TĚLESNÁ NESPOKOJENOST A VZTAH K DRUHÝM

Konec vyplňování dnes v 22:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 100   Průměrná doba vyplňování: 00.11:51

Vážení respondenti,

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku ke své diplomové práci. V té se snažím porozumět faktorům, které ovlivňují vztah člověka k vlastnímu tělu a vztah k lidem kolem něj, a proto se většina otázek v dotazníku zaměřuje na prožívání, vnímání a chování obecně a specificky ve vztahu k tělu a druhým lidem.

Dotazník je určen osobám mezi 18-25 lety, jeho vyplnění zabere zhruba 15 minut, je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou využity k účelům výzkumu. Pokračováním souhlasíte s použitím dat v mé diplomové práci. Všechny položky jsou dobrovolné a dotazník můžete v případě potřeby kdykoliv ukončit.

I kdyby Vám připadalo, že se některé otázky mohou dotýkat citlivých témat, prosím Vás, abyste odpovídal/a otevřeně a upřímně.

Za Váš čas, ochotu a upřímnost Vám předem děkuji.

Lucie Zapletalová

Diskuse k tématu

Jméno: HTML značky nepovoleny.

Diskuse k tématu TĚLESNÁ NESPOKOJENOST A VZTAH K DRUHÝM zatím neobsahuje žádné příspěvky.