Vliv zdroje prašnosti

Konec vyplňování 31. 03. 2023 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 8   Průměrná doba vyplňování: 00.00:55

Tento krátký průzkum si klade za cíl zmapovat subjektivní vnímání vlivu zdroje prašnosti ve svém blízkém okolí. Sledovány jsou tyto zdroje:

  • Těžba kameniva, písku, štěrkopísku
  • Recyklační linky stavebního odpadu a podobné
  • Drcení a mletí kameniva a podobných materiálů
  • Skladování sypkých materiálů
  • Posklizňové linky a sila
  • Slévárny

Možná že žijete v blízkosti výše uvedeného zdroje prašnosti a rádi byste se podělili o své poznatky, pocity. Zde máte možnost.

Dotazník je anonymní.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.