Spotřebitelské postoje a preference při nákupu kávy

Konec vyplňování 20. 12. 2023 15:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 37   Průměrná doba vyplňování: 00.06:01

Dobrý den,

jsem studentkou magisterského studia Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze. Ráda bych Vás touto cestou požádala o pár minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníkového šetření, které je anonymní a jeho výsledky poslouží k diplomové práci na téma Spotřebitelské postoje a preference při nákupu kávy.
 
Děkuji za Váš čas,
Bc. Lenka Schrömerová