Spotřebitelské chování veganů

Konec vyplňování 04. 04. 2020 16:44, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.05:27

Vážený respondente, 

 

mé jméno je Lucie Hellebrandová, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na ekonomické fakultě VŠB-TUO, obor Marketing a obchod. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká spotřebitelského chování veganů. Dotazník mohou vyplnit vegané i lidé, kteří se stravují s vyloučením masa nebo maso konzumují příležitostně a nakupují veganské potraviny, jako doplňková skupina. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let. Výsledky tohoto dotazníků budou použity pro zpracování dat pro mou bakalářskou práci a jsou zcela anonymní. 

 

Předem děkuji za Váš čas 

 

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.