Vliv rozhlasové reklamy

Konec vyplňování 30. 03. 2023 15:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.04:21

Vážení respondenti, 

tímto Vás chci požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma: „Analýza vlivu rozhlasové reklamy na spotřebitele". 

Dotazník je zcela anonymní a odpovědi budou použity pro potřeby mé diplomové práce.

Děkuji za ochotu a Váš čas.

Bc. Jakub Osmančík, student VŠB-TOU

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.