Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání muslimů občany ČR

Vnímání muslimů občany ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan H
Šetření:13. 03. 2019 - 27. 03. 2019
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
žádám Vás touto cestou o vyplnění krátké ankety na téma Vnímání muslimů občany ČR. Data budou využita v seminární práci věnované tomuto tématu.
Velmi Vám děkuji za Váš čas a ochotu podělit se o názory na téma, které je citlivé a ve společnosti často tabu, byť se týká každého z nás. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25189,33 %9,33 %  
18136,74 %6,74 %  
22115,7 %5,7 %  
2394,66 %4,66 %  
3094,66 %4,66 %  
2494,66 %4,66 %  
2794,66 %4,66 %  
2684,15 %4,15 %  
2184,15 %4,15 %  
2963,11 %3,11 %  
ostatní odpovědi 31
20
28
17
41
33
15
35
19
49
32
46
16
69
34
44
47
42
43
61
36
51
66
38
64
63
37
60
45
52
40
55
56
70
62
58
72
67
74
9348,19 %48,19 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.25
Minimum:17
Maximum:64
Variační rozpětí:47
Rozptyl:129.95
Směrodatná odchylka:11.4
Medián:26
Modus:25

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12564,77 %64,77 %  
Muž6835,23 %35,23 %  

Graf

3. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město8946,11 %46,11 %  
Velkoměsto6734,72 %34,72 %  
Vesnice3719,17 %19,17 %  

Graf

4. Jaká je Vaše politická příslušnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná10051,81 %51,81 %  
Pravice4121,24 %21,24 %  
Střed4020,73 %20,73 %  
Levice126,22 %6,22 %  

Graf

5. Jaký máte vztah vůči muslimům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální7237,31 %37,31 %  
Spíše negativní6232,12 %32,12 %  
Negativní4322,28 %22,28 %  
Spíše pozitivní105,18 %5,18 %  
Pozitivní63,11 %3,11 %  

Graf

6. Jaké je Vaše náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné13469,43 %69,43 %  
Křesťanství4623,83 %23,83 %  
Jiné126,22 %6,22 %  
Islám10,52 %0,52 %  

Graf

7. Jaký je Váš názor na mešity v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem proti10353,37 %53,37 %  
Je mi to jedno7036,27 %36,27 %  
Jsem pro2010,36 %10,36 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na burky ve školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měly by být zakázány14173,06 %73,06 %  
Měly by být povoleny2915,03 %15,03 %  
Je mi to jedno2311,92 %11,92 %  

Graf

9. Obáváte se zvýšení kriminality se zvýšením počtu muslimů v zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12564,77 %64,77 %  
ne6835,23 %35,23 %  

Graf

10. Odmítl/a byste zaměstnat muslima?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14173,06 %73,06 %  
ano5226,94 %26,94 %  

Graf

11. Kdyby vaše dcera chtěla se svým přítelem, který je muslim, odjet do muslimské země, jaká by byla Vaše reakce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokusil bych se ji zastavit9348,19 %48,19 %  
Vyjádřil bych obavy8544,04 %44,04 %  
Nijak bych se nevyjadřoval94,66 %4,66 %  
Podpořil bych její rozhodnutí63,11 %3,11 %  

Graf

12. Odkud nejvíce získáváte informace o muslimech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet10855,96 %55,96 %  
Jiné3317,1 %17,1 %  
Televize2211,4 %11,4 %  
Knihy136,74 %6,74 %  
Známí105,18 %5,18 %  
Noviny63,11 %3,11 %  
Rádio10,52 %0,52 %  

Graf

13. Četl jste někdy nějakou knihu, která se zabývala islámem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10353,37 %53,37 %  
ano9046,63 %46,63 %  

Graf

14. Víte o někom z Vašich přátel, že je muslim?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14977,2 %77,2 %  
ano4422,8 %22,8 %  

Graf

15. Mluvil jste někdy s nějakým muslimem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11760,62 %60,62 %  
ne7639,38 %39,38 %  

Graf

16. Vyznavači islámu ve Vás vyvolávají pocit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani kladný, ani záporný8644,56 %44,56 %  
Záporný6634,2 %34,2 %  
Velmi záporný3317,1 %17,1 %  
Kladný84,15 %4,15 %  

Graf

17. Stupeň souhlasu (5 – největší, 1 nejmenší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Informace o muslimech získané prostřednictví televize jsou zkreslené3.441.459
Ve školách je žákům poskytován dostatek informací o muslimech2.5911.33
Muslimové žijící v České republice žijí v souladu se zdejší kulturou2.6791.399
Multikulturalismus prospívá společnosti2.6482

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaký je Váš názor na mešity v České republice?

 • odpověď Jsem proti:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi záporný na otázku 16. Vyznavači islámu ve Vás vyvolávají pocit
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 5. Jaký máte vztah vůči muslimům?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muslimové žijící v České republice žijí v souladu se zdejší kulturou=1 na otázku 17. Stupeň souhlasu (5 – největší, 1 nejmenší)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Odmítl/a byste zaměstnat muslima?

9. Obáváte se zvýšení kriminality se zvýšením počtu muslimů v zemi?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muslimové žijící v České republice žijí v souladu se zdejší kulturou=1 na otázku 17. Stupeň souhlasu (5 – největší, 1 nejmenší)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Odmítl/a byste zaměstnat muslima?

11. Kdyby vaše dcera chtěla se svým přítelem, který je muslim, odjet do muslimské země, jaká by byla Vaše reakce?

 • odpověď Pokusil bych se ji zastavit:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi záporný na otázku 16. Vyznavači islámu ve Vás vyvolávají pocit
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 5. Jaký máte vztah vůči muslimům?

13. Četl jste někdy nějakou knihu, která se zabývala islámem?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihy na otázku 12. Odkud nejvíce získáváte informace o muslimech?

15. Mluvil jste někdy s nějakým muslimem?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Víte o někom z Vašich přátel, že je muslim?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Kde žijete?

4. Jaká je Vaše politická příslušnost?

5. Jaký máte vztah vůči muslimům?

6. Jaké je Vaše náboženství?

7. Jaký je Váš názor na mešity v České republice?

8. Jaký je Váš názor na burky ve školách?

9. Obáváte se zvýšení kriminality se zvýšením počtu muslimů v zemi?

10. Odmítl/a byste zaměstnat muslima?

11. Kdyby vaše dcera chtěla se svým přítelem, který je muslim, odjet do muslimské země, jaká by byla Vaše reakce?

12. Odkud nejvíce získáváte informace o muslimech?

13. Četl jste někdy nějakou knihu, která se zabývala islámem?

14. Víte o někom z Vašich přátel, že je muslim?

15. Mluvil jste někdy s nějakým muslimem?

16. Vyznavači islámu ve Vás vyvolávají pocit

17. Stupeň souhlasu (5 – největší, 1 nejmenší)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Kde žijete?

4. Jaká je Vaše politická příslušnost?

5. Jaký máte vztah vůči muslimům?

6. Jaké je Vaše náboženství?

7. Jaký je Váš názor na mešity v České republice?

8. Jaký je Váš názor na burky ve školách?

9. Obáváte se zvýšení kriminality se zvýšením počtu muslimů v zemi?

10. Odmítl/a byste zaměstnat muslima?

11. Kdyby vaše dcera chtěla se svým přítelem, který je muslim, odjet do muslimské země, jaká by byla Vaše reakce?

12. Odkud nejvíce získáváte informace o muslimech?

13. Četl jste někdy nějakou knihu, která se zabývala islámem?

14. Víte o někom z Vašich přátel, že je muslim?

15. Mluvil jste někdy s nějakým muslimem?

16. Vyznavači islámu ve Vás vyvolávají pocit

17. Stupeň souhlasu (5 – největší, 1 nejmenší)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

H, J.Vnímání muslimů občany ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vnimani-muslimu-obcany-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.