Systém periodického hodnocení zaměstnanců

Konec vyplňování dnes v 17:30:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 23   Průměrná doba vyplňování: 00.04:08

Vážení respondenti,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění (anonymního) dotazníku týkajícího se hodnocení zaměstnaců z pohledu hodnocených (zaměstnanců).

Tento průzkum je podkladem pro mou diplomovou práci.

Předem děkuji za ochotu a váš čas.

Petra Tomancová