Štúdium a COVID-19 (SR)

Koniec vypĺňania 01. 10. 2020 00:00, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 16   Priemerná doba vyplnenia: 00.01:58

Dotazník je určený výlučne vysokoškolským študentom v dennej a externej forme štúdia, a to aj postgraduálnym študentom.


 

Dobrý deň, milé študentky a študenti!

Situácia, ktorú prežívame v posledných mesiacoch, je určite neobvyklá. Vaše odpovede na niekoľko otázok by mohli prispieť k hlbšiemu poznaniu, akým spôsobom mohlo zrušenie priamej výuky ovplyvniť prežívanie študentov vysokých škôl v študijnej i osobnej oblasti. Prosíme vás, aby ste venovali svoj čas nasledujúcim otázkam.

Ďakujeme vám za ochotu podeliť sa s nami o vaše názory a postoje.

 

Ivo Jirásek & Viktor Pacholík

 

  

 


  

  

 

   

   

   


Ivo Jirásek & Viktor Pacholík

E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.  |  E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.