Vliv sociálních sítí a Influencerů na spotřebitelské chování

Konec vyplňování 30. 12. 2023 10:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 36   Průměrná doba vyplňování: 00.07:36

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který se snaží zmapovat vliv sociálních sítí a především Influencerů na uživatele internetu. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou klíčové pro zpracování mé diplomové práce na České zemědělské univerzitě v Praze.

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.