Spánkové poruchy v partnerství

Konec vyplňování 29. 08. 2018 21:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 27   Průměrná doba vyplňování: 00.01:39

Tento výzkum má za cíl hlouběji porozumět spánkovým poruchám a jejich dopadu na partnerský život. Kvůli co nejobecnější povaze dotazníku je ve všech otázkách užit termín spánková obtíž. Velká část otázek je dobrovolná, ale pro výzkum přesto podstatná. Prosím proto o vyplnění co největšího množství těchto otázek. Předem děkuji za účast, na konci dotazníku uvádím kontakt pro případné dotazy.