Spokojenost s českou politickou scénou

Konec vyplňování 30. 11. 2024 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 40   Průměrná doba vyplňování: 00.09:16

Jak se lidé staví k české politické scéně? To je tématem tohoto dotazníku.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.