Povědomí o trestné činnosti v souvislosti s lesy

Konec vyplňování 10. 06. 2020 16:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.02:59

Vážená paní, Vážený pane, 
 
pro účely klasifikační práce zjišťuji povědomí veřejnosti o trestné činnosti a trestně-právní ochraně lesa. Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky primárně poslouží do klasifikační práce.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.