Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současná popularita čtení

Současná popularita čtení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Lukšík
Šetření:09. 04. 2017 - 24. 04. 2017
Počet respondentů:313
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, Vážení respondenti,

Jsme studenti druhého ročníku VŠB – TUO, oboru Marketing a obchod a rádi bychom vás požádali o pomoc s vyplněním tohoto anonymního dotazníku, jehož výsledky použijeme v závěrečné práci v předmětu Statistické metody v marketingu.

Cílem výzkumu je zjistit, zda lidé v dnešní době přesycené moderními technologiemi stále čtou knihy, čím je to ovlivněno kde je získávají apod.

Předem děkujeme za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.
Dotazník je anonymní a veškeré Vámi vyplněné údaje budou využity pouze v závěrečné práci a nebudou nikde uveřejněny.
 

Odpovědi respondentů

1. Z jakého důvodu většinou čtete knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako relax18157,83 %57,83 %  
Kvůli vzdělávání, rozšiřování vědomostí7022,36 %22,36 %  
Kvůli volnému času (například při jízdě vlakem/ MHD...)309,58 %9,58 %  
Knihy vůbec nečtu175,43 %5,43 %  
Jiné154,79 %4,79 %  

Graf

2. Kolik průměrně přečtete knih za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-511737,38 %37,38 %  
11-207122,68 %22,68 %  
6-106721,41 %21,41 %  
21 a více5818,53 %18,53 %  

Graf

3. Jaké knižní žánry máte v oblibě? (1-velmi oblíbené, 2-oblíbené, 3-neutrální postoj, 4-spíše neoblíbené,5-neoblíbené)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Romány2.4861.617
Detektivky2.5971.902
Historické3.221.923
Fantasy2.8882.285
Dramata2.8911.669
Poezie3.9141.504
Biografie3.2721.763
Encyklopedie3.311.613
Komiksy3.6261.857
Povídky2.6291.3
Knihy pro děti3.5591.588

Graf

4. Z jakých zdrojů se dozvídáte o nových knihách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina/známí16452,4 %52,4 %  
Recenze13944,41 %44,41 %  
Sociální sítě12740,58 %40,58 %  
Reklamy7624,28 %24,28 %  
Jiné6420,45 %20,45 %  
Nezjišťuji si informace o nových knihách4414,06 %14,06 %  

Graf

5. Podle čeho si nejčastěji vybíráte knihu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle žánru11837,7 %37,7 %  
Na doporučení8426,84 %26,84 %  
Podle autora4915,65 %15,65 %  
Podle recenzí278,63 %8,63 %  
Jiné196,07 %6,07 %  
Podle novinek123,83 %3,83 %  
Podle počtu stran41,28 %1,28 %  

Graf

6. Jak získáváte knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V knihkupectví21869,65 %69,65 %  
Půjčením z knihovny17054,31 %54,31 %  
Půjčením od rodiny/známých13543,13 %43,13 %  
V internetových obchodech9530,35 %30,35 %  
Knihy si stahuji online9028,75 %28,75 %  
V antikvariátu5517,57 %17,57 %  
Jiné144,47 %4,47 %  

Graf

7. Jak často kupujete knihy? (ať už v knihkupectvích, na internetu nebo v antikvariátech)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do roka14746,96 %46,96 %  
Jednou do roka8025,56 %25,56 %  
Aspoň jednou měsíčně4213,42 %13,42 %  
Vůbec3812,14 %12,14 %  
Každý týden61,92 %1,92 %  

Graf

8. Knihy kupuji většinou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro sebe18960,38 %60,38 %  
Jako dárek12439,62 %39,62 %  

Graf

9. Upřednostňuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasickou knihu24678,59 %78,59 %  
Obojí4514,38 %14,38 %  
Elektronickou knihu227,03 %7,03 %  

Graf

10. Máte nějakou zkušenost s ,,Knihou do vlaku‘‘, ,,Knihobudkou‘‘, či podobným projektem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nikdy jsem je nevyužila17254,95 %54,95 %  
Ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a10031,95 %31,95 %  
Ano, už jsem si minimálně jednou odtud knížku vzal/a185,75 %5,75 %  
Ano, už jsem odtud knížku vzal/a i daroval/a144,47 %4,47 %  
Ano, už jsem zde minimálně jednou knížku daroval/a92,88 %2,88 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23876,04 %76,04 %  
Muž7523,96 %23,96 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2519662,62 %62,62 %  
26-458828,12 %28,12 %  
46-60216,71 %6,71 %  
60 a více82,56 %2,56 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou16853,67 %53,67 %  
Vysokoškolské11837,7 %37,7 %  
Základní196,07 %6,07 %  
Středoškolské bez maturity82,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Z jakého důvodu většinou čtete knihy?

 • odpověď Jako relax:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podle novinek na otázku 5. Podle čeho si nejčastěji vybíráte knihu?

2. Kolik průměrně přečtete knih za rok?

 • odpověď 0-5:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihy vůbec nečtu na otázku 1. Z jakého důvodu většinou čtete knihy?

8. Knihy kupuji většinou:

 • odpověď Pro sebe:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 5. Podle čeho si nejčastěji vybíráte knihu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aspoň jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete knihy? (ať už v knihkupectvích, na internetu nebo v antikvariátech)

12. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15-25:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého důvodu většinou čtete knihy?

2. Kolik průměrně přečtete knih za rok?

3. Jaké knižní žánry máte v oblibě? (1-velmi oblíbené, 2-oblíbené, 3-neutrální postoj, 4-spíše neoblíbené,5-neoblíbené)

4. Z jakých zdrojů se dozvídáte o nových knihách?

5. Podle čeho si nejčastěji vybíráte knihu?

6. Jak získáváte knihy?

7. Jak často kupujete knihy? (ať už v knihkupectvích, na internetu nebo v antikvariátech)

8. Knihy kupuji většinou:

9. Upřednostňuji:

10. Máte nějakou zkušenost s ,,Knihou do vlaku‘‘, ,,Knihobudkou‘‘, či podobným projektem?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého důvodu většinou čtete knihy?

2. Kolik průměrně přečtete knih za rok?

3. Jaké knižní žánry máte v oblibě? (1-velmi oblíbené, 2-oblíbené, 3-neutrální postoj, 4-spíše neoblíbené,5-neoblíbené)

4. Z jakých zdrojů se dozvídáte o nových knihách?

5. Podle čeho si nejčastěji vybíráte knihu?

6. Jak získáváte knihy?

7. Jak často kupujete knihy? (ať už v knihkupectvích, na internetu nebo v antikvariátech)

8. Knihy kupuji většinou:

9. Upřednostňuji:

10. Máte nějakou zkušenost s ,,Knihou do vlaku‘‘, ,,Knihobudkou‘‘, či podobným projektem?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukšík, J.Současná popularita čtení (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://soucasna-popularita-cteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.