Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SYNDROM VYHOŘENÍ - MALÉ FIRMY, OSVČ

SYNDROM VYHOŘENÍ - MALÉ FIRMY, OSVČ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kuchařová
Šetření:21. 01. 2021 - 28. 02. 2021
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):30 / 27.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK

Vážená paní, vážený pane.

Jmenuji se Jana Kuchařová a žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, kterým je zkoumána míra výskytu syndromu vyhoření u majitelů malých firem a příčiny, které mohou syndrom vyhoření u majitelů malých firem vyvolat.

Výzkum je součástí diplomové práce na téma Výskyt a prevence syndromu vyhoření u majitelů malých firem.

Vaše anonymita bude zajištěna.

Instrukce k vyplňování dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Co je pro Vás stresorem (jaké níže uvedené faktory ve Vás jako majiteli/majitelce malé firmy ve Vás vyvolávají stres)? Zaškrtněte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít peníze na výplatu pro zaměstnance2550 %50 %  
tlak konkurence1836 %36 %  
dlouhodobá pracovní neschopnost klíčového zaměstnance (klíčových zaměstnanců)1530 %30 %  
zohledňování změn v legislativně ve vlastním podnikání1428 %28 %  
udržování potřebné výše cash flow1326 %26 %  
jednání se zákazníky, klienty1224 %24 %  
péče o zaměstnance (zajištění vhodných pracovních podmínek apod.)1224 %24 %  
administrativa1224 %24 %  
mnoho pracovních úkolů1122 %22 %  
řešení konfliktů se zaměstnanci714 %14 %  
jednání s dodavateli612 %12 %  
Shánění kvalitních a odpovědných zaměstnanců - na trhu práce není dostatek kvalifikovaných zaměstnancůe12 %2 %  
Únava z dlouhodobého podnikání12 %2 %  
Neschopnost českých úřadů - lidská i technická12 %2 %  
Peníze12 %2 %  
Coronakrize12 %2 %  

Graf

2. Zkuste prosím uvést, jak velký stres v souvislosti se svým podnikáním prožíváte, a to na stupnici 1-10, kdy 1 = nejmenší stres, 10 = největší stres:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81122 %22 %  
61122 %22 %  
5816 %16 %  
7510 %10 %  
336 %6 %  
236 %6 %  
436 %6 %  
136 %6 %  
1024 %4 %  
912 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.78
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.91
Směrodatná odchylka:1.98
Medián:6
Modus:8

Graf

3. Uveďte prosím, v čem spatřujete hlavní příčiny stresu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká podpora malých podnikatelů ze strany státu3366 %66 %  
má nedostatečná schopnost předcházet stresu a zvládat jej1734 %34 %  

Graf

4. Označte prosím všechny výroky, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem velmi zapálený pro svoji práci, baví mne, chci v ní něco dokázat, být nejlepší v oboru apod.3672 %72 %  
jsem perfekcionista, soutěživý/á, mám silně vyvinutý smysl pro odpovědnost2652 %52 %  
nedodržuji zásady správné životosprávy (zdravé stravování, dostatek pohybu, odpočinku apod.)1734 %34 %  
neumím odpočívat, musím pořád pracovat1632 %32 %  
v mém prožívání převládá depresivní nebo úzkostné ladění1224 %24 %  
nevěnuji se dostatečně (tak, jak bych chtěl/a) svým blízkým1224 %24 %  
obtížně organizuji svůj čas, pracovní úkoly1224 %24 %  
mám málo koníčků, nemám mnoho aktivit, které bych dělal/a ve volném čase1020 %20 %  
neumím si zajistit dostatek volného času816 %16 %  
když mám starosti a problémy, utíkám od nich (víc pracuji, piji alkohol apod.)816 %16 %  
když mám starosti a problémy, nedokáži se s tím někomu svěřit612 %12 %  
chybí mi smysl života510 %10 %  
často zažívám konflikty s druhými lidmi36 %6 %  

Graf

5. Souhlasíte s následujícím tvrzením: mám smysl svého života, mám kolem sebe lidi, o které se mohu opřít, mám dobré přátele, mohu se na sebe spolehnout, mohu se spolehnout na své spolupracovníky, v životě mi nechybí víra, naděje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 7, spíše anootázka č. 7, spíše neotázka č. 6, určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3060 %60 %  
určitě ano1632 %32 %  
spíše ne48 %8 %  

Graf

6. Prosím uveďte, co z výše uvedeného Vám v životě chybí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí mi více lidí kolem, na které se dá spolehnut, že co řeknou opravdu platí, chybí mi alespoň ignorace (když ne podpora) úřadů a chybí mi pevná vůle a dodržování zásad u většiny lidí v populaci.

Odpočinek a soukromí život

Smysl života

Vzhledem k aktuální situaci, je to víra

7. Kolik hodin denně v průměru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-8 hodin2550 %50 %  
9-12 let2040 %40 %  
13 a více let36 %6 %  
méně než 4 hodiny12 %2 %  
4-5 hodin12 %2 %  

Graf

8. Kolik dní v týdnu (včetně víkendových dní) pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 dní3060 %60 %  
6 dní1530 %30 %  
7 dní48 %8 %  
méně než 4 dny12 %2 %  

Graf

9. Kolik dní v roce máte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva týdny1530 %30 %  
4 týdny816 %16 %  
jeden týden714 %14 %  
5 týdnů714 %14 %  
pár dní, maximálně 548 %8 %  
3 týdny48 %8 %  
6 týdnů12 %2 %  
9 týdnů a více12 %2 %  
8 týdnů12 %2 %  
7 týdnů12 %2 %  
žádný den12 %2 %  

Graf

10. Daří se Vám dosahovat rovnováhy mezi pracovním a osobním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3774 %74 %  
ne1326 %26 %  

Graf

11. Prosím doplňte, co se nedaří, proč se nedaří apod.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Chci něco dokazat, proto tomu musím věnovat víc času

Mám hodně práce, nemohu si dovolit přijít o zakázku, protože manžel ztratil původní dobré zaměstnání a momentálně má pouze základní mzdu.

Nedaří se mi nepracoval z domu. Některé situace vyžadují mou okamžitou reakci.

Nedostatek casu.

Nedostatek volného času

Neumím řešit konflikty s lidmi, vyhýbám se jim. Jsem izolovaný a cítím se osaměle. Vyhýbám se lidem.

Neumím řešit stres a konflikty

Po návratu z práce, jsem vyčerpaná, hlavně mentálně a už se mi do ničeho nechce.

Pracuji dlouho a následně ráno vstávám, tudíž nemám v týdnu prakticky vůbec čas na nikoho jiného mimo můj pracovní život kromě členů domácnosti.

Příliš mnoho povinností

V týdnu pracuji a víkend věnuji úklidu a údržbě domu.

zorganizovat si čas

12. Kolik hodin průměrně během pracovního týdne spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 7 hodin2448 %48 %  
7-8 hodin2040 %40 %  
9-10 hodin510 %10 %  
11 a více hodin12 %2 %  

Graf

13. Věnujete se aerobní aktivitě (cvičení) v rozsahu 30-40 minut alespoň 3x týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3060 %60 %  
ano2040 %40 %  

Graf

14. Dodržujete některé ze zásad, pravidel, nástrojů time managementu (jak dobře hospodařit s časem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3672 %72 %  
ano1428 %28 %  

Graf

15. Prosím uveďte, jaké nástroje time managementu užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Každá osoba ve firmě má svou odpovědnost a nepřenáší ji na jiné, preference efektivity před nesmysly (jde o výsledek, nikoliv o nějaká daná pravidla jak se dosahne), kdo má pohotovost pracuje, kdo má volno nepracuje - přesčasy se řeší atd.

Každý den si rozvrhnu, co potřebuji udělat.

Osobní diář, vše záznamenané i dopředu

Plán dne

Planovani

Rozdělení úkolů na naléhavé, důležité atd. Ale moc se tím neřídím, jsem chaotik

Rozvržení pracovních úkolů dle závažnosti a naléhavosti

Stanovení cílů a priorit, Paretovo pravidlo.

Stanovim si priority. Ktere resim prednostne a pak postupne dalsi.

To do list

To-do list

Věci pečlivě plánuju.

Vse planuji dopredu, do kalendare,

16. Věnujete se pravidelně nějakému koníčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %64 %  
ne1836 %36 %  

Graf

17. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravé stravování2958 %58 %  
dostatek vhodného pohybu2550 %50 %  
dostatek spánku2244 %44 %  
využívání relaxace2040 %40 %  
dobrý time management (řízení času)1530 %30 %  
čas na rodinu1326 %26 %  
čas na vlastní koníčky, zájmy1122 %22 %  
čas na přátele1122 %22 %  
vhodné řešení problémů (řešit problémy namísto vyhýbání se jim)1020 %20 %  
pozitivní přístup k životu714 %14 %  
absence projevů návykového chování (kouření, alkohol, jiné drogy)510 %10 %  
využívání sociální opory510 %10 %  

Graf

18. Jak nejčastěji řešíte problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměřuji se na příčinu problému a snažím se ji odstranit3570 %70 %  
mluvím o nich (vyhledám sociální oporu)1224 %24 %  
vyhýbám se řešení problémů36 %6 %  

Graf

19. Jak hodnotíte zastoupení duševní hygieny ve Vašem životě (užívání způsobů snížení stresu, navození dobré duševní pohody – tj. zdravý životní styl, čas na blízké, koníčky, vhodné řešení problémů, odpočinek, meditace, relaxace):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré3366 %66 %  
spíše špatné1632 %32 %  
velmi dobré12 %2 %  

Graf

20. Znáte dobře problematiku syndromu vyhoření (vývoj, následky, prevence)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2856 %56 %  
ne2244 %44 %  

Graf

21. U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce mne citově vysává3.042.278
Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil3.522.57
Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a.3.162.654
Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů4.742.512
Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi.2.041.678
Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá3.683.298
Jsem schopen/na velmi účinně vyřešit problémy svých klientů.4.263.152
Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce.3.023.66
Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňují a nalaďuji.4.52.85
Od té doby, co vykonávám svoji profesi, stal/a jsem se méně citlivým/ou k lidem2.642.91
Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým/tvrdou.2.742.792
Mám stále hodně energie3.862.16
Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení2.82.56
Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává3.462.568
Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty.2.742.232
Práce s lidmi mi přináší silný stres.2.842.774
Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru4.583.084
Cítím se svěží a povzbuzený/á, když pracuji se svými klienty4.341.904
Za roky své práce jsem byl/a úspěšný/á a udělal/a hodně dobrého4.822.468
Mám pocit, že jsem na konci svých sil2.622.796
Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně4.042.158
Cítím, že mi klienti přičítají některé své problémy32.92

Graf

22. Co Vám pomáhá předcházet syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Aktivní osobní život, rodina, přátelé.

Běh.

Cviceni a dovolena

Cvičení

Daný cíl něco dokázat.

Děti a rodina

dobrá nálada, pravidelný odpočinek

Klid

Koníčky, rodina, přátelé

kvalitní spánek, relax

Mít různorodou práci, dávat si pauzy, podpora rodiny

Motivace

Nepomáhá nic :D

Nestresovat se

Nevím

nevím

Odpočinek, méně náročnosti na sebe. Agrese vůči lidem, kteří po mě chtějí nemožné.

Optimismus a zajímavá práce.

Pevná vůle, dodržování zásad v životě a názorech, nenechat se zatahnout do role vrby (každý svého života strůjcem), neodkládat problémy, vše řešit hned jak to jen lze = nemít mnoho nevyřízených věcí před sebou atd.

Pivo

Pobyt v přírodě

Práce na zahradě, výlety s rodinou

Pravděpodobně odolnější psychický práh.

pravidelný pohyb a spánek a vyvážená strava

Príjemná večeře s přáteli a kvalitnej rozhovor.

Radost dětí a jejich nadšení

Relax

Relax

Relaxace

Rodina

Rodina

Rodina vztah pratele sport

Rodina, přátelé a sport.

Říkám si, ze to bude zase dobrý. Uklidňuji sama sebe.

Sepsání si myšlenek, podpora od blízkých, dovolená. Ale nejvíce sport, který mi díky korona víru byl odebrán, i díky tomu si myslím, že se dnes necítím dobře sama ve svém těle a s tím je spojeno mi moje vystupování a úspěchy nebo snaha jít do něčeho po hlavě.

Setkání s přáteli, změnit na nějakou dobu prostředí, odjet pryč a vypnout mobil

Sex a alkohol

Snažím se být nad věcí a v dobré náladě

Sport

Sport, práce, pohyb na zahradě,s přáteli a rodinou.

Stále mám rád svou práci, baví mě, inovuji a to mne posouvá dál.

Strava, cvičení a rodina

Variabilita mě práce

Věnuji se vlastním zájmům

Vnímání smysluplnosti práce, schopnost nacházet v práci prvky, které mě baví, alespoň nějaký odpočinek. Mám tendenci spíš vyhořet v osobních vztazích než v práci.

Vyborny pracovni kolektiv.

Vyčlenění času, kdy opravdu nebudu pracovat, zvedat telefony.

Zatím jsem to neřešila

23. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-54 let1836 %36 %  
25-34 let1326 %26 %  
18-24 let1122 %22 %  
35-44 let48 %8 %  
55-64 let48 %8 %  

Graf

24. Kolik máte zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoho1938 %38 %  
10-19816 %16 %  
2-3714 %14 %  
6-9510 %10 %  
4-548 %8 %  
20-2936 %6 %  
30-3936 %6 %  
40-4912 %2 %  

Graf

25. Máte ve firmě někoho, kdo se stará o lidské zdroje (manažer apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3162 %62 %  
ano1938 %38 %  

Graf

26. Jak dlouho podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více let1224 %24 %  
1-3 roky1224 %24 %  
4-7 let1122 %22 %  
8-11 let816 %16 %  
12-15 let48 %8 %  
první rok36 %6 %  

Graf

27. V jakém režimu podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako OSVČ3366 %66 %  
jako firma s. r. o.1734 %34 %  

Graf

28. Účastní se Vašeho podnikání někdo další z rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %52 %  
ano2448 %48 %  

Graf

29. Pokud se Vašeho podnikání účastní někdo z rodiny, uveďte prosím, o koho se jedná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdo ze vzdálených příbuzných1145,83 %22 %  
partner/ka1041,67 %20 %  
dítě, děti312,5 %6 %  

Graf

30. Je Vaše rodina závislá na Vašem příjmu z podnikání (tj. pokud by Vaše firmy zkrachovala, znamenalo by to pro rodinu velké existenční potíže?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne2448 %48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je pro Vás stresorem (jaké níže uvedené faktory ve Vás jako majiteli/majitelce malé firmy ve Vás vyvolávají stres)? Zaškrtněte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

2. Zkuste prosím uvést, jak velký stres v souvislosti se svým podnikáním prožíváte, a to na stupnici 1-10, kdy 1 = nejmenší stres, 10 = největší stres:

3. Uveďte prosím, v čem spatřujete hlavní příčiny stresu:

4. Označte prosím všechny výroky, které se Vás týkají:

5. Souhlasíte s následujícím tvrzením: mám smysl svého života, mám kolem sebe lidi, o které se mohu opřít, mám dobré přátele, mohu se na sebe spolehnout, mohu se spolehnout na své spolupracovníky, v životě mi nechybí víra, naděje?

7. Kolik hodin denně v průměru pracujete?

8. Kolik dní v týdnu (včetně víkendových dní) pracujete?

9. Kolik dní v roce máte dovolenou?

10. Daří se Vám dosahovat rovnováhy mezi pracovním a osobním životem?

12. Kolik hodin průměrně během pracovního týdne spíte?

13. Věnujete se aerobní aktivitě (cvičení) v rozsahu 30-40 minut alespoň 3x týdně?

14. Dodržujete některé ze zásad, pravidel, nástrojů time managementu (jak dobře hospodařit s časem)?

16. Věnujete se pravidelně nějakému koníčku?

17. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

18. Jak nejčastěji řešíte problémy?

19. Jak hodnotíte zastoupení duševní hygieny ve Vašem životě (užívání způsobů snížení stresu, navození dobré duševní pohody – tj. zdravý životní styl, čas na blízké, koníčky, vhodné řešení problémů, odpočinek, meditace, relaxace):

20. Znáte dobře problematiku syndromu vyhoření (vývoj, následky, prevence)?

21. U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

23. Váš věk:

24. Kolik máte zaměstnanců?

25. Máte ve firmě někoho, kdo se stará o lidské zdroje (manažer apod.)?

26. Jak dlouho podnikáte?

27. V jakém režimu podnikáte?

28. Účastní se Vašeho podnikání někdo další z rodiny?

29. Pokud se Vašeho podnikání účastní někdo z rodiny, uveďte prosím, o koho se jedná:

30. Je Vaše rodina závislá na Vašem příjmu z podnikání (tj. pokud by Vaše firmy zkrachovala, znamenalo by to pro rodinu velké existenční potíže?)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je pro Vás stresorem (jaké níže uvedené faktory ve Vás jako majiteli/majitelce malé firmy ve Vás vyvolávají stres)? Zaškrtněte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

2. Zkuste prosím uvést, jak velký stres v souvislosti se svým podnikáním prožíváte, a to na stupnici 1-10, kdy 1 = nejmenší stres, 10 = největší stres:

3. Uveďte prosím, v čem spatřujete hlavní příčiny stresu:

4. Označte prosím všechny výroky, které se Vás týkají:

5. Souhlasíte s následujícím tvrzením: mám smysl svého života, mám kolem sebe lidi, o které se mohu opřít, mám dobré přátele, mohu se na sebe spolehnout, mohu se spolehnout na své spolupracovníky, v životě mi nechybí víra, naděje?

7. Kolik hodin denně v průměru pracujete?

8. Kolik dní v týdnu (včetně víkendových dní) pracujete?

9. Kolik dní v roce máte dovolenou?

10. Daří se Vám dosahovat rovnováhy mezi pracovním a osobním životem?

12. Kolik hodin průměrně během pracovního týdne spíte?

13. Věnujete se aerobní aktivitě (cvičení) v rozsahu 30-40 minut alespoň 3x týdně?

14. Dodržujete některé ze zásad, pravidel, nástrojů time managementu (jak dobře hospodařit s časem)?

16. Věnujete se pravidelně nějakému koníčku?

17. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

18. Jak nejčastěji řešíte problémy?

19. Jak hodnotíte zastoupení duševní hygieny ve Vašem životě (užívání způsobů snížení stresu, navození dobré duševní pohody – tj. zdravý životní styl, čas na blízké, koníčky, vhodné řešení problémů, odpočinek, meditace, relaxace):

20. Znáte dobře problematiku syndromu vyhoření (vývoj, následky, prevence)?

21. U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

23. Váš věk:

24. Kolik máte zaměstnanců?

25. Máte ve firmě někoho, kdo se stará o lidské zdroje (manažer apod.)?

26. Jak dlouho podnikáte?

27. V jakém režimu podnikáte?

28. Účastní se Vašeho podnikání někdo další z rodiny?

29. Pokud se Vašeho podnikání účastní někdo z rodiny, uveďte prosím, o koho se jedná:

30. Je Vaše rodina závislá na Vašem příjmu z podnikání (tj. pokud by Vaše firmy zkrachovala, znamenalo by to pro rodinu velké existenční potíže?)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kuchařová, J.SYNDROM VYHOŘENÍ - MALÉ FIRMY, OSVČ (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-male-firmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.