Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba bioproduktů v Jihomoravském kraji

Spotřeba bioproduktů v Jihomoravském kraji

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Laštůvková
Šetření:03. 10. 2016 - 22. 02. 2018
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit zájem spotřebitelů o ekoprodukci regionu  jihomoravského kraje.Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to biopotravina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17898,34 %98,34 %  
Ne31,66 %1,66 %  

Graf

2. Odkud máte informace o biopotravinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu8850 %48,62 %  
Z jiného zdroje8648,86 %47,51 %  
Od lékaře21,14 %1,1 %  

Graf

3. Jak často kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekupuji6234,25 %34,25 %  
1 x týdně5128,18 %28,18 %  
1x měsíčně3720,44 %20,44 %  
méně než 1 x měsíčně3117,13 %17,13 %  

Graf

4. Pokud nekupujete biopotraviny tak z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou pro mě příliš drahé2331,51 %12,71 %  
jiné1723,29 %9,39 %  
nevěřím jejich původu1723,29 %9,39 %  
stačí mi běžné potraviny1621,92 %8,84 %  

Graf

5. Jsou pro Vás biopotraviny cenově dostupné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10256,35 %56,35 %  
Ne7943,65 %43,65 %  

Graf

6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zeleninu a ovoce4725,97 %25,97 %  
Maso,mléko a mléčné výrobky,vejce3720,44 %20,44 %  
nekupuji žádné3619,89 %19,89 %  
nekupuji2212,15 %12,15 %  
Jiné2011,05 %11,05 %  
byliny94,97 %4,97 %  
víno63,31 %3,31 %  
Pečivo42,21 %2,21 %  

Graf

7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekupuji vůbec5530,39 %30,39 %  
Supermarket4625,41 %25,41 %  
Obchod se zdravou výživou4122,65 %22,65 %  
Farmářské trhy2413,26 %13,26 %  
Jinde116,08 %6,08 %  
Biobedýnky31,66 %1,66 %  
Na internetu10,55 %0,55 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13071,82 %71,82 %  
Muž5128,18 %28,18 %  

Graf

9. Odkud jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město7570,09 %41,44 %  
vesnice3229,91 %17,68 %  

Graf

10. Věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-456033,15 %33,15 %  
18-305329,28 %29,28 %  
45-603921,55 %21,55 %  
60-802916,02 %16,02 %  

Graf

11. Dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8044,2 %44,2 %  
Vyšší7440,88 %40,88 %  
Střední179,39 %9,39 %  
Základní vzdělání105,52 %5,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často kupujete biopotraviny?

 • odpověď nekupuji:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji vůbec na otázku 7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji žádné na otázku 6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

5. Jsou pro Vás biopotraviny cenově dostupné?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji vůbec na otázku 7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji žádné na otázku 6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

 • odpověď nekupuji žádné:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji vůbec na otázku 7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji na otázku 3. Jak často kupujete biopotraviny?

7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?

 • odpověď Nekupuji vůbec:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji žádné na otázku 6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji na otázku 3. Jak často kupujete biopotraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to biopotravina?

2. Odkud máte informace o biopotravinách?

3. Jak často kupujete biopotraviny?

5. Jsou pro Vás biopotraviny cenově dostupné?

6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?

8. Jste:

10. Věk :

11. Dosažené vzdělání :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to biopotravina?

2. Odkud máte informace o biopotravinách?

3. Jak často kupujete biopotraviny?

5. Jsou pro Vás biopotraviny cenově dostupné?

6. Jaké biopotraviny a bioprodukty nejčastěji kupujete?

7. Kde kupujete biopotraviny nejčastěji?

8. Jste:

10. Věk :

11. Dosažené vzdělání :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Laštůvková, K.Spotřeba bioproduktů v Jihomoravském kraji (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://spotreba-bioproduktu-v-jihom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.