 %  

Graf

8. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2455,81 %55,81 %  
muž1944,19 %44,19 %  

Graf

9. Mám děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2558,14 %58,14 %  
ano, chodí/chodily do školy na Islandu1227,91 %27,91 %  
ano, chodí /chodily do školy v ČR716,28 %16,28 %  
ano, chodí /chodily do školy jinde v zahraničí12,33 %2,33 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2660,47 %60,47 %  
střední s maturitní zkouškou1330,23 %30,23 %  
základní36,98 %6,98 %  
střední s výučním listem12,33 %2,33 %  

Graf

11. Vzdělání jsem získal/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v ČR2967,44 %67,44 %  
v ČR a jinde v zahraničí1023,26 %23,26 %  
v ČR i na Islandu49,3 %9,3 %  

Graf

12. Žiji na Islandu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nežiji na Islandu2455,81 %55,81 %  
5 let a více1125,58 %25,58 %  
1 až 5 let818,6 %18,6 %  

Graf

13. Pracuji na Islandu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji2251,16 %51,16 %  
mimo svůj vystudovaný obor1432,56 %32,56 %  
ve vystudovaném oboru716,28 %16,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škoní systém poskytuje kvalitnější vzdělání.

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou díky škole lépe vybaveni pro profesní život.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

2. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou díky škole lépe vybaveni pro profesní život.

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škoní systém poskytuje kvalitnější vzdělání.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

3. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škola poskytuje větší prostor všestranný pro osobní rozvoj žáků.

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR na Islandu žáci jsou lépe vedeni v oblasti sociální komunikace.
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

4. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR na Islandu žáci jsou lépe vedeni v oblasti sociální komunikace.

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

6. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni pro studium na zahraničních školách.

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

9. Mám děti

 • odpověď ano, chodí/chodily do školy na Islandu:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let a více na otázku 12. Žiji na Islandu

12. Žiji na Islandu

 • odpověď 5 let a více:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, chodí/chodily do školy na Islandu na otázku 9. Mám děti
 • odpověď nežiji na Islandu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 13. Pracuji na Islandu
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

13. Pracuji na Islandu

 • odpověď nepracuji:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škoní systém poskytuje kvalitnější vzdělání.

2. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou díky škole lépe vybaveni pro profesní život.

3. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škola poskytuje větší prostor všestranný pro osobní rozvoj žáků.

4. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR na Islandu žáci jsou lépe vedeni v oblasti sociální komunikace.

5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

6. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni pro studium na zahraničních školách.

7. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci mají širší možnosti volby střední školy a profesní kariéry

8. Jsem

9. Mám děti

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Vzdělání jsem získal/a

12. Žiji na Islandu

13. Pracuji na Islandu

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škoní systém poskytuje kvalitnější vzdělání.

2. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou díky škole lépe vybaveni pro profesní život.

3. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu škola poskytuje větší prostor všestranný pro osobní rozvoj žáků.

4. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR na Islandu žáci jsou lépe vedeni v oblasti sociální komunikace.

5. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni ve znalostech cizích jazyků.

6. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci jsou lépe vybaveni pro studium na zahraničních školách.

7. Chodil/a jsem do školy v ČR. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěla bych chodit raději do školy na Islandu, protože, ve srovnání s ČR, na Islandu žáci mají širší možnosti volby střední školy a profesní kariéry

8. Jsem

9. Mám děti

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Vzdělání jsem získal/a

12. Žiji na Islandu

13. Pracuji na Islandu

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brožová, S.Školství v ČR a na Islandu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://skolstvi-v-cr-a-na-islandu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.