Sociální inženýrství a lidský faktor v kybernetické bezpečnosti

Konec vyplňování zítra v 22:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 14   Průměrná doba vyplňování: 00.03:27

Průzkum bude sloužit jako materiál pro mou diplomovou práci. Průzkum je zaměřen na Sociální inženýrství a bezpečnost na internetu. Jedná se o téma mojí práce, kde průzkum tvoří její praktickou část. Otázky jsou anonymní a sestaveny pouze za účelem určité klasifikace znalostí z oblasti sociálního inženýrství a bezpečnosti na internetu. Po vyhodnocení provedu analýzu daného průzkumu. Předem děkuji za vyplnění.

Děkuji za pomoc.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.