Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr dopravního prostředku pro každodenní přepravování

Výběr dopravního prostředku pro každodenní přepravování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alice Kopecká
Šetření:27. 03. 2020 - 10. 04. 2020
Počet respondentů:274
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku k projektu do předmětu Statistické metody v marketingu. Dotazník se týká tématu Výběr dopravního prostředku pro každodenní přepravováníCílem dotazníku je zjistit důvody výběru dopravy pro každodenní cestování a její jednotlivé zastoupení.   

Dotazník je určen zejména lidem od 15 let, kteří studují a/nebo pracují. Dotazník je anonymní a výsledky budou zveřejněny na webu VYPLŇTO.CZ. 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho Vám každý den trvá cesta do práce/školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 30 min9233,58 %33,58 %  
do 15 min6222,63 %22,63 %  
46 – 60 min5018,25 %18,25 %  
31 – 45 min4114,96 %14,96 %  
61 a více min2910,58 %10,58 %  

Graf

2. Vlastníte řidičský průkaz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21277,37 %77,37 %  
ne6222,63 %22,63 %  

Graf

3. Jak daleko od Vašeho bydliště je Vaše práce/škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 km10337,59 %37,59 %  
11 – 20 km6824,82 %24,82 %  
21 – 30 km4315,69 %15,69 %  
31 – 40 km248,76 %8,76 %  
61 a více km217,66 %7,66 %  
41 – 50 km103,65 %3,65 %  
51 – 60 km51,82 %1,82 %  

Graf

4. Který z následujících parametrů při výběru dopravy je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlost11240,88 %40,88 %  
dostupnost5821,17 %21,17 %  
pohodlí4416,06 %16,06 %  
cena4215,33 %15,33 %  
ekologie51,82 %1,82 %  
počasí41,46 %1,46 %  
bezpečnost31,09 %1,09 %  
Prospesnost pro moje telo10,36 %0,36 %  
Žádný z faktorů nepřevažuje10,36 %0,36 %  
cena + rychlost + bezpečnost + spolehlivost10,36 %0,36 %  
Záleží na situaci10,36 %0,36 %  
všechny10,36 %0,36 %  
kombinace rychlosti, počasí a bezpečnosti10,36 %0,36 %  

Graf

5. Mění se Vám preference výběru v závislosti na aktuálním počasí/ročním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas13850,36 %50,36 %  
ne, nikdy12545,62 %45,62 %  
ano, vždy114,01 %4,01 %  

Graf

6. Nejčastěji (do práce/školy) cestujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci jednoho města13348,54 %48,54 %  
z města do města6624,09 %24,09 %  
z vesnice do města (a naopak)6021,9 %21,9 %  
z vesnice do vesnice62,19 %2,19 %  
ne – home office20,73 %0,73 %  
v rámci jedné vesnice20,73 %0,73 %  
z města do města + home office10,36 %0,36 %  
přes týden - v rámci jednoho města,1x-2x do měsíce cestuju přes víkend na kolej (kvůli škole) - z města do města10,36 %0,36 %  
Jsem na bytě asi tak 500m od školy ale když jedu z domu, tak z vesnice do města.10,36 %0,36 %  
Z města do vesnice.10,36 %0,36 %  
Ze samoty do města.10,36 %0,36 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše průměrné měsíční náklady na dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč13549,27 %49,27 %  
501 – 1 000 Kč6322,99 %22,99 %  
1 001 – 1 500 Kč2810,22 %10,22 %  
1 501 – 2 000 Kč238,39 %8,39 %  
2 001 – 2 500 Kč114,01 %4,01 %  
3 001 a více Kč93,28 %3,28 %  
2 501 – 3 000 Kč51,82 %1,82 %  

Graf

8. Jak často využíváte následující způsoby dopravy (do práce/školy)?

Škála:

1 - 1x měsíčně a méně 

2 - 2x-3x měsíčně

3 - 1x-2x týdně

4 - 3x-4x týdně

5 - 5x týdně a více

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19270,07 %70,07 %  
muž8229,93 %29,93 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let15958,03 %58,03 %  
méně než 20 let4215,33 %15,33 %  
31 – 40 let3613,14 %13,14 %  
41 – 50 let196,93 %6,93 %  
51 a více let186,57 %6,57 %  

Graf

11. Status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující11140,51 %40,51 %  
student9233,58 %33,58 %  
pracující student4817,52 %17,52 %  
podnikatel124,38 %4,38 %  
nezaměstnaný41,46 %1,46 %  
důchodce31,09 %1,09 %  
Rodičovská dovolená 10,36 %0,36 %  
Studující podnikatel10,36 %0,36 %  
Mateřská dovolená10,36 %0,36 %  
zaměstnanec10,36 %0,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Výsledky tohoto průzkumu jsou zatím příliš čerstvé, průzkum čeká na přípravu metabáze (zkuste se vrátit za hodinu).

Citace

Kopecká, A.Výběr dopravního prostředku pro každodenní přepravování (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vyber-dopravniho-prostredku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.