Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teorie plánovaného prokrastinování při práci z domova

Teorie plánovaného prokrastinování při práci z domova

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Zaludova
Šetření:28. 05. 2023 - 11. 06. 2023
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Máte svůj pracovní rozvrh striktně nalinkovaný a svíráte otěže šibeničních termínů pevně v ruce? Nebo se raději vezete na vlně improvizace? Jste lenoch po otci nebo puntičkář po babičce? Jsou pro vás termíny jen datum v kalendáři a nejlepší výkony podáváte, když jste ve stresu? Má v rovnici vaší pracovní výkonnosti větší váhu přísný šéf a nebo spíše atmosféra pracovního kolektivu? A nebo geny vašich rodičů?

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže s výzkumem zaměřeným na to, jak jednotlivci vnímají práci v domácím prostředí, kde vidí úskalí virtuální spolupráce s kolegy a kde naopak výhody. Na základě kombinace dotazníku Big Five (Beatrice Rammstedt, The 10-Item Big Five Inventory, European Journal of Psychological Assessment) a Teorie plánovaného chování (Icek Ajzen, Theory of Planned Behavior (umass.edu)) ověřuji, zda určité osobnostní charakteristiky hrají významnou roli při predikci chování jedince při práci z domova. Zkoumaným chováním je záměrné odkládání pracovních povinností při práci z domovaJelikož tzv. prokrastinace může mít negativní dopady jak na psychickou pohodu jednotlivce, tak na spolupráci týmu, zajímá mě, zda existují rizikové faktory, které by bylo vhodné zohlednit managementem při organizaci práce z domova.

Neexistují ani dobré, ani špatné odpovědi.

Dotazník je realizován za účelem sběru dat pro studentskou práci. Veškeré posbírané informace jsou anonymní a bude s nimi nakládáno jako s citlivými údaji. 

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1055,56 %55,56 %  
muž844,44 %44,44 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33211,11 %11,11 %  
38211,11 %11,11 %  
3915,56 %5,56 %  
4215,56 %5,56 %  
4115,56 %5,56 %  
5915,56 %5,56 %  
3615,56 %5,56 %  
1915,56 %5,56 %  
6115,56 %5,56 %  
3015,56 %5,56 %  
3215,56 %5,56 %  
6915,56 %5,56 %  
4515,56 %5,56 %  
2915,56 %5,56 %  
1815,56 %5,56 %  
3115,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.88
Minimum:19
Maximum:61
Variační rozpětí:42
Rozptyl:112.65
Směrodatná odchylka:10.61
Medián:37
Modus:33

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1161,11 %61,11 %  
úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního316,67 %16,67 %  
základní vč. neukončeného211,11 %11,11 %  
vyšší odborné, konzervatoř15,56 %5,56 %  
střední vč. vyučení (bez maturity)15,56 %5,56 %  

Graf

4. Kolik osob s vámi sdílí společnou domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0633,33 %33,33 %  
1527,78 %27,78 %  
2316,67 %16,67 %  
3316,67 %16,67 %  
415,56 %5,56 %  

Graf

5. Jak často pracujete z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktuálně nemám možnost pracovat mimo kancelář633,33 %33,33 %  
libovolně podle potřeby422,22 %22,22 %  
jednou měsíčně316,67 %16,67 %  
denně316,67 %16,67 %  
jednou týdně211,11 %11,11 %  

Graf

6. Pokud při práci z domova odkládám pracovní povinnosti, mám pocit, že dělám něco špatného vůči mým kolegům nebo zaměstnavateli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.54.028

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Pokud při práci z domova odkládám pracovní povinnosti, působí to mým kolegům starosti a přidělává další práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-72.9442.941

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Pokud při práci z domova odkládám pracovní povinnosti, má to negativní dopad na mou psychickou pohodu, protože nestíhám plnit termíny a úlohy zpracovávám nekvalitně a pozdě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.6675

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Pokud při práci z domova odkládám pracovní povinnosti, můj nadřízený častěji kontroluje, co dělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-72.3332.556

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Když pracuji z domova, očekávám, že občas úmyslně odložím některé pracovní povinnosti, do kterých se mi moc nechce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.0563.497

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Když pracuji z domova, mám v úmyslu občas záměrně odložit plnění některých pracovních povinností, protože se mi do nich moc nechce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-73.2783.09

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Když pracuji z domova, chci občas odložit plnění některých pracovních povinností, protože se mi do nich moc nechce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-73.7224.201

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Očekává se od mě, že při práci z domova neodkládám pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-75.7222.423

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Cítím společenský tlak, že bych při práci z domova neměl/a odkládat pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-75.0563.83

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Pokud se při práci z domova nechci pouštět do nějaké pracovní povinnosti, odložím ji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-73.5564.025

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Můj pracovní rozvrh, kdy na jakém pracovním úkolu budu pracovat, je jasně daný mým nadřízeným.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-72.3893.127

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Jestli budu odkládat pracovní povinnosti, je při práci z domova pouze na mém rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-76.0560.941

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Odkládat při práci z domova pracovní povinnosti, protože se mi do nich nechce, je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
dobré vs. špatné1-2-3-4-5-6-75.8892.099
příjemné (pro mě) vs. nepříjemné (pro mě)1-2-3-4-5-6-74.52.361
neefektivní vs. efektivní1-2-3-4-5-6-72.1671.806
škodlivé vs. prospěšné1-2-3-4-5-6-72.51.139

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními - uveďte na stupnici od extrémně nežádoucí (1) až po extrémně žádoucí (7).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dělat něco negativního vůči mým kolegům nebo zaměstnavateli je1.7220.978
Přidělávat kolegům další práci a starosti je1.6670.889
Být v psychické pohodě je6.51.028
Být častěji kontrolován nadřízeným je2.8892.21

Graf

20. Vzájemně komunikovat v rámci našeho týmu a odvádět efektivní práci je při práci z domova

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně komplikované vs. velmi snadné2-1-0-1-20.4440.802

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. Moji blízcí (rodina, přátelé) s odkládáním pracovních povinností při práci z domova

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nesouhlasí vs. souhlasí2-1-0-1-2-0.2780.534

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Moji kolegové při práci z domova pracovní povinnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
odkládají vs. neodkládají2-1-0-1-200.889

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

23. Odkládat pracovní povinnosti při práci z domova je pro mě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
snadné vs. obtížné2-1-0-1-2-0.51.25

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

24. Většina lidí, kteří jsou pro mě důležití, si myslí, že ... (doplňte) ... při práci z domova odkládat pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
bych neměl/a vs. bych měl/a2-1-0-1-2-0.8330.806

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

25. Moji nadřízení si myslí, že ... (doplňte) ... odkládat při práci z domova pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
bych neměl/a vs. bych měl/a2-1-0-1-2-1.2780.534

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

26. Při potížích s technickým vybavením, připojením na dálku, přístupem k dokumentům a systémům během práce z domova je ... (doplňte) ..., že odložím plnění pracovních povinností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
méně pravděpodobné vs. více pravděpodobné2-1-0-1-20.9441.719

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

27. Když při práci z domova nemohu oddělit pracovní a osobní život, je ... (doplňte) ..., že kvůli domácím povinnostem odložím pracovní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
méně pravděpodobné vs. více pravděpodobné2-1-0-1-201.778

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

28. Do jaké míry vám přijdou pravděpodobná následující tvrzení - uveďte na stupnici od nepravděpodobné (1) až pravděpodobné (7)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Potíže s technickým vybavením, IT připojením na dálku, přístup k potřebným dokumentům a systémům mi při práci z domova znesnadňuje plnění pracovních povinností, a proto odkládám jejich splnění4.8334.917
Při práci na dálku je komunikace v našem týmu zmatečná a neefektivní, nikdo neví, co dělají ostatní a na čem má pracovat on sám/ona sama2.6112.571
Při práci z domova nemohu dostatečně oddělit pracovní a osobní život a povinnosti spojené s domácností mě nutí odkládat pracovní povinnosti3.7783.951

Graf

29. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními - uveďte na stupnici od vůbec ne (1) až jednoznačně ano (7)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nesouhlas mých nadřízených s odkládáním pracovních povinností při práci z domova pro mě není důležitý2.8333.583
Je pro mě důležité, co si o odklání pracovních povinností při práci z domova myslí moji blízcí3.5562.914
Dělat to, co moji kolegové, je pro mě důležité3.8892.543

Graf

30. Do jaké míry se na vás vztahují následující tvrzení? Vyberte na škále (1) zcela platí, (2) spíše platí, (3) neutrální, (4) spíše neplatí, (5) zcela neplatí

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem zdrženlivá/zdrženlivý2.7221.09
Snadno důvěřuji druhým lidem3.6111.46
Jsem svědomitá/svědomitý, úkoly plním důkladně2.2221.284
Jsem uvolněná/uvolněný, dobře zvládám stres3.3331.556
Mám živou představivost1.9440.941
Jsem společenská/společenský3.1671.25
Mám sklon kritizovat ostatní a hledat na druhých chyby3.3332
Mám sklony k lenosti2.7221.423
Snadno znervózním a jsem nejistá/nejistý2.1110.988
Umění mě příliš nezajímá3.6111.127

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zaludova, T.Teorie plánovaného prokrastinování při práci z domova (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://teorie-planovaneho-prokrasti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.