Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium a COVID-19

Studium a COVID-19

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Viktor Pacholík
Šetření:26. 05. 2020 - 01. 10. 2020
Počet respondentů:2657
Počet otázek (max/průměr):75 / 38.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-24 PDF-25 PDF-26 PDF-27 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen výhradně vysokoškolským studentům prezenční i kombinované formy studia včetně studentů postgraduálních.
 


 


Dobrý den, milé studentky a studenti.

   
Situace, kterou v posledních měsících prožíváme, je bezesporu neobvyklá. Vaše odpovědi na několik otázek by mohly přispět k hlubšímu poznání toho, jakým způsobem ovlivnilo zrušení přímé výuky prožívání studentů vysokých škol ve studijním i osobním rozměru. Prosíme vás o věnování následujícím otázkám několika minut ze svého programu.

 

Za ochotu podělit se s námi o Vaše názory a postoje děkujeme.

 

 

Ivo Jirásek & Viktor Pacholík

  

 


  

  

Odpovědi respondentů

1. V současné době jsem studentem vysoké školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 75].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano259097,48 %97,48 %  
ne471,77 %1,77 %  
Yes150,56 %0,56 %  
Không30,11 %0,11 %  
Evet20,08 %0,08 %  

Graf

2. 1. V následující otázce zvažujte oblast studia v obecné rovině.

1 - vůbec neovlivnilo         7 - velmi ovlivnilo

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z hlediska studia mě zrušení přímé výuky ovlivnilo.4.7533.065

Graf

3. 2. Pokuste se zhodnotit, v jaké míře souhlasíte s následujícími výroky:

1 - vůbec nesouhlasím         7 - zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zrušení přímé výuky pro mě znamenalo menší studijní zátěž.3.5334.021
Zrušení přímé výuky mi přineslo více volného času.4.3964.326
E-learningová forma studia byla z hlediska sdíleného obsahu bohatší než běžné přednášky a semináře.2.6472.962
E-learningová forma studia byla z hlediska formy zajímavější než běžné přednášky a semináře.2.5352.889
Nezbytnost využívat elektronické informační zdroje namísto osobní návštěvy knihovny bylo z hlediska dosahu odborné literatury stejně hodnotné.3.953.904
Samostatná práce z domova mi vyhovovala více než osobní přítomnost ve výuce.3.6844.21
Komunikace s učiteli prostřednictvím informačních technologií byla stejně hodnotná jako přímý kontakt.3.1073.661
Komunikace s ostatními pracovníky prostřednictvím informačních technologií byla stejně hodnotná jako přímý kontakt.3.5753.651

Graf

4. 3. V následující otázce zvažujte oblast osobního života v obecné rovině.

1 - vůbec neovlivnilo         7 - velmi ovlivnilo

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z hlediska osobního života mě zrušení přímé výuky ovlivnilo.4.7833.359

Graf

5. 4. Pokuste se zhodnotit, v jaké míře souhlasíte s následujícími výroky:

1 - vůbec nesouhlasím         7 - zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Omezení společenského života pro mě nepředstavovalo omezení.3.7424.11
Kvalita mého života v době vládních opatření se nesnížila.4.3323.865
Po celou dobu jsem se nedostal/a do rozpoložení nudy.4.4164.917
V průběhu času jsem si vytvořil vcelku pevný denní režim, který se nyní snažím dodržovat.3.8283.973
Více než obvykle jsem trávil/a čas na sociálních sítích.3.8764.062
Čas jsem dokázal/a smysluplně naplnit.4.8282.88
Bližší kontakt s rodinou pro mě znamenal obohacení.4.7883.352
Vykonal/a jsem více práce/studia než v běžném životním režimu.4.0734.325

Graf

6. 5. V následující otázce zvažujte oblast sociálního prostředí v obecné rovině.

1 - vůbec neovlivnilo         7 - velmi ovlivnilo

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z hlediska vnímání sociálního prostředí mě zrušení přímé výuky ovlivnilo.4.4623.112

Graf

7. 6. Pokuste se zhodnotit, v jaké míře souhlasíte s následujícími výroky:

1 - vůbec nesouhlasím         7 - zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vládní opatření vnímám jako zásah do mé osobní svobody.3.3863.857
Vládní opatření vnímám jako omezení mých práv.3.0393.681
Podporuji zrušení přímé výuky jako správné rozhodnutí při ochraně zdraví.5.3493.407

Graf

8. 7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena180069,47 %67,75 %  
muž76629,56 %28,83 %  
nechci odpovědět220,85 %0,83 %  
woman20,08 %0,08 %  
женщина10,04 %0,04 %  

Graf

9. 8. Věk:

Uveďte číslem, kolik let Vám bylo při posledních narozeninách.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2148518,72 %18,25 %  
2048118,56 %18,1 %  
2241415,98 %15,58 %  
2331011,96 %11,67 %  
242479,53 %9,3 %  
251505,79 %5,65 %  
26853,28 %3,2 %  
19682,62 %2,56 %  
27341,31 %1,28 %  
29311,2 %1,17 %  
ostatní odpovědi 28
42
41
31
33
38
44
30
32
37
34
36
43
40
47
48
50
39
46
35
45
53
49
56
51
18
52
66
3
17
28611,04 %10,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.98
Minimum:20
Maximum:39
Variační rozpětí:19
Rozptyl:11.11
Směrodatná odchylka:3.33
Medián:22
Modus:21

Graf

10. 9. Kraj, ve kterém máte své bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj79330,62 %29,85 %  
Liberecký kraj43416,76 %16,33 %  
Středočeský kraj2399,23 %9 %  
Jihomoravský kraj2168,34 %8,13 %  
Zlínský kraj1867,18 %7 %  
Hlavní město Praha1786,87 %6,7 %  
Ústecký kraj1254,83 %4,7 %  
Královéhradecký kraj1214,67 %4,55 %  
Olomoucký kraj1094,21 %4,1 %  
Kraj Vysočina712,74 %2,67 %  
Pardubický kraj411,58 %1,54 %  
Jihočeský kraj391,51 %1,47 %  
Plzeňský kraj281,08 %1,05 %  
Karlovarský kraj80,31 %0,3 %  
Moravian-Silesian Region10,04 %0,04 %  
Либерецкий край10,04 %0,04 %  

Graf

11. 10. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město (nad 100.000 obyvatel)71527,61 %26,91 %  
vesnice66225,56 %24,92 %  
menší město (10.000 – 50.000 obyvatel)48618,76 %18,29 %  
malé město (do 10.000 obyvatel)37414,44 %14,08 %  
město (50.000 - 100.000 obyvatel)35113,55 %13,21 %  
city ​​(50,000 - 100,000 inhabitants)10,04 %0,04 %  
город (50 000 - 100 000 жителей)10,04 %0,04 %  

Graf

12. 11. Studium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské163062,93 %61,35 %  
magisterské navazující74128,61 %27,89 %  
bakalářské pětileté1606,18 %6,02 %  
postgraduální doktorské572,2 %2,15 %  
master continuing10,04 %0,04 %  
бакалавр10,04 %0,04 %  

Graf

13. 12. Forma studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční studium221785,6 %83,44 %  
kombinované studium35713,78 %13,44 %  
distanční studium140,54 %0,53 %  
full-time study10,04 %0,04 %  
очное обучение10,04 %0,04 %  

Graf

14. 13. Obor studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní a společenské vědy106741,2 %40,16 %  
technické obory48118,57 %18,1 %  
medicínské a zdravotnické obory41916,18 %15,77 %  
přírodní vědy2509,65 %9,41 %  
umělecké obory1084,17 %4,06 %  
Ekonomický obor120,46 %0,45 %  
Ekonomie110,42 %0,41 %  
Pedagogika100,39 %0,38 %  
Tělesná výchova a sport 80,31 %0,3 %  
Učitelství60,23 %0,23 %  
Veterinární obor50,19 %0,19 %  
Sport50,19 %0,19 %  
ekonomický50,19 %0,19 %  
Ekonomické50,19 %0,19 %  
Ekonomika50,19 %0,19 %  
Speciální pedagogika40,15 %0,15 %  
veřejná správa40,15 %0,15 %  
Bezpečnost a kvalita potravin30,12 %0,11 %  
Veterina30,12 %0,11 %  
sportovní obor30,12 %0,11 %  
Textilní marketing30,12 %0,11 %  
Ekonomické obory30,12 %0,11 %  
Marketingové komunikace30,12 %0,11 %  
Psychologie20,08 %0,08 %  
Ochrana zvířat a welfare20,08 %0,08 %  
Veterinární20,08 %0,08 %  
Veterinární hygiena a ekologie20,08 %0,08 %  
Andragogika20,08 %0,08 %  
kondiční specialista20,08 %0,08 %  
Sportovní 20,08 %0,08 %  
Výživové poradenství20,08 %0,08 %  
Tělovýchova a sport20,08 %0,08 %  
Sportovní a kondiční specialista20,08 %0,08 %  
Pedagogické zaměření 20,08 %0,08 %  
Informatika20,08 %0,08 %  
Ekonomicka fakulta20,08 %0,08 %  
Ekonomická20,08 %0,08 %  
Filologie20,08 %0,08 %  
architektura20,08 %0,08 %  
jsme medicína světa zemědělství10,04 %0,04 %  
obor kvality potravin10,04 %0,04 %  
Potraviny10,04 %0,04 %  
Ochrana zvířat... Nikdy nevím, kam zařadit10,04 %0,04 %  
MVDr. 6tiletý mgr obor (v otázce "studium" nešlo zvolit)10,04 %0,04 %  
magisterské nenavazující studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě10,04 %0,04 %  
Ochrana zvířat10,04 %0,04 %  
Veterina (studium je magisterské na 6 let, což nešlo zadat v otázce jedenáct)10,04 %0,04 %  
VFU Brno10,04 %0,04 %  
pravo10,04 %0,04 %  
ekologické zaměření10,04 %0,04 %  
Sociální management10,04 %0,04 %  
Ekonomické zaměření10,04 %0,04 %  
Hospodářská politika a správa 10,04 %0,04 %  
VPSD10,04 %0,04 %  
Vzdělávání dospělých 10,04 %0,04 %  
ekonomický obor - Finance a řízení10,04 %0,04 %  
tělovýchova10,04 %0,04 %  
Sportovní a volnočasový pedagog10,04 %0,04 %  
lazeňství10,04 %0,04 %  
Podniková ekonomika a Management specializace Management Hotelnictví10,04 %0,04 %  
tělesná výchova 10,04 %0,04 %  
sport a tělesná výchova10,04 %0,04 %  
Tv a sport10,04 %0,04 %  
edukace senioři10,04 %0,04 %  
ochrana zvierat, welfare zvierat10,04 %0,04 %  
Bankovnictví10,04 %0,04 %  
VES10,04 %0,04 %  
Wellness specialista10,04 %0,04 %  
Zemědělství10,04 %0,04 %  
Veterinární zaměření10,04 %0,04 %  
Ekonomika.10,04 %0,04 %  
veterinářství10,04 %0,04 %  
historie10,04 %0,04 %  
Ekonomické studium10,04 %0,04 %  
Sportovní studie10,04 %0,04 %  
sportovní vědy10,04 %0,04 %  
Učitelství TV10,04 %0,04 %  
Management podniku, specializace podnikání10,04 %0,04 %  
Sportovní a rekondiční specialista10,04 %0,04 %  
Bezpečnosť potravín 10,04 %0,04 %  
Marketing a management10,04 %0,04 %  
management veřejné správy10,04 %0,04 %  
Filologie a překlad10,04 %0,04 %  
Anglická filologie10,04 %0,04 %  
Tělesná výchova a IT10,04 %0,04 %  
nemčina vo sfére podnikania10,04 %0,04 %  
Francouzká filologie10,04 %0,04 %  
Geografie - Historie10,04 %0,04 %  
Učitelství pro 1. stupeň 10,04 %0,04 %  
FF, překladatelství, lingvistika10,04 %0,04 %  
Pedagogický10,04 %0,04 %  
Cizí jazyk , filozofická fakulta10,04 %0,04 %  
kinantropologie10,04 %0,04 %  
přírodovědecká fakulta + filozofická fakulta10,04 %0,04 %  
Matematika a tělesná výchova10,04 %0,04 %  
v případě vyplnění by dotazník nebyl anonymní10,04 %0,04 %  
Ekonomická Geografie a Regionální rozvoj10,04 %0,04 %  
Studium magisterské a obor Všeobecné lékařství 10,04 %0,04 %  
Kombinace humánních a přírodních věd10,04 %0,04 %  
Ped, Vv 10,04 %0,04 %  
Přírodní a společenské vědy10,04 %0,04 %  
zdravotně sociální práce10,04 %0,04 %  
lingvistika10,04 %0,04 %  
Radiologický asistent10,04 %0,04 %  
Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ10,04 %0,04 %  
pedagogická fakulta OSU10,04 %0,04 %  
medical and healthcare fields10,04 %0,04 %  
Ekonomika a management ve službách 10,04 %0,04 %  
Podniková ekonomika10,04 %0,04 %  
Textilní obory10,04 %0,04 %  
Přírodovědně-humanitni10,04 %0,04 %  
Přírodní vědy a cizí jazyk10,04 %0,04 %  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a geografie se zaměřením na vzdělávání10,04 %0,04 %  
Marketing10,04 %0,04 %  
management mezinárodního obchodu10,04 %0,04 %  
IT10,04 %0,04 %  
Společenské vědy a zeměpis se zaměřením na vzdělávání 10,04 %0,04 %  
přírodovědno - humanitní a pedagogická10,04 %0,04 %  
Textil10,04 %0,04 %  
Tělesná výchova a Anglický jazyk10,04 %0,04 %  
Technicko-umelecke obory10,04 %0,04 %  
Jazyková studia10,04 %0,04 %  
pedagogické studium10,04 %0,04 %  
přírodní vědy + umělecké obory10,04 %0,04 %  
Hospodářská politika v globálním prostředí10,04 %0,04 %  
ekonomické a hospodářské obory10,04 %0,04 %  
učitelství 2. stupně ZŠ10,04 %0,04 %  
učitelství zeměpis - občanská výchova10,04 %0,04 %  
Humanitní + přírodovědné10,04 %0,04 %  
Kombinace AJ a společenských věd10,04 %0,04 %  
ekonomický... otázky v sekci 2 záleží předmět od předmětu, z čeho vyvozujete bližší kontakt s rodinou, stupnice 1-7 je moc dlouhá, je těžký si představit, co znamenají čísla uprostřed10,04 %0,04 %  
Zdravotne socialni pece10,04 %0,04 %  
přírodovědně-humanitní a pedagogický10,04 %0,04 %  
pedagogické10,04 %0,04 %  
Pedagogická fakulta10,04 %0,04 %  
Kombinace přírodních věd, uměleckého oboru a pedagogiky10,04 %0,04 %  
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ10,04 %0,04 %  
Textilní10,04 %0,04 %  
Humanitní i přírodní10,04 %0,04 %  
гуманитарные и социальные науки10,04 %0,04 %  
EF10,04 %0,04 %  
pedagogické obory10,04 %0,04 %  
Pedagogika - dvouobor (humanitní i prirodovědný)10,04 %0,04 %  
Anglický jazyk a literatura10,04 %0,04 %  
Jazykověda 10,04 %0,04 %  
Pedagogická fakulta a umělecká fakulta10,04 %0,04 %  
Kombinace humanitní-technické10,04 %0,04 %  
Speiální pedagogika - vycchovatelství10,04 %0,04 %  
Wellness10,04 %0,04 %  
mezinárodní obchod10,04 %0,04 %  
UMŠ10,04 %0,04 %  
UTB: FHS - U1ZS10,04 %0,04 %  
Ochrana zvířat- zemědělské10,04 %0,04 %  
Ekonomika a management 10,04 %0,04 %  
1.st.ZŠ10,04 %0,04 %  
Tělesná kultura10,04 %0,04 %  
Sport a tělovýchova10,04 %0,04 %  
Digitální design 10,04 %0,04 %  
FTK UPOL10,04 %0,04 %  
Sociální práce10,04 %0,04 %  
Universita NEISSE - Information and Communication managmant - letos jsem studoval v Polsku ve Wroclawi.10,04 %0,04 %  
FTK, Tělesná výchova a sport, APA10,04 %0,04 %  
Multimedialni komunikace10,04 %0,04 %  
Účetnictví a daně10,04 %0,04 %  
Finanční matematika10,04 %0,04 %  
Multimédia10,04 %0,04 %  
Média a marketing10,04 %0,04 %  
Obor rekreologie na Fakultě tělesné kultury10,04 %0,04 %  
FSpS MUNI10,04 %0,04 %  
evropská studia a veřejná správa10,04 %0,04 %  
Pedagogika Zeměpis/Humanitní vědy10,04 %0,04 %  
fmk10,04 %0,04 %  
Humanitní a umělecký obor10,04 %0,04 %  
ochrana zvířat...nikdy nevím, kam to zařadit10,04 %0,04 %  

Graf

15. 14. Aktuální ročník studia:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1110542,66 %41,59 %  
275529,15 %28,42 %  
346818,07 %17,61 %  
41284,94 %4,82 %  
51114,29 %4,18 %  
6140,54 %0,53 %  
202070,27 %0,26 %  
201910,04 %0,04 %  
1410,04 %0,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.9
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.85
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Závěrem bychom Vás rádi požádali o vyplnění dotazníku osobnostních typů MBTI. Přejete si nyní vyplnit dotazník?

V dotazníku Vás čeká 56 rychlých otázek.

Získaný osobnostní profil bychom rádi dali do vztahu s Vašimi odpověďmi, které jste nám poskytli výše. Pokud se rozhodnete dotazník vyplnit, budeme velmi rádi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vyplním dotazníkotázka č. 17, ne, nepřeji si vyplnit dotazníkotázka č. 75].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepřeji si vyplnit dotazník152758,96 %57,47 %  
ano, vyplním dotazník106140,97 %39,93 %  
no, I do not wish to complete the questionnaire10,04 %0,04 %  
да я заполню анкету10,04 %0,04 %  

Graf

17. Pokud jste dotazník MBTI již vyplňovali a znáte hodnoty jednotlivých škál, můžete je zadat rovnou. Co si přejete udělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chci zadat výsledky, které znám z dřívějšího vyplnění testu.otázka č. 74, Chci spustit celý test MBTI.otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci spustit celý test MBTI.120693,42 %45,39 %  
Chci zadat výsledky, které znám z dřívějšího vyplnění testu.856,58 %3,2 %  

Graf

   

U každé položky bez velkého přemýšlení přidělte 5 bodů té, která vám více vyhovuje. 

Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, body rozdělte mezi obě položky (3 body jedné položce a 2 body druhé, nebo 1 bod jedné položce a 4 body druhé). 
Součet přidělených bodů mezi obě položky musí být vždy 5!

U každé otázky musíte rozdělit všech pět bodů.

   

   


     

   

18. Raději

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
řešíte nový a komplikovaný problém.2.3411.676
pracujete na něčem, co jste již dělali dříve2.7071.695

Graf

19. Rádi

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pracujete v tichém prostředí3.3312.055
jste tam kde se něco děje1.7342.122

Graf

20. Při posuzování jiných se řídíte spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zákonitostmi než okamžitými okolnostm2.4351.489
okolnostmi než trvalými zákonitostmi2.5931.488

Graf

21. Máte sklon vybírat si:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
spíše pečlivě3.3421.858
poněkud impulzivně1.7121.901

Graf

22. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
s několika málo lidmi, které dobře znát3.7411.869
s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne1.3051.91

Graf

23. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených spíše uvítal/a:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku2.7111.774
zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě2.3771.792

Graf

24. Předpokládejte, že jste manager/ka a potřebujete přijmout svého asistenta. Jak byste asi postupoval/a?

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
uvažoval/a bych, jak se naše osobnosti shodnou nebo budou doplňovat2.3141.682
zvažoval/a bych, soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi2.7761.644

Graf

25. Když na něčem pracujete:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru3.5141.827
často ponecháváte konec otevřený pro případné změny1.5441.866

Graf

26. Na večírcích, ve společnosti:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
se raději většinou zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte3.0652.58
odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste neurazili, protože vás to vyčerpává1.9442.589

Graf

27. Zajímá vás více:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
to, co bylo a co je2.4151.444
co může být2.6781.48

Graf

28. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá2.511.519
hodnotit a analyzovat danou situaci2.5661.552

Graf

29. Když na něčem pracujete, jste raději:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
když máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou3.51.321
když můžete zkoušet různé možnosti1.5851.424

Graf

30. Když vám zvoní doma nebo v kanceláři telefon, obvykle

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
to považujete za rušení2.4513.019
nevadí vám to zvednout2.5823.028

Graf

31. Je horší

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
„mít hlavu v oblacích“2.0562.129
„držet se při zdi“2.9622.124

Graf

32. Ve vztahu k okolí jste spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
objektivní2.5421.687
osobní2.5141.706

Graf

33. Vadí vám více, když:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
je více věcí rozpracovaných3.9081.768
už je všechno hotovo1.1011.776

Graf

34. Když někam telefonujete:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nebojíte se, že něco zapomenete1.6312.472
připravíte si, co budete říkat3.3772.498

Graf

35. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vidět věci v širším rámci2.5671.331
postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace2.4941.335

Graf

36. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
analytický typ2.112.204
vciťující se typ2.9462.19

Graf

37. Často:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit2.8432.496
neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte2.1882.524

Graf

38. Ve společnosti jiných lidí spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
začínáte rozhovor sami2.0782.26
přenecháváte iniciativu druhým2.952.237

Graf

39. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
plynulé a nepřetržité práci2.522.519
práci s velkými výdeji energie a následnými „prostoji“2.5192.545

Graf

40. V jaké situaci se cítíte lépe

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem3.5881.699
proměnlivé, nestrukturované, s překvapeními1.4461.735

Graf

41. Je horší:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
být nespravedlivý3.1081.873
nemít slitování1.9761.969

Graf

42. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
smysl pro realitu2.4992.043
představivost2.5622.101

Graf

43. Když zvoní telefon:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
spěcháte, abyste jej zvedli první2.0242.402
doufáte, že jej zvedne někdo jiný2.9782.412

Graf

44. Moje jednání vede a řídí více:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
hlava2.7791.648
srdce2.2891.681

Graf

45. Více obdivu si zaslouží schopnost:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á1.8381.471
rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je3.2561.42

Graf

46. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
po ní vzplanete2.5061.919
raději o ní hloubáte o něco déle2.5621.927

Graf

47. Řekli byste, že jste spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
důvtipní2.2321.546
praktičtí2.8351.505

Graf

48. Raději slyšíte:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
konečný a neměnný výrok3.4591.719
zkusmý a předběžný výrok1.5871.727

Graf

49. Je větší chyba být:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
tolerantní a smířliví1.6591.811
nekompromisní a kritičtí3.3681.804

Graf

50. Jste spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ranní ptáče1.7922.864
noční sova3.2372.861

Graf

51. Na jednáních vás pohoršují lidé, kteří:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady3.0062.074
prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi2.0172.089

Graf

52. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
idejemi, principy, myšlenkami2.8661.663
lidmi, osobami, aktéry2.2071.68

Graf

53. O víkendech máte tendenci:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
plánovat, co budete dělat2.4352.397
necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí2.6212.384

Graf

54. Při jednání máte sklon:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte2.7652.197
hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit2.2722.181

Graf

55. Když něco čtete, obvykle:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno2.741.963
čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům2.2971.958

Graf

56. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací3.1022.111
jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici1.9482.116

Graf

57. Raději byste pracovali pro organizaci, kde:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
byste měli práci s intelektuální motivací2.3461.987
byste byli zaujati jejími cíli a posláním2.7341.962

Graf

58. Co vám imponuje více:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování1.9691.793
dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy3.0991.795

Graf

59. V písemném projevu dáváte přednost:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
věcnému stylu3.1411.986
obraznému, metaforickému styl1.9052.012

Graf

60. U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
podrážděni, kdo to k vám zase „leze“2.5882.436
potěšeni, že se na vás někdo přišel podívat2.4232.446

Graf

61. Dáváte přednost tomu:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nechat věci, aby se sami přihodily2.3182.007
zajistit, aby všechno bylo předem připraveno2.7291.987

Graf

62. Charakterizují vás spíše:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi0.9611.222
trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi4.0781.157

Graf

63. Cítíte se zpravidla lépe:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
po konečném rozhodnutí3.9611.338
když jsou věci ještě otevřeny1.0881.404

Graf

64. Spolehnete se spíše na svou:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zkušenost2.7631.52
intuici a tušení2.3031.52

Graf

65. Jste si jistější:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
při logických úsudcích – správné-nesprávné2.8711.778
při hodnotových soudech – dobré-špatné2.1941.819

Graf

66. Raději se rozhodujete:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
poté co jste si zjistili mínění ostatních2.2791.791
především podle vlastního uvážení2.7661.77

Graf

67. Obvykle dáváte přednost tomu:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
použít osvědčené metody, které znám, spíše než2.9051.355
vymýšlet a zkoušet, jak by se věci daly dělat nově a jinak2.1491.386

Graf

68. Raději:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
se zabýváte tím co je2.3011.401
přemýšlíte o různých možnostech2.7631.403

Graf

69. K závěrům a rozhodnutím dospíváte především na základě:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
věcného zdůvodnění a logické analýzy2.3291.637
na základě toho, co cítím, že je správné, a v co věřím, že je lidsky přijatelné2.7381.637

Graf

70. Nemáte rád/a:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými termíny2.0742.051
když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového omezení2.9292.044

Graf

71. Nejhezčí chvíle nejraději prožíváte:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
spíše s mnoha přáteli, s lidmi s nimiž si rozumím, aniž je nutně musím znát nějak mimořádné dlouho0.8671.205
s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znám4.171.151

Graf

72. Máte ve zvyku:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
poznamenávat si důležité schůzky a věci, které musím udělat či zařídit do diáře3.5572.713
omezovat takovéto poznámky na minimum1.4582.714

Graf

73. Jednáte spíše na základě:

Rozdělte 5 bodů mezi obě možnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už nemusíte dále příliš zkoumat3.0951.581
objektivně ověřitelných závěrů1.9361.602

Graf

74. Vyplňte prosím hodnoty získané v jednotlivých škálách.

Do polí níže vložte číslem získané hodnoty.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32419,05 %0,15 %  
4419,05 %0,15 %  
61314,29 %0,11 %  
39314,29 %0,11 %  
12314,29 %0,11 %  
31314,29 %0,11 %  
69314,29 %0,11 %  
68314,29 %0,11 %  
65314,29 %0,11 %  
35314,29 %0,11 %  
56314,29 %0,11 %  
58314,29 %0,11 %  
42314,29 %0,11 %  
1314,29 %0,11 %  
5429,52 %0,08 %  
4629,52 %0,08 %  
8829,52 %0,08 %  
4129,52 %0,08 %  
5929,52 %0,08 %  
5129,52 %0,08 %  
1529,52 %0,08 %  
4729,52 %0,08 %  
5329,52 %0,08 %  
7129,52 %0,08 %  
2929,52 %0,08 %  
1129,52 %0,08 %  
E29,52 %0,08 %  
S29,52 %0,08 %  
329,52 %0,08 %  
F29,52 %0,08 %  
J29,52 %0,08 %  
829,52 %0,08 %  
3029,52 %0,08 %  
7029,52 %0,08 %  
7814,76 %0,04 %  
2214,76 %0,04 %  
6714,76 %0,04 %  
3314,76 %0,04 %  
ENFP-A14,76 %0,04 %  
4914,76 %0,04 %  
2514,76 %0,04 %  
7514,76 %0,04 %  
7214,76 %0,04 %  
8414,76 %0,04 %  
2414,76 %0,04 %  
4514,76 %0,04 %  
914,76 %0,04 %  
INTP-A14,76 %0,04 %  
4414,76 %0,04 %  
8914,76 %0,04 %  
8514,76 %0,04 %  
9914,76 %0,04 %  
9714,76 %0,04 %  
I14,76 %0,04 %  
N14,76 %0,04 %  
214,76 %0,04 %  
714,76 %0,04 %  
514,76 %0,04 %  
2114,76 %0,04 %  
7914,76 %0,04 %  
6614,76 %0,04 %  
3414,76 %0,04 %  
6014,76 %0,04 %  
4014,76 %0,04 %  
69%14,76 %0,04 %  
31%14,76 %0,04 %  
42%14,76 %0,04 %  
52%14,76 %0,04 %  
54%14,76 %0,04 %  
46%14,76 %0,04 %  
24%14,76 %0,04 %  
76%14,76 %0,04 %  
5714,76 %0,04 %  
4314,76 %0,04 %  
3614,76 %0,04 %  
6414,76 %0,04 %  

Graf

75. Chtěli byste nakonec doplnit nějaký vzkaz, podnět nebo nám zanechat mailovou adresu, abychom Vás mohli informovat o výsledcích šetření apod.?

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pacholík, V.Studium a COVID-19 (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://studium-a-covid-19-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.