Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník TJ Sokol Hradec Králové

Dotazník TJ Sokol Hradec Králové

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Karlík
Šetření:14. 11. 2023 - 28. 11. 2023
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):33 / 12.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkujeme, že jste si našli čas na účast v našem výzkumu. Tento dotazník má za cíl získat cenné informace, které nám pomohou lépe porozumět Vašim názorům a potřebám ohledně TJ Sokol Hradec Králové. Vaše odpovědi budou zcela anonymní a nepřenositelné třetím stranám.

Popřípadě komu by nevyhovovalo vyplnění dotazníku zde, může  využít i naši verzi dotazníku na Google Forms. Odkaz zde: https://forms.gle/mXTxj11vBBZXo4jw5

Váš názor má pro nás velký význam, a proto Vás prosíme o upřímné a otevřené odpovědi na následující otázky. 

Věříme, že Vaše účast nám umožní zlepšit naše služby a lépe vyhovět Vašim potřebám. Děkujeme za Váš příspěvek k našemu výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let266,67 %66,67 %  
35-44 let133,33 %33,33 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž266,67 %66,67 %  
Žena133,33 %33,33 %  

Graf

3. Rozdělovací otázka: Jaké je Vaše povědomí o TJ Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám dobrou znalost organizace Sokol Hradec Králové a jejích služeb.otázka č. 4, Slyšel/a jsem o organizaci Sokol Hradec Králové, ale nemám konkrétní znalosti o jejích službách.otázka č. 15, Nikdy jsem neslyšel/a o organizaci Sokol Hradec Králové.otázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slyšel/a jsem o organizaci Sokol Hradec Králové, ale nemám konkrétní znalosti o jejích službách.266,67 %66,67 %  
Nikdy jsem neslyšel/a o organizaci Sokol Hradec Králové.133,33 %33,33 %  

Graf

4. Věnujete se pravidelně nějakému sportu nebo fyzické aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Využíváte nebo využíval/a jste pro výkon tohoto sportu nebo fyzické aktivity služeb TJ Sokola Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Kolik let využíváte/využívali jste TJ Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Jak často navštěvujete/navštěvovali jste hradecký Sokol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Které oddíly nebo služby jednoty jste v minulosti využívali nebo v současnosti využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Jaký sport či fyzickou aktivitu vykonáváte mimo Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Jak často tento sport/aktivitu vykonáváte mimo Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Kde a v jakých prostorech se mu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Z jakého důvodu jste neuvažovali se přidat do TJ Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Z jakého důvodu neuvažujete o provozování sportu nebo fyzické aktivity?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Kde jste se dozvěděli o službách TJ Sokola Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Kde jste poprvé slyšeli o organizaci Sokol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize150 %33,33 %  
Ústním předáním (od přátel, rodiny, známých)150 %33,33 %  

Graf

16. Uvažovali jste někdy o návštěvě organizace Sokol nebo o přidání se k ní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne150 %33,33 %  
Ano150 %33,33 %  

Graf

17. Pokud jste uvažovali o návštěvě nebo přidání se k organizaci Sokol, můžete uvést, co by vás přivedlo k této myšlence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jlakos dítě jsem chodila

18. Pokud byste neuvažovali o návštěvě nebo přidání se k Sokolu Hradec Králové, můžete uvést, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

mám to trošku dál, ale jinak super instituce

19. Pokud si představujete organizaci Sokol, jaké kvality nebo vlastnosti by pro vás byly důležité?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Moderní styl

spolek všech lidí

20. Věnujete se pravidelně nějakému jinému sportu nebo fyzické aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %33,33 %  
Ne150 %33,33 %  

Graf

21. O jaký sport či sportovní aktivitu jde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

posilování, jízda na kole

22. Jak často tento sport/aktivitu vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně1100 %33,33 %  

Graf

23. Kde a v jakých prostorech se mu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doma, v okolí bydliště

24. Máte nějaké představy o tom, jaké služby nebo aktivity by organizace Sokol mohla nabízet?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Sportovní činnosti pro děti a dospívající

25. Kde byste očekávali, že byste mohli získat informace o organizaci Sokol Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet (webové stránky nebo sociální sítě)1100 %33,33 %  

Graf

26. Věnujete se nějakému sportu/aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %33,33 %  

Graf

27. Jakému sportu nebo fyzické aktivitě se pravidelně věnujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

TRX

28. Jak často se mu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně1100 %33,33 %  

Graf

29. Kde a v jakých prostorách se mu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Fitko

30. Z jakého důvodu neuvažujete o provozování sportu nebo fyzické aktivity?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

31. Můžete nám poskytnout jakékoliv nápady nebo návrhy, jak by se hradecký Sokol mohl zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

N

Nic

nic mě nenapadá

32. Máte-li konkrétní návrhy na nové aktivity nebo programy, které by organizace Sokol mohla zavést, prosím, podělte se o ně.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

B

Nic

zatím nevím

33. Celkově, jak byste popsali svůj dojem a spokojenost s organizací Sokol v Hradci Králové, jestli jste nějaké měli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznal jsem, takže nemám dojmy133,33 %33,33 %  
Dostatečné133,33 %33,33 %  
Dobré133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Karlík, J.Dotazník TJ Sokol Hradec Králové (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://tj-sokol-hradec-kralove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.