Udržitelná mobilita na UPOL

Konec vyplňování 04. 03. 2022 10:30, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 38   Průměrná doba vyplňování: 00.12:11

Dobrý den,

před sebou máte dotazník zaměřený na to, jak se dopravujete v rámci Vašich cest do práce nebo do školy na Univerzitě Palackého, jak jste s tím spokojeni, co Vám nevyhovuje a co a jak by bylo vhodné zlepšit.  Dotazník je určen všem studentům i pracovníkům Univerzity Palackého. Naším cílem je na podkladě získaných dat podpořit udržitelnou mobilitu v rámci univerzity a reagovat na Vaše náměty tak, aby Vaše cesty byly komfortnější. Vaší účastí přispějete ke zmapování důležitých oblastí dopravy po Olomouci, která nám umožní lépe pochopit výzvy a potřeby našich studentů a zaměstnanců.

Vyplnění dotazníku Vám zabere zhruba 10 minut. Vážíme si toho, že tomuto dotazníku věnujete svůj čas. Vaše odpovědi jsou anonymní. Závěry tohoto šetření budou zveřejněné pomocí oficiálních komunikačních kanálů UP. Studie je realizována ve spolupráci oddělení udržitelnosti rektorátu UP, Komise pro udržitelnou UP Akademického senátu UP a Katedry psychologie Filosofické fakulty UP.

Děkujeme.

 

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD. – Katedra psychologie FF UP, Komise pro udržitelnou UP AS UP

Mgr. Zuzana Huňková – koordinátorka udržitelného rozvoje UP

Bc. Kristýna Josrová – Katedra psychologie FF UP

Kontakt: matus.sucha@upol.cz