Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání umělé inteligence, jejích hrozeb a příležitostí

Vnímání umělé inteligence, jejích hrozeb a příležitostí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Pokorná
Šetření:05. 04. 2024 - 26. 04. 2024
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, 

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Tento průzkum je součástí studentského projektu zaměřeného na vnímání umělé inteligence ve společnosti. Cílem této studie je porozumět názorům a postojům lidí k umělé inteligenci a jejímu dopadu na různé aspekty našich životů. 

Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné a pomohou nám lépe porozumět vašim pohledům a obavám ohledně této stále se rozvíjející technologie. Dotazník obsahuje otázky týkající se vašeho využívání aplikací a služeb založených na umělé inteligenci, vašich postojů k rozhodnutím generovaným umělou inteligencí, obav z automatizace práce, představ budoucnosti umělé inteligence a jejího etického užívání. 

Prosíme, odpovídejte co nejupřímněji a uvážlivě. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně a slouží ke studentskému výzkumu. Výsledky dotazníkového šetření budou veřejně dostupné. Vyplnění dotazníku by mělo trvat přibližně 5 minut. 

Děkujeme za vaši participaci a příspěvek k našemu výzkumu. 

S úctou, 

Studenti VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně4123,03 %23,03 %  
Méně často3519,66 %19,66 %  
Denně3419,1 %19,1 %  
Nikdy3016,85 %16,85 %  
Jednou týdně2212,36 %12,36 %  
Měsíčně168,99 %8,99 %  

Graf

2. Co si myslíte o výstupech nebo odpovědích generované umělou inteligencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám smíšené pocity a záleží na daném kontextu8246,07 %46,07 %  
Obecně jim důvěřuji, ale občas mám pochybnosti4625,84 %25,84 %  
Obecně jim nedůvěřuji, preferuji lidskou interakci a rozhodnutí3016,85 %16,85 %  
Nedůvěřuji jim vůbec126,74 %6,74 %  
Důvěřuji jim a často je používám84,49 %4,49 %  

Graf

3. Jaké jsou vaše obavy ohledně možného nahrazení pracovních pozic automatizací a umělou inteligencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám mírné obavy, ale myslím si, že se společnost zvládne přizpůsobit8145,51 %45,51 %  
Mám vážné obavy, jelikož kvůli umělé inteligenci ztratí hodně lidí své pracovní místo, a to může mít negativní dopad na ekonomiku a společnost5530,9 %30,9 %  
Nemám obavy, myslím si, že umělá inteligence pomůže, zlepší a zrychlí procesy ve firmách a v ekonomice3821,35 %21,35 %  
Nemám názor42,25 %2,25 %  

Graf

4. Jaké etické problémy spojené s používáním umělé inteligence považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná ztráta lidské autonomie a kontroly5933,15 %33,15 %  
Ochrana soukromí a bezpečnost dat5732,02 %32,02 %  
Odpovědnost za chyby a rozhodnutí vytvořená umělou inteligencí4424,72 %24,72 %  
Upřednostňování určitých skupin lidí nebo znevýhodňování jiných137,3 %7,3 %  
Všechny vyjmenované. Hodně paseky může nadělat fejkování videí lidí, pokud to nude regulováno.10,56 %0,56 %  
všechno10,56 %0,56 %  
Ztáta autorských děl10,56 %0,56 %  
Žiadne 10,56 %0,56 %  
Deep fake10,56 %0,56 %  

Graf

5. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem pracovním životě nebo při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný6134,27 %34,27 %  
Do 1 hodiny4123,03 %23,03 %  
1-2 hodiny3117,42 %17,42 %  
2-5 hodin3016,85 %16,85 %  
5-10 hodin95,06 %5,06 %  
10 a více hodin63,37 %3,37 %  

Graf

6. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem mimopracovním (osobním) životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný9050,56 %50,56 %  
Do 1 hodiny5631,46 %31,46 %  
1-2 hodiny179,55 %9,55 %  
2-5 hodin137,3 %7,3 %  
5-10 hodin21,12 %1,12 %  

Graf

7. Pokud používáte AI nástroje, zadali jste někdy do některého z nich nějaké soukromé informace? (lokalitu, kde se nacházíte, bydliště, vaše jméno, jiné soukromé informace a události, firemní neveřejné údaje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9955,62 %55,62 %  
Nepoužívám AI4625,84 %25,84 %  
Ano3318,54 %18,54 %  

Graf

8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Věřím, že AI může poskytnout užitečné doporučení na základě mého chování online.2.6691.311
AI může výrazně snížit naši schopnost samostatně přemýšlet a rozhodovat se.2.1631.417
AI může být nebezpečná v prostoru sociálních sítí.1.8761.221
Mám obavy, že AI může být zneužita v manipulaci s mými osobními údaji.2.0341.257
Používání AI v náborových procesech může vést k diskriminaci a nerovnostem.2.6181.438
Používání AI bychom měli regulovat zákonem.2.3481.766
Používání AI mi ušetří čas při řešení každodenních úkolů.2.6241.898
AI mi pomáhá rychleji a snadněji najít informace online.2.361.938
AI může firmám pomoct v oblasti marketingu a reklamy.2.0111.303
Využití AI může přispět k vylepšení a rozvoji bezpečnostních složek.2.5791.435
AI může přinést významné vylepšení v oblasti zdravotnictví.2.3881.451
AI může pomoct studentům i učitelům ve školství.2.1571.706
Větší investice do výzkumu a vývoje AI může přispět k ekonomickému růstu a inovacím.2.3711.391
Používání AI v oblasti umění a kultury může rozšiřovat kreativní možnosti a uměleckou inspiraci.2.9271.686
Využití AI v autonomních vozidlech může výrazně snížit počet dopravních nehod.2.8431.481

Graf

9. Co si představíte pod pojmem “umělá inteligence”?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Robot84,49 %4,49 %  
.52,81 %2,81 %  
Chat gpt31,69 %1,69 %  
Ai31,69 %1,69 %  
ChatGPT31,69 %1,69 %  
Roboty 21,12 %1,12 %  
Nic21,12 %1,12 %  
robota21,12 %1,12 %  
Nástroj, který má lidem pomoct, zlepšit a zrychlit každodenní procesy a také procesy v pracovním prostředí 10,56 %0,56 %  
Online vyhledávač10,56 %0,56 %  
ostatní odpovědi Nástroj, který umí řešit úkoly, které se po něm požadují
Systém/program řešící složité úlohy minimální čas
Nástroj, který mi pomůže s inspiraci, při řešení různých problémů a úkolů
budoucnost
ChatGPT, roboty
Zefektivnění práce
Software
Program , jenž dokáže optimálně vyřešit úkol z přijatých vstupních dat.
Snaha přiblížit se lidskému myšlení.
Chat gpt, siri
dobrý sluha, ale zlý pán
Chat GDP, robotizace, modernizace, nebezpečí
chat gtp, robota, někoho kdo jen mysli hlavou a nepoužívá emoce
Umělého kamaráda
program co za me napíše sloh
Stroj
Počítače, mobily, veškerou techniku, která je naprogramovaná, aby do určité míry samostatně přemýšlela.
Chatgpt a podobné, roboti pomáhající při složitých chirurgických zákrocích, v podstatě jakýkoliv částečně samostatně pracující a "přemýšlející" (s velkou nadsázkou) přístoj
Robot, Internet tool, nelidské, bez emocí
Internetový pomocník
Chatgpt, vytváření obrázku a videí podle zadání, ale nemyslim si že to vystihuje pojem "inteligence" ale spíše je to lepší forma vyhledávače jako je třeba Chrome nebo seznam atd
Různé aplikace, systémy, webovky
neživý stroj imitující dostatečně kvalitně lidskou bytost
Robota z RUR
V současné době LLM modely jako je např chat GPT. Ale uvědomuji si, že to má k přirozené inteligenci velmi daleko, ačkoliv je to velmi přesvědčivé.
"Chytrý" počítač se schopností racionálního "myšlení"
Neco, co ma vice informaci nez prumerny clovek, coz me celkem desi a to ze se to porad bude vyvyijet
Hrozba
Počítač, kterého mozeg se snaží napodobyt lidský. Potřebuje se vyviíjet a umět přemýšlet.
Jakýkoliv algoritmus který může samostatně vyhodnocovat informace.
Rychlá pomoc při hledání informací.
Nevim asi robot co mysli sam za sebe
Systémové řešení úloh stejně dobře nebo i lépe než člověk bez nutnosti předchozího učení jednotlivých úloh
Pomoct
Strojové učení na základě velkého množství dat
Počítač který má spoustu informací, ale lidem se stejně nedokáže vyrovnat.
Uměle generované odpovědi a reakce na základě kombinace veškerých dostupných informací
blbost
Neuronové sítě, které jsou nacvičené na obrovském množství dat z naší historie, které pomáhají uživatelům se v těchto datech orientovat či produkovat obdobná data
Robotizace
Inteligentní počítač
Robot, který bere lidem autentitu a myslí za ně.
počítačový nástroj, připomínající myšlení člověka
Online pomocnik
počítačový algoritmus, snažící se napodobit lidské myšlení
Je to obor informatiky.
Modely využívající neuronovou síť a algoritmy k zpracování dat
Nějaký program,co dokáže na zakladě informaci pomoct pri řešení ruzných problému
supermozog s mnoha schopnostmi
Výstupy ve formě textu, videa, obrázků, či zvuků, které jsou vznikly z dat, kterými se daný model učil.
Systém řešící názory a uvažování a komplexní úkoly
Různé aplikace
pohodlné rozšíření lidského mozku
neco co dokaze myslet vytvaret neco idealne samostatne a a pripadne.i komunikovat
neco co za nas konna urcite veci, je to neco co nam da vetsi prehled
Dobré i špatné pro svět
AGI
Strojové učení
Dynamický se měnící algorytmus
Systém, který zvládne Turingův test
Něco jako běžného omylného člověka, který má geniální paměťa kumulaci zkušeností, obrovskou trpělivost, ale myšlenkově nedokáže překročit lidský stín.
Něco, co dokáže přemýšlet
Time saving - AI provides me qith quick results and its easy to work with. It saves me a lot of my time.
Debilizace lidí
Něco co dokáže přemýšlet jako lidský mozek
Program
Program, který bude pomáhat lidem, ale nebude nahrazovat člověka, např v umění, je lidský talent, který by neměl být nahrazen, ve zdravotnictví by měla být spolupráce ale nenahrazoval lékaře, ...vše by měl řídit člověk, odborník, pokud nás nahradí umělá inteligence, zdegenerujeme a naše schopnosti se vrátí do pravěku
nový svět
je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace
systém, který zvládne na základě velkého množství vložených dat činit "vlastní závěry"
Skynet
program, který zvládne řešit náročné zadání, která nejsou jen mechanickým
Pomocník,.který dokáže v reálném čase řešit mé zadání.
Určitý zdroj informací
umělá inteligence
Inovace, efektivnost, ekonomický posun, nebezpečí
"bytost" bez vědomí sebe sama, "cvičenou opičku" dnešní doby
chatboty, chatgpt, roboty :D
Počítačový program
počítačová mysl, která analyzovala data z internetu a spojila je do něčeho průměrného
Něco, co zdánlivě myslí jak člověk, ale je to jen technologie.
Nějaký přístroj, který má v sobě nakodované určité procesy, s kterými manipuluje a využívá je.
Počítač
V současné době zejména programy generující text nebo vizuální obsah.
Dobrá služka, špatná paní
spíše obecnou AI než generativní AI
umělou náhradu kidského myšlení
Naprogramovany kod
golém
pomocník
mašina, která v určité míře napodobuje lidskou inteligenci
chat open ai
technologie, které nahrazují doplňují nebo nahrazují člověka při různých typech interakcí ve vztahu k tvorbě a zpracování různých typů obsahu a informacíí
Program, který splní mé požadavky bez dalšího lidského zásahu
velká databáze + neuronová síť
Mozek bez tela
Program, počítače, dobrý sluha, špatný pán, usnadnění, zjednodušení , nástroj, který může extrémně pomoct nebo extrémně ublížit , strach z neznáma , z nejistoty ....
Obavu, že časem nás lidi nahradí
Algoritmy
Rozhodování v zastoupení
Pocitač
Schopnost počítačů napodobit lidskou inteligenci
Inteligentní roboty, chatbot
Ms copilot, chat gpt
Umělou inteligenci?..
automatizace kognitivních úloh počítačem
Nástroj, který má mnoho zdrojů a dokáže z nich vytvořit odpověď na zadaný požadavek
Nahrazování lidí roboty
Řešení problémů dle nastaveni člověka a možnost zneužití
náhrada člověka
Vyhledavaci nastroj
Technologie
Veškerý obsah generovaný strojově
v tuto chvíli autonomní chatovací booty na principu neuronových sítí
Ztráta kontroly
Pokrok civilizace
neuronová síť
Sci-fi
napodobování lidských schopností a dovedností
Inteligence počítačů
Inteligence spojená především s počítači (jejich programy, systémy...)
Algoritmus
Vyhledávače (Google,aj.), aplikace např. na naučení jazyku
USA, samostný vědomý systém
Automatizované řešení problémů, přebírání odpovědnosti za rozhodnutí "něčeho" jiného
Algoritmus možný učit se určitě vzorce a zakony
Umela inteligence, projevovana zejmena stroji, pocitaci
mnohem vyšší level algoritmu
technologie, která dokáže komunikovat s lidmi a dyamicky reagovat na jejich požadavky
Super chytrý robot, který dokáže hledat na internetu veškeré informace, přesto však nemusejí být tyto informace vždy pravdivé
Je umělý mozek, který funguje a plní úkoly dle kontroly člověka, usnadňuje déle trvající procesy
Sakra chytry pocitac
Robotické smýšlení
Na první pohled si představím robota co má tvar těla člověka, je to docela strašidelné ale na druhý pohled si představím nebo jako ChatGBT prostě nějakou stránku, kde si můžete psát s AI
"holly" z Červeného trpaslíka :) = mluvící počítač, který za mě vyřeší spoustu věcí, které neumím vyřešit já
Nezměrnou lenost člověka
Algoritmus založený na hledání a třídění informací z internetového úložiště
člověkem stvořený program, který lidem pomůže s různými úkoly a otázkami
Člověkem vytvořený program reagující na predefinované vstupy.
doposud je to jen automatizovaný komplikvaný program bez vědomí. (od prostého vyhledávače virů v IT, nebo přehladače... až po obří komplexy pro vědecké účely)
Aplikace, stroj, organismus co byl vytvořen člověkem a dokáže sam uvažovat a komunikovat
Naučený stroj
Novou dobu.
Malé dieťa
Language model, Markov chain
neurální sit vyučenou na milionech příkladů
Program, který má spoustu informací a dokáže alespoň do určité míry sám "myslet"
naprogramovaný pomocník
14883,15 %83,15 % 

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9352,25 %52,25 %  
Žena8547,75 %47,75 %  

Graf

11. Nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9553,37 %53,37 %  
Vysokoškolské5430,34 %30,34 %  
Vyučení/střední škola bez maturity179,55 %9,55 %  
Základní126,74 %6,74 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 259352,25 %52,25 %  
26-353318,54 %18,54 %  
46-552815,73 %15,73 %  
36-45137,3 %7,3 %  
56-6595,06 %5,06 %  
více než 6521,12 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem pracovním životě nebo při studiu?

 • odpověď Žádný:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěřuji jim vůbec na otázku 2. Co si myslíte o výstupech nebo odpovědích generované umělou inteligencí?

6. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem mimopracovním (osobním) životě?

 • odpověď Žádný:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používání AI mi ušetří čas při řešení každodenních úkolů.=5 na otázku 8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 5. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem pracovním životě nebo při studiu?

7. Pokud používáte AI nástroje, zadali jste někdy do některého z nich nějaké soukromé informace? (lokalitu, kde se nacházíte, bydliště, vaše jméno, jiné soukromé informace a události, firemní neveřejné údaje)

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měsíčně na otázku 1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?

8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)

 • odpověď AI může pomoct studentům i učitelům ve školství.=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využití AI může přispět k vylepšení a rozvoji bezpečnostních složek.=1 na otázku 8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)
 • odpověď Používání AI mi ušetří čas při řešení každodenních úkolů.=5:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší investice do výzkumu a vývoje AI může přispět k ekonomickému růstu a inovacím.=5 na otázku 8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)

12. Věk

 • odpověď méně než 25:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Nejvyšší dokončené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?

2. Co si myslíte o výstupech nebo odpovědích generované umělou inteligencí?

3. Jaké jsou vaše obavy ohledně možného nahrazení pracovních pozic automatizací a umělou inteligencí?

4. Jaké etické problémy spojené s používáním umělé inteligence považujete za nejdůležitější?

5. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem pracovním životě nebo při studiu?

6. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem mimopracovním (osobním) životě?

7. Pokud používáte AI nástroje, zadali jste někdy do některého z nich nějaké soukromé informace? (lokalitu, kde se nacházíte, bydliště, vaše jméno, jiné soukromé informace a události, firemní neveřejné údaje)

8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)

10. Pohlaví

11. Nejvyšší dokončené vzdělání

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte aplikace nebo služby s umělou inteligencí?

2. Co si myslíte o výstupech nebo odpovědích generované umělou inteligencí?

3. Jaké jsou vaše obavy ohledně možného nahrazení pracovních pozic automatizací a umělou inteligencí?

4. Jaké etické problémy spojené s používáním umělé inteligence považujete za nejdůležitější?

5. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem pracovním životě nebo při studiu?

6. Kolik času za týden vám AI dokáže uspořit ve vašem mimopracovním (osobním) životě?

7. Pokud používáte AI nástroje, zadali jste někdy do některého z nich nějaké soukromé informace? (lokalitu, kde se nacházíte, bydliště, vaše jméno, jiné soukromé informace a události, firemní neveřejné údaje)

8. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1–5, jako ve škole. (1 = souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = nesouhlasím)

10. Pohlaví

11. Nejvyšší dokončené vzdělání

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokorná, A.Vnímání umělé inteligence, jejích hrozeb a příležitostí (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vnimani-umele-inteligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.