Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální inženýrství

Sociální inženýrství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Klapka
Šetření:05. 10. 2013 - 12. 10. 2013
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentem vysoké školy a výsledky tohoto průzkumu budou využity pro zpracování odborné práce. Uvádějte prosím jen pravdivé informace. 

Není to nic těžkého.

 

Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mladší než 15otázka č. 2, 15-18otázka č. 2, 19-25otázka č. 2, 26-30otázka č. 2, 31-35otázka č. 2, 36-40otázka č. 2, více než 40otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-254940,83 %40,83 %  
26-302722,5 %22,5 %  
31-351411,67 %11,67 %  
36-401411,67 %11,67 %  
více než 401310,83 %10,83 %  
15-1832,5 %2,5 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6554,17 %54,17 %  
žena5545,83 %45,83 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6050 %50 %  
SŠ s maturitou5041,67 %41,67 %  
VOŠ86,67 %6,67 %  
SŠ bez maturity10,83 %0,83 %  
základní10,83 %0,83 %  

Graf

4. Kolik přibližně vlastníte účtů na různých sociálních sítích, fórech apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-36352,5 %52,5 %  
4-62420 %20 %  
více než 92117,5 %17,5 %  
7-91210 %10 %  

Graf

5. Kolik různých hesel k těmto účtům používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-25445 %45 %  
3-44235 %35 %  
více než 52420 %20 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s e-maily, které se z Vás snažily vylákat nějaké důležité informace? (přihlašovací údaje, hesla apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7058,33 %58,33 %  
ne5041,67 %41,67 %  

Graf

7. Odpověděli jste někdy na takové zprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11595,83 %95,83 %  
ano54,17 %4,17 %  

Graf

8. Setkali jsete se někdy s tzv. podomními prodejci? (přímý prodej elektřiny, plynu, mobilní operátoři apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano-vícekrát9680 %80 %  
ano-jednou1411,67 %11,67 %  
ne108,33 %8,33 %  

Graf

9. Ověřovali jste si takové prodejce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10083,33 %83,33 %  
ano-jejich služebním průkazem119,17 %9,17 %  
ano-telefonátem na ústředí jejich společnosti97,5 %7,5 %  

Graf

10. Umožnili jste jim přístup do Vašeho obydlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11696,67 %96,67 %  
ano43,33 %3,33 %  

Graf

11. Uzavřeli jste s nimi nějakou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11595,83 %95,83 %  
ano54,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď muž:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-9 na otázku 4. Kolik přibližně vlastníte účtů na různých sociálních sítích, fórech apod.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik přibližně vlastníte účtů na různých sociálních sítích, fórech apod.?

5. Kolik různých hesel k těmto účtům používáte?

6. Setkali jste se někdy s e-maily, které se z Vás snažily vylákat nějaké důležité informace? (přihlašovací údaje, hesla apod.)

7. Odpověděli jste někdy na takové zprávy?

8. Setkali jsete se někdy s tzv. podomními prodejci? (přímý prodej elektřiny, plynu, mobilní operátoři apod.)

9. Ověřovali jste si takové prodejce?

10. Umožnili jste jim přístup do Vašeho obydlí?

11. Uzavřeli jste s nimi nějakou smlouvu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik přibližně vlastníte účtů na různých sociálních sítích, fórech apod.?

5. Kolik různých hesel k těmto účtům používáte?

6. Setkali jste se někdy s e-maily, které se z Vás snažily vylákat nějaké důležité informace? (přihlašovací údaje, hesla apod.)

7. Odpověděli jste někdy na takové zprávy?

8. Setkali jsete se někdy s tzv. podomními prodejci? (přímý prodej elektřiny, plynu, mobilní operátoři apod.)

9. Ověřovali jste si takové prodejce?

10. Umožnili jste jim přístup do Vašeho obydlí?

11. Uzavřeli jste s nimi nějakou smlouvu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klapka, J.Sociální inženýrství (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://socialni-inzenyrstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.