Sledování faktorů ovlivňujících bezpečnost v silniční dopravě

Konec vyplňování 25. 12. 2023 20:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 44   Průměrná doba vyplňování: 00.09:48

Dotazník je zaměřen na shromáždění zkušeností a názorů respondentů- účastníků silniční dopravy na důležité faktory ovlivňující bezpečnost v silniční dopravě. Výsledná kvalitativní data budou hrát zásadní v roli při posuzování aplikace a výsledků Strategie BESIP pro období 2021-2030 přímo navazující na Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi nulových obětí na cestách“.

Výsledná data jsou důležitá pro odhalení případných vad vnímaných přímo účastníky silničního provozu, proto může jejich detailní analýza výrazným způsobem přispět k inovacím a zlepšování postupů zajišťování bezpečnějšího silničního provozu.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.