Změna stravování během těhotenství s těhotenskou cukrovkou

Konec vyplňování 24. 03. 2019 16:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 18   Průměrná doba vyplňování: 00.03:38

Vážená paní, Vážená slečno,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pracuji na bakalářské práci na téma „Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus (těhotenská cukrovka) a bez“.

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci.

Vaše účast na tomto projektu je dobrovolná. Získané údaje budou zpracovány anonymně.

Předem Vám děkuji za Váš čas.

Jitka Plasová

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.