Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv známých osobností na nákupní chování spotřebitelů

Vliv známých osobností na nákupní chování spotřebitelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Hluchá
Šetření:10. 04. 2018 - 24. 04. 2018
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 2. ročníku Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a studujeme obor Marketing a obchod.

Tento dotazník slouží ke sběru dat z hlediska vlivu známých osobností na nákupní chování spotřebitelů.

Dotazník je zcela anonymní a všechny otázky jsou povinné. Dotazník není věkově omezen a je určen pro respondenty z celého území ČR, jak pro muže, tak pro ženy.

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den18693 %93 %  
Nepoužívám sociální sítě94,5 %4,5 %  
2-3x týdně42 %2 %  
1 týdně10,5 %0,5 %  

Graf

2. Jaký je váš postoj vůči reklamám na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám je rád9547,5 %47,5 %  
Jsou mi lhostejné4422 %22 %  
Spíše je nemám rád4422 %22 %  
Spíše mi jsou přínosem105 %5 %  
Jsou mi přínosem73,5 %3,5 %  

Graf

3. Ohodnoťte typy reklamy, podle toho, jak na vás působí z hlediska nákupního chování: (1 = Vůbec mě neovlivňují, 2 = Spíše mě neovlivňují, 3 = Částečně mě ovlivňují , 4 = Spíše mě ovlivňují, 5 = Nejvíce mě ovlivňují)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Osobní doporučení3.5151.79
Reklama na sociálních sítích2.121.186
Reklama v televizi2.161.184
Reklama na internetu2.251.108
Reklamní letáky2.361.43
Dárkové předměty a bonusové programy2.651.498
Reklama v rádiu1.71.06
Reklama v časopisech1.8051.057
Telemarketing1.521.04
Venkovní reklama (Billboardy, plakáty)1.981.08

Graf

4. Kolik známých osobností sledujete na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1010050 %50 %  
10 – 507135,5 %35,5 %  
51 – 100157,5 %7,5 %  
201 a více94,5 %4,5 %  
101 – 20052,5 %2,5 %  

Graf

5. Vnímáte vliv reklamy prostřednictvím známých osobností na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11256 %56 %  
Ne8844 %44 %  

Graf

6. Upoutá vás reklama více, když v ní vystupuje známá osobnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11959,5 %59,5 %  
Ne8140,5 %40,5 %  

Graf

7. Prohlédnete si produkty propagované známými osobnostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10150,5 %50,5 %  
Ne9949,5 %49,5 %  

Graf

8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezakoupil/a jsem nic7638 %38 %  
Kosmetika a zdraví4422 %22 %  
Móda3316,5 %16,5 %  
Elektronika189 %9 %  
Sport126 %6 %  
Zboží84 %4 %  
Hobby63 %3 %  
Dům a zahrada31,5 %1,5 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14170,5 %70,5 %  
Muž5929,5 %29,5 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 2411457 %57 %  
25 – 344623 %23 %  
35 – 44189 %9 %  
Méně než 1894,5 %4,5 %  
45 – 5473,5 %3,5 %  
55 a více63 %3 %  

Graf

11. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou10854 %54 %  
Vysokoškolské vzdělání vyššího stupně3316,5 %16,5 %  
Vysokoškolské vzdělání nižšího stupně2914,5 %14,5 %  
Středoškolské vzdělání178,5 %8,5 %  
Základní vzdělání136,5 %6,5 %  

Graf

12. Přibližný počet obyvatel Vaší obce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 10 001 do 100 0007638 %38 %  
Od 1 000 do 10 0006733,5 %33,5 %  
Více než 100 0014020 %20 %  
Méně než 1 000178,5 %8,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vnímáte vliv reklamy prostřednictvím známých osobností na sociálních sítích?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

6. Upoutá vás reklama více, když v ní vystupuje známá osobnost?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na sociálních sítích=4 na otázku 3. Ohodnoťte typy reklamy, podle toho, jak na vás působí z hlediska nákupního chování: (1 = Vůbec mě neovlivňují, 2 = Spíše mě neovlivňují, 3 = Částečně mě ovlivňují , 4 = Spíše mě ovlivňují, 5 = Nejvíce mě ovlivňují)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telemarketing=3 na otázku 3. Ohodnoťte typy reklamy, podle toho, jak na vás působí z hlediska nákupního chování: (1 = Vůbec mě neovlivňují, 2 = Spíše mě neovlivňují, 3 = Částečně mě ovlivňují , 4 = Spíše mě ovlivňují, 5 = Nejvíce mě ovlivňují)

9. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronika na otázku 8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

10. Kolik je vám let?

 • odpověď 18 – 24:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáte sociální sítě?

2. Jaký je váš postoj vůči reklamám na sociálních sítích?

3. Ohodnoťte typy reklamy, podle toho, jak na vás působí z hlediska nákupního chování: (1 = Vůbec mě neovlivňují, 2 = Spíše mě neovlivňují, 3 = Částečně mě ovlivňují , 4 = Spíše mě ovlivňují, 5 = Nejvíce mě ovlivňují)

4. Kolik známých osobností sledujete na sociálních sítích?

5. Vnímáte vliv reklamy prostřednictvím známých osobností na sociálních sítích?

6. Upoutá vás reklama více, když v ní vystupuje známá osobnost?

7. Prohlédnete si produkty propagované známými osobnostmi?

8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

9. Pohlaví

10. Kolik je vám let?

11. Nejvýše dosažené vzdělání

12. Přibližný počet obyvatel Vaší obce

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáte sociální sítě?

2. Jaký je váš postoj vůči reklamám na sociálních sítích?

3. Ohodnoťte typy reklamy, podle toho, jak na vás působí z hlediska nákupního chování: (1 = Vůbec mě neovlivňují, 2 = Spíše mě neovlivňují, 3 = Částečně mě ovlivňují , 4 = Spíše mě ovlivňují, 5 = Nejvíce mě ovlivňují)

4. Kolik známých osobností sledujete na sociálních sítích?

5. Vnímáte vliv reklamy prostřednictvím známých osobností na sociálních sítích?

6. Upoutá vás reklama více, když v ní vystupuje známá osobnost?

7. Prohlédnete si produkty propagované známými osobnostmi?

8. Jaký typ výrobku či služby jste naposledy zakoupili prostřednictvím reklamy na sociálních sítích?

9. Pohlaví

10. Kolik je vám let?

11. Nejvýše dosažené vzdělání

12. Přibližný počet obyvatel Vaší obce

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hluchá, V.Vliv známých osobností na nákupní chování spotřebitelů (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vliv-znamych-osobnosti-nakup.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.