Vliv známých osobností na nákupní chování spotřebitelů

Konec vyplňování 24. 04. 2018 21:55, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:36

Dobrý den,

jsme studentky 2. ročníku Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a studujeme obor Marketing a obchod.

Tento dotazník slouží ke sběru dat z hlediska vlivu známých osobností na nákupní chování spotřebitelů.

Dotazník je zcela anonymní a všechny otázky jsou povinné. Dotazník není věkově omezen a je určen pro respondenty z celého území ČR, jak pro muže, tak pro ženy.

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.