Vnímání národnostních menšin

Konec vyplňování 09. 04. 2020 16:09, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.04:49

Vážení respondenti,

jsme studentky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v rámci předmětu Statistické metody v marketingu jsme vytvořily tento dotazník. Následující dotazník slouží k poznání pohledu občanů ČR na jiné národnostní menšiny, než jsou oni sami. Výsledky šetření by měly posloužit k zjištění, zda si občané nevytváří mylné předsudky, či jsou vůči nim netolerantní, zda se necítí ohroženě nebo tuto záležitost vůbec nevnímají.

Tento dotazník je zcela anonymní. Při jeho vyplňování, prosím, zvažujte situaci před vypuknutím COVID-19.

Duong Hong Hanh, Phamová Nikol, Prokopová Vendula