Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání národnostních menšin

Vnímání národnostních menšin

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hong Hanh Duong
Šetření:26. 03. 2020 - 09. 04. 2020
Počet respondentů:411
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v rámci předmětu Statistické metody v marketingu jsme vytvořily tento dotazník. Následující dotazník slouží k poznání pohledu občanů ČR na jiné národnostní menšiny, než jsou oni sami. Výsledky šetření by měly posloužit k zjištění, zda si občané nevytváří mylné předsudky, či jsou vůči nim netolerantní, zda se necítí ohroženě nebo tuto záležitost vůbec nevnímají.

Tento dotazník je zcela anonymní. Při jeho vyplňování, prosím, zvažujte situaci před vypuknutím COVID-19.

Duong Hong Hanh, Phamová Nikol, Prokopová Vendula

Odpovědi respondentů

1. S jakými národnostními menšinami jste se setkali na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romská39094,89 %94,89 %  
vietnamská38794,16 %94,16 %  
slovenská38493,43 %93,43 %  
polská29672,02 %72,02 %  
ukrajinská29170,8 %70,8 %  
ruská16941,12 %41,12 %  
německá12530,41 %30,41 %  
jiné8620,92 %20,92 %  
maďarská7818,98 %18,98 %  
Bulharská10,24 %0,24 %  
Hodně10,24 %0,24 %  

Graf

2. Jak často potkáváte národnostní menšiny ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den19346,96 %46,96 %  
více než 1x týdně16540,15 %40,15 %  
1x za 2 týdny307,3 %7,3 %  
1x za měsíc122,92 %2,92 %  
1x za 3 týdny71,7 %1,7 %  
méně než jednou za měsíc40,97 %0,97 %  

Graf

3. Kde je vídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nákupních centrech a supermarketech25261,31 %61,31 %  
v centru města18043,8 %43,8 %  
v městské hromadné dopravě16339,66 %39,66 %  
ve škole15738,2 %38,2 %  
v práci13733,33 %33,33 %  
v blízkosti domova (sídliště)7818,98 %18,98 %  
v restauraci, hospodě, kavárně6716,3 %16,3 %  
u známých (na rodinných akcích, akcích se známými apod.)256,08 %6,08 %  
v aquaparku, wellness163,89 %3,89 %  
na sportovištích153,65 %3,65 %  
jiné143,41 %3,41 %  
v ubytovacích zařízeních (hotely, hostely apod.)102,43 %2,43 %  
v přírodě (lesy, parky apod.)30,73 %0,73 %  
Dovolená 20,49 %0,49 %  
Proč omezení na 3 odpovědi? Chci víc a opisovat se mi to nechce10,24 %0,24 %  

Graf

4. Jaké máte zkušenosti s národnostními menšinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy25662,29 %62,29 %  
dobré12530,41 %30,41 %  
špatné174,14 %4,14 %  
žádné133,16 %3,16 %  

Graf

5. Přátelíte se s někým z národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31476,4 %76,4 %  
ne9723,6 %23,6 %  

Graf

6. Jak byste se zachovali v následujících situacích? Svůj postoj vyjádřete pomocí hodnotící škály:

1 = zcela souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = nevím/ je mi to jedno, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Preferuji ve svém pracovním týmu osobu stejné národnosti jako já.2.9781.452
Nemám v práci problém s novým vedoucím jiné národnosti.2.0661.419
Cítím se nekomfortně, když si vedle mě v MHD sedne zástupce jiné národnosti.3.5261.417
Je mi nepříjemné, když v mé blízkosti lidé hovoří jazykem, kterému nerozumím.3.4361.657
Jsem schopen/schopna navázat vážný partnerský vztah s příslušníkem jiné národnosti.2.6031.626
Nevadí mi zvyky, tradice a kulturní akce pořádané národnostními menšinami v ČR.2.1781.348
Přijde mi přes čáru jakékoliv rasistické vtipy na účet národnostních menšin.2.9081.758
Setkal/a jsem se na základní či střední škole s šikanou vůči jiné národnostní menšiny.3.462.205
Kdybych viděl/a někoho šikanovat člověka kvůli jeho národnosti, zastal/a bych se ho.2.1270.996
Dávám příslušníkovi národnostní menšiny za vinu to, co se stalo v jeho rodné zemi (např. Mexiko – MERS, Čína – SARS, COVID-19).4.2751.353

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26063,26 %63,26 %  
muž15136,74 %36,74 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let26063,26 %63,26 %  
30-44 let7518,25 %18,25 %  
45-59 let409,73 %9,73 %  
méně než 15 let235,6 %5,6 %  
60 a více let133,16 %3,16 %  

Graf

9. Bydlíte na vesnici nebo ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město31075,43 %75,43 %  
vesnice10124,57 %24,57 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou20950,85 %50,85 %  
vysokoškolské10525,55 %25,55 %  
základní4410,71 %10,71 %  
střední odborné s vyučením409,73 %9,73 %  
vyšší odborné133,16 %3,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S jakými národnostními menšinami jste se setkali na území ČR?

2. Jak často potkáváte národnostní menšiny ve svém okolí?

3. Kde je vídáte?

4. Jaké máte zkušenosti s národnostními menšinami?

5. Přátelíte se s někým z národnostní menšiny?

6. Jak byste se zachovali v následujících situacích? Svůj postoj vyjádřete pomocí hodnotící škály:

7. Pohlaví

8. Kolik je Vám let?

9. Bydlíte na vesnici nebo ve městě?

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S jakými národnostními menšinami jste se setkali na území ČR?

2. Jak často potkáváte národnostní menšiny ve svém okolí?

3. Kde je vídáte?

4. Jaké máte zkušenosti s národnostními menšinami?

5. Přátelíte se s někým z národnostní menšiny?

6. Jak byste se zachovali v následujících situacích? Svůj postoj vyjádřete pomocí hodnotící škály:

7. Pohlaví

8. Kolik je Vám let?

9. Bydlíte na vesnici nebo ve městě?

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hanh Duong, H.Vnímání národnostních menšin (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vnimani-narodnostnich-mensin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.