Spokojenost se službami Těšínského divadla Český Těšín.

Konec vyplňování 02. 03. 2021 14:50, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.07:12

Vážení respondenti,

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který zkoumá spokojenost zákazníků se službami Těšínského divadla Český Těšín.

Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou využity jako podklad pro mou bakalářskou práci. Je určen pro ženy i muže od 15let, kteří navštívili alespoň jednou za poslední dva roky Těšínské divadlo Český Těšín.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku.

Lucie Waliczková, studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.