Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyhledávání zdravotních informací na internetu (kyberchondrie)

Vyhledávání zdravotních informací na internetu (kyberchondrie)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Rozporková
Šetření:18. 11. 2018 - 09. 12. 2018
Počet respondentů:303
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Obracím se na Vás s žádosti o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé diplomové práci, která se bude zajímat zejména o získávání informacích tykajících se zdraví pomocí médií, a to především internetu, který je v dnešní době nedílnou součástí našeho každodenního života. Prosím Vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23376,9 %76,9 %  
muž7023,1 %23,1 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-3912440,92 %40,92 %  
40-546922,77 %22,77 %  
15-246320,79 %20,79 %  
55+4715,51 %15,51 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání14848,84 %48,84 %  
střední vzdělání s maturitní zkouškou10835,64 %35,64 %  
střední vzdělání s výučním listem237,59 %7,59 %  
základní vzdělání123,96 %3,96 %  
vyšší odborné vzdělání123,96 %3,96 %  

Graf

4. Práce ve zdravotnickém oboru (lékař, farmaceut, zdravotní sestra, fyzioterapeut, nutriční specialista apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26687,79 %87,79 %  
ano3712,21 %12,21 %  

Graf

5. Internet používám a strávím na něm cca hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně (2–5 h)10835,64 %35,64 %  
denně (cca do 2 h času)7725,41 %25,41 %  
denně (5–8 h)6220,46 %20,46 %  
denně (více jak 8 h)5116,83 %16,83 %  
alespoň jedenkrát za týden51,65 %1,65 %  

Graf

6. Informace související se zdravím (informace o nemoci, zranění, o výživě, o tom, jak zlepšit zdraví apod.) nejvíce vyhledávám/získávám z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu21069,31 %69,31 %  
od mého lékaře (či jiných zdravotnických pracovníků)5618,48 %18,48 %  
nevyhledávám185,94 %5,94 %  
knih134,29 %4,29 %  
časopisů61,98 %1,98 %  

Graf

7. Na internetu vyhledávám následující typ informací:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jako zdroj informací na internetu využívám nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávač (Google, seznam,…)21269,97 %69,97 %  
odborné stránky (např. česká diabetologická společsnost.cz, stránky mého lékaře, elektronické články jejichž autorem jsou lékaři či jiní odborníci apod.)7725,41 %25,41 %  
uživatelská diskuzní fóra (např. zpovednic.cz, mimibazar.cz, omlazení.cz apod.)72,31 %2,31 %  
online knihy, magazíny apod.41,32 %1,32 %  
sociální sítě (facebook, instagram, apod.)30,99 %0,99 %  

Graf

9. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály 0 až 4 (kdy 0 znamená nikdy, 4 znamená vždy)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. S kvalitou nalezených informací na internetu jsem převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi spokojenotázka č. 13, spokojenotázka č. 13, nespokojenotázka č. 12, velmi nespokojenotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen22273,27 %73,27 %  
nespokojen6922,77 %22,77 %  
velmi spokojen92,97 %2,97 %  
velmi nespokojen30,99 %0,99 %  

Graf

12. Proč jste nebyl spokojen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace nejsou důvěryhodné5576,39 %18,15 %  
informace nejsou úplné / dostatečně detailní3852,78 %12,54 %  
informace jsou spojené s reklamou /komerčně orientované2940,28 %9,57 %  
jiné1216,67 %3,96 %  
informace jsou nesrozumitelné1115,28 %3,63 %  
nenašel jsem to, co jsem hledal1013,89 %3,3 %  

Graf

13. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Dle mého názoru je nejlepším zdrojem informací týkajících se zdraví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař23778,22 %78,22 %  
internet3310,89 %10,89 %  
knihy237,59 %7,59 %  
jiný zdravotnický pracovník82,64 %2,64 %  
časopisy20,66 %0,66 %  

Graf

15. Pokud je hodnota Vaší glykémie nalačno 7,1 mmol/l, co to pro Vás znamená a co znamená pojem glykémie? (odpověď můžete vyhledat na internetu)

SVOU ODPOVĚD PROSÍM VYPIŠTĚ A VLOŽTE ODKAZ STRÁNKY, KDE JSTE INFORMACI NAŠLI (PŘÍPADNĚ ALESPOŇ UVEĎTE NÁZEV STRÁNKY)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- glyk - koncentrace "cukru" v krvi - 7,1 nalačno je zvýšená, Glykemie zvýšená nad referenční rozmezí se označuje jako hyperglykemie. Je základním projevem diabetes mellitus. Můžeme se však setkat i s přechodnou nediabetickou hyperglykemií, např. při stresových situacích, při akutním infarktu myokardu nebo náhlé cévní mozkové příhodě, při operacích nebo traumatu. Obvykle ustupuje během jednoho týdne. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

- glykémie - vyšší hladina cukru (glukozy) v krvi - pro mě to znamená jediné - zjistit si od rodiny, zda mají hladinu cukru také vyšší či v normě, hladina cukru je dost individuální a často se jedná o přirozený jev, kdy může mít vyšší hladinu cukru celá rodina a to i přesto, že to neodpovídá tabulkám, které kdysi vytvořil nějaký lékař ale nebere v potaz individuální změny a potřeby, ale jinak by to znamenalo možné riziko cukrovky (diabetes mellitus) - zdroj: znalosti z vysoké školy

- je to v pořádku - https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

- ze mám pravděpodobně diabetem - hladina cukru v krvi - nehledam, vím ;)

- znamená to pro mě, že mám zvýšenou glykemii (https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie) - koncentrace (hladina) glukózy v krvi (https://www.cukrovka.cz/glykemie)

-znamená to, že mám hyperglykemii (cukrovka, stres, ...) -vyjadřuje honotu koncentrace glukozy v krvi https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

.

0

1) glykémie nalačno 7,1 mmol/l Hyperglykémie = vysoká (vyšší) hladina cukru v krvi -> U diabetiků je hyperglykémií míněna hodnota ráno nalačno vyšší než 6-7mmol/l, po jídle a během dne pak více než 8-10mmol/l. -> Vysoké hladiny glykémie pacient obvykle subjektivně nepociťuje. Někdo může udávat například únavu. -> Mezi příznaky patří žízeň, zvýšené močení, dlouhodoběji působící hyperglykémie se projeví hubnutím, opakovanými kožními a gynekologickými záněty apod. -> Hyperglykémie má hlavně škodlivé účinky z dlouhodobého hlediska. Výrazně totiž zvyšuje riziko vzniku chronických komplikací diabetu. -> Z krátkodobých škodlivých účinků je tu riziko vzniku diabetické ketoacidózy, která hrozí především u pacientů s diabetem 1. typu. zdroj: https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie 2) pojem glykémie Glykémie = koncentrace (hladina) glukózy v krvi. Je udržována v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, zejména mozek. Na řízení glykémie se podílejí hormony pankreatu a nadledvin. Inzulin ji snižuje, zatímco glukagon, glukokortikoidy, adrenalin ji zvyšují, stejně tak jako sympatické nervy (uplatňuje se např. u stresu, kdy je třeba zabezpečit dodání energie všem orgánům). Pokles pod dolní hranici normy se nazývá hypoglykemie a zvýšená hladina se označuje jako hyperglykemie. Glykemie stoupá po jídle (postprandiálně), ale působením inzulinu se po určitém čase vrací k výchozí hodnotě (glukóza vstupuje do buněk, kde se spotřebuje nebo uloží do zásoby). Při hladovění se glykemie udržuje na dolní hranici normy, ale dále neklesá, protože se doplňuje novotvorbou glukózy (glukoneogenezí) v játrech a ledvinách. Normální rozmezí glykemie nalačno u zdravých lidí je 3,9 – 5,5 mmol/l . Glykemie se vyšetřuje v laboratořích nebo pomocí glukometru. Od čeho závisí glykemie? - od přijaté -> emergie (jídlo a pití) - od -> fyzické aktivity - od dávky -> inzulínu nebo perorálních antidiabetik zdroj: https://www.cukrovka.cz/glykemie

7,1 mmol/l naznačuje cukrovku, glykemie je koncentrace glukózy v krvi. Zdroj:https://www.ulekare.cz/clanek/glukozovy-test-u-dospelych-1098

7,1 nalačno je velmi vysoká koncentace cukru v krvi a označje se jako hyperglykemie. Glykemie = koncentrace cukru v krvi.

7,1 zvýšená hodnota cukru v krvy

asi jsem v pořádku -neřeším

Asi mám cukrovku. Glykémie je stav cukru v krvi. https://www.stefajir.cz/?q=diagnostika-cukrovky

Asi nejspíš že mám cukrovku :D Zdroj wikipedie

bez hledání - glykémie je hodnota cukru v těle (nebo v krvi) a správná je jistě nižší než 7,1 mmol/l, takže omezit cukr...já nesladím, cukr přijímám víceméně jen v ovoci...pečivo si dělám sama doma, takže ani zde nenajdete cukr

Bylo by dobré sledovat to pravielně a pokud hodnoty zůstanou vysoké, může se jednat o hyperglykemii, kterou je potřeba řešit. glykemie=koncentrace cukru v krvi.

Cukr v krvi a nevim, co presne znamena tato hodnota. Jen vim, ze je vysoka. Muj cukr je dokonce tesne pod dolni hranici limitu pro muj vek.

Cukrovka

Cukrovka

cukrovka

cukrovka

cukrovka

cukrovka

Cukrovka - hodnoty glykémie Ideální hladina cukru je 4 až 5 mmol/ litr krve, normálně do 5,6 mmol/litr krve, lehce zvýšená hladina 5,6 mmol/litr krve až 7 mmol/l krve, ale přes 7 mmol/litr krve je signálem pro nemoc nazývanou cukrovka. Vyskytuje se, když slinivka břišní tvoří málo inzulínu nebo když netvoří žádný inzulín nebo když inzulín je produkován, ale tělo na něj nereaguje. Potom se cukr v krvi nedovede spálit. Cukrovka - příznaky Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm#ixzz5YbaNiq1f

cukrovka v normálu

Cukrovka, zvýšená hladina.

cukrovka; mnozstvi cukru v krvi; zdroj: moje hlava

Cukry

Člověk již trpí diabetem a musí se začít léčit.Jsem zdravotní sestra

diabetes mellitus http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=FF13EC1162D72C9274E3E9FDE2F07C3E?execution=e1s1

Diagnostický algoritmus zahrnoval následující kroky: 1. U osoby s klinickými projevy diabetu (polyurie, polydipsie, žízeň) je náhodná glykémie ? 11,1 mmol/l stanovená kdykoli v průběhu dne již průkazem diabetu. 2. Standardizovaným kritériem je glykémie nalačno ? 7,0 mmol/l, která též potvrzuje diagnózu diabetu. Nezbytným požadavkem však je aspoň osmihodinové lačnění a splnění dalších opatření.(4) Toto stanovení je nezbytné u asymptomatických osob s rizikem vzniku diabetu. 3. Při pochybnostech, zejména při nálezu hraničních hodnot nebo rozporu mezi náhodnou glykémií a glykémií nalačno anebo při potřebě přesně kvantifikovat poruchu, se indikuje orální glukózový toleranční test (oGTT), který vymezí, zda jde o hraniční stav (porušenou glukózovou toleranci) nebo o diabetes. Glykémie stanovená za 2 h při oGTT ? 11,1 mmol/l potvrzuje diagnózu diabetu. Glykémie = aktuální hladina krevního cukru http://www.diabetologiepraha4.cz/ https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/aktuality-v-diagnostice-diabetes-mellitus-459225

Diagnóza diabetes mellitus, glykémie je hladina glukózy v krevní plazmě

díky, ale glykémie na lačno mne opravdu, ale opravdu netíží. Hladina cukru v krvi je závislá na mnohých faktorech, včetně psychického rozpoložení. Pokud tělo danou hodnotu zvládá bez vnějších negativních projevů, je autodestruktivní se tímto faktorem zabývat.

Dotaznik je dost spatne proveden az odflaknut. V prvni casti vubec nevim, co chcete vedet, dalsi cast byla neuveritelne zdlouhava a nudna

E

F

glykémia - hladina cukru v krvi nad 7 to podle mě není tak ok, je zde riziko cukrovky

glykémia znamená obsah cukru v krvi. Keď mám nalačno hodnotu 7,1 mmol/l, znamená to, že mám cukrovku mellitus. Informáciu mám z http://www.tvojesrdce.sk/article/193--cukor, túto stránku som vygooglila a pôsobí na mňa veľmi dôveryhodne.

glykemický index - určuje hladinu cukru v krvi (www.diabetespodkontrolou.cz)

Glykémie - cukr v krvi. Vím, další info bych hledala v odkazech na google.com.

glykémie - hladina cukru v krvi 7,1 asi značí cukrovku, ale nechce se mi to hledat

Glykemie - hladina cukru v krvi Ak je nalačno 7,1 môžeme hovoriť o onemocneni diabetes mellitus (Informácie som nehľadala).

Glykémie - hladina cukru v krvi, 7,1 mmol/l znamená cukrovku https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm

glykémie - hladina cukru v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi (tuto znalost mám)

Glykémie - hladina krevního cukru (glukoza v krvi). 7,1 je již vysoká hodnota - onemocnění cukrovkou Zdroj: Wikipedia

Glykemie - hodnota cukru v krvi 7.1 mmol/l zvýšená hodnota

Glykemie - hodnota hladiny cukru v krvi Že mám cukrovku

Glykémie - hodnota hladiny cukru v krvi (určuje typ cukrovky) 7,1 nalačno značí vysokou hodnotu https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

glykemie - hodnota krevního cukru, jsem ohrožena cukrovkou. Diabetologická a interní ambulance.

Glykémie - koncentrace cukru v krvi Mám vyšší hladinu cukru v krvi

Glykémie - Koncentrace glukózy v krvi - https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie 7,1 mmol/l nalačno může znamenat hyperglykémii - https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

glykémie - množštví glukozy v krvi, hodnoty by měli být 4-6mmol/l, takže mám cukrovku http://www.mte.cz/vse-o-diabetes/co-je-diabetes

glykemie -zvýšená hladina cukru a je to známka možné cukrovky

glykémie = hladina cukru v krvi (hodnotu ovlivňuje inzulin produkovaný slinivkou břišní). Hodnota 7,1 je blíže horní hranici normálních hodnot. Číslo vyšší než 8 už může znamenat cukrovku. Informace jsem nehledala, v rodině jsme měli několik diabetiků.

Glykémie = hladina cukru v krvi; hodnota 7,1 mmol/l znamená zvýšenou glykémii.

glykémie = hladina krevního cukru 7,1 mmol/l znamená, že je v normě a pokud nemáme jiné potíže nemáme se o co strachovat http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

Glykémie = hladina krevního cukru (glukózy) Jelikož jsem diabetik glykemie na lačno 7,1 pro mě neznamená žádný problém

Glykémie = hodnota krevního cukru. Nebezpečná je jak vysoká, tak nízká. Při nízké glykémii může člověk cítit třes, mdloby, příp. upadnout do komatu (bezprostřední ohrožení života). 7,1 mmol/l je vyšší hladina, při vysoké se rozjíždějí klasické příznaky cukrovky - ďábelská žízeň a tím pádem zvýšené močení, únava, hubnutí. Zdroj - vlastní zkušenost + https://www.cukrovka.cz

Glykémie = Koncentrace glukózy v krvi (Wikiskripta) U zdravých osob nepřekračuje postprandiální glykémie hodnotu 7,8 mmol/l. Takže 7,1 mmol/l je v normě. (http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle)

glykémie = krevní cukr Diagnóza je jednoznačně stanovena při nálezu: - hladiny glukózy během dne ≥ 11,1 mmol/l - hladiny glukózy nalačno ≥ 7,0 mmol/l http://www.diabetologiept.cz

Glykémie = krevní cukr (koncentrace glukózy v krvi) glykémie nalačno 7,1 mmol/l = Hyperglykémie (zvýšená glykémie) https://www.cukrovka.cz/komnata-prvni-krevni-cukr-tedy-glykemie

glykémie = vyjádření koncentrace glukózy v krvi nalačno 7,1 mmol/l = zvýšená hladina = hyperglykemie https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Glykémie bude cukr obsažený v krvi a hledat to jsem moc líná, to zvládnete sami.

Glykémie charakterizuje aktuální koncentraci glukózy v krevní plazmě. Fyziologická hodnota je v intervalu 3,6 - 6,3 mmol/l, ale u jednotlivých laboratoří mohou být drobné diference. Hodnota 7,1 mmol/l znamená hyperglykémii, ale bez anamnézy má jen hodně orientační hodnotu. Kde jsem tyto informace získal si již nepamatuji, protože zkoušku z fyziologie jsem dělal v roce 1975. Další informace jsem získával kontinuálně v průběhu let a studiem další odborné literatury.

glykémie je hladina cukru v krvi 7,1mmol/l pro mě znamená,že mám cukrovku a měla bych zajít k doktorovi

glykémie je hladina cukru v krvi nikde jsem to nenašla vím co to je moje mamka má cukrovku a hlídá si jí takže si jí měří,takže to nemusím ani hledat

Glykémie je hladina cukru v krvi, glykémie na lačno 7,1 již znamená cukrovku - diabetes a je nutné se cukr hlídat a řešit to s diabetologem. Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Glykémie je hladina cukru v krvi, pokud mám hodnotu nalačno vyšší než 7,1mmol/l mám cukrovku. http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=2A354A1AD435DDAB91401AB47A216C04?execution=e1s1

Glykémie je hladina cukru v krvi, zvýšená hladina cukru je hyperglykémie = u diabetiků hodnota ráno nalačno vyšší než 6-7mmol/l, po jídle a během dne pak více než 8-10mmol/l. Mezi příznaky patří žízeň, zvýšené močení, dlouhodoběji působící hyperglykémie se projeví hubnutím, opakovanými kožními a gynekologickými záněty apod. Hyperglykémie má hlavně škodlivé účinky z dlouhodobého hlediska. Výrazně totiž zvyšuje riziko vzniku chronických komplikací diabetu. Odkaz: https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

Glykémie je hladina cukru v krvi. 7.1 mmol/l znamená, že je hladina cukru příliš vysoká.

Glykémie je hladina cukru v krvi. Mám cukrovku a tak vím, že 7,1 mmol/l je neuspokojivá hladina na lačno. Výborná je 4,0 - 6,0. Čerpám info z brožurky od diabetologa,kde je vše vysvětleno, včetně rad a jídelníčku.

Glykémie je hladina cukru v krvi. Mám-li nalačno 7.1, tak frčím ke své obvodní lékařce, páč mám nejspíš DM Nehledala jsem nikde, znám to ze školy ;) (biomedicínská technika)

Glykémie je hladina cukru v krvi. Zvýšená hladina cukru v krvi nalačno je předstupeň vzniku diabetu. Je nutné pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi a při zvyšujících se hodnotách nastavit léčbu diabetu. To je můj názor bez vyhledání na internetu

Glykémie je hladina glukozy v krvi, 7,1 je vyšší hodnota než průměrná hodnota. Měla bych to oznámit lékaři. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Glykémie je hladina krevního cukru, neznám úrovně koncentrace, protože nejsem diabetik a o tuto problematiku se nezajímám.

Glykémie je hodnota cukru glukózy v krvi, 7,1 mmol/l je zvýšená hodnota na lačno. Mohlo by jít o cukrovku.

Glykemie je hodnota koncentrace glukózy v krvi. Glykemie zvýšená nad referenční rozmezí se označuje jako hyperglykemie a je potřeba vyhledat lékaře k určení dalšího postupu. https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Glykémie je koncentrace cukru v krvi. Hodnota 7,1 mmol/l je na lačno vyšší než hodnoty normy, jedná se o hyperglykémii (vysoká hladina cukru v krvi). Může být projevem jiného typu diabetu. Nechce se mi to hledat. www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

Glykémie je koncentrace glukózy (cukru) v krvi. A pokud bych měla glykémii nalačno 7,1 mmol/l, tak to znamená, že mám cukrovku neboli hyperglykémii.

glykemie je koncentrace glukozy (druh cukru) v krvi glykemie v uvedené hodnotě je moc vysoká, je to hyperglykemie a je hlavním projevem cukrovky (existují i další situace, kdy k hyperglykemii může dojít) zdroj: všeobecné znalosti, WikiSkripta

Glykémie je koncentrace glukózy (lidově "cukru") v krvi a sedm jedna nalačno už je koncentrace vysoká. Může být projevem závažnějšího problému (diabetes), ale také nemusí, šel bych se poradit s lékařem. https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

glykémie je koncentrace glukózy v krvi, fyziologické hodnoty jsou 3,9-5,6 mmol/l na lačno; to znamená, že mám hyperglykémii (základ nemoci diabetes mellitus) https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

glykémie je koncentrace glukózy v krvi, nad 7,1 se jedná o cukrovku, ale je nutno měřit opakovaně odkaz ze stránek české diabetologické společnosti

Glykémie je koncentrace glukózy v krvi. (https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie) 7,1 mmol/l je už hyperglykemie, pravděpodobně by to ukazovalo na diabetes. (https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie)

glykémie je koncetrace glukózy (cukru) v krvi - zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie hodnota 7,1 znamená, že hodnoty krevního cukru jsou vyšší (hyperglykémie) - zdroj: https://www.tehotenskacukrovka.cz/book/export/html/68 přesněji hodnota 7,1 mmol/l znamená zvýšený cukr v krvi, počínající cukrovku, ovšem hodnota by se měla měřit alespoň 2x v různých časových intervalech, aby se potrvrdila zdroj: http://www.ordinace.cz/clanek/hyperglykemie/

Glykémie je množství cukru v krvi, normální je 3,5 - 5,5 mmol/l, v uvedeném případě by mohlo jít o cukrovku, ovšem stává se, že "cukr vyskočí" i při nějakém stresu a podobně. Netřeba dělat unáhlené závěry.

glykémie je vysoká hladina cukru v krvi, výše uvedené číslo vypovídá o vysoké hladině cukru v kvi. (vím to z gymnázia, toto si nepotřebuji vyhledávat)

glykémie je vyšetření krve na množství cukru v krvi,uvedená hodnota svědčí o zvýšené glykemii.....jsem bývalá zdrav.sestra,tak to mám vědomosti ještě ze školy :-)

Glykemie termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Glykémie nalačno 7,1 mmol/l - Hyperglykemie - zvýšení glykemie nad normu

glykémie- hladina cukru v krvi znamená to, že člověk má cukrovku (https://www.fnkv.cz/lab/lp_uld/HVEZDADAJQ.htm)

glykémie- koncentrace hladina glukosy v krvi. http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/glykemie-3 nad 7= cukrovka

Glykemie, odborně glukosemie, neboli krevní cukr je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Referenční hodnoty glykemie na lačno se pohybují mezi 3,3-6,6 mmol/l v kapilární krvi, 3,9-5,5 mmol/l v žilní krvi a 4,2-6,4 mmol/l v krevní plazmě.[1] U diabetiků by hodnota glykemie neměla optimálně přesáhnout 6,0 mmol/l na lačno a 7,5 mmol/l po jídle.[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Glykémie: množství cukru v krvi. Znalost ze školy. Hodnoty mi nic neříkají.

Hele na internetu najdete tak nesourodé informace, nejlepší je nechodit k lékaři, a když už musíte tak mu musíte věřit, nebo věřit sám sobě.

hladina cukru v krvi podezření na diabetes mellitus, nutno dovyšetřit

Hladina cukru v krvi

Hladina cukru v krvi, 7,1 zvysena, priznak diabetu

hladina cukru v krvi, mírně zvýšená

hladina cukru v krvi, slabá cukrovka

Hladina cukru v krvi, vyšší než fyziologická hodnota (3,6-5,6 mmol/l) Vlastní hlava, učivo že SŠ

hladina cukru v krvi, zde asi diabetes melitus, možná ale jen silný stress

Hladina cukru v krvi.

Hladina cukru v krvi.

hladina krevního cukru a na lačno by nejspíš neměla být tak vysoká...

Hodnota 7,1 mmol/l signalizuje cukrovku-diabetes. Glykémie-hladina cukru v krvi.

Hodnota 7,1 nalačno znamená, že mám vysokou hyperglikemii a mám diabetes. https://www.cukrovka.cz/hyperglykemie Glykémie je označení pro obsah cukru v krvi, resp. koncentrace glukózy v krvi. https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

hodnota cukru http://www.diabetologiepraha4.cz

hodnota cukru v krvi

Hodnota cukru v krvi. 7,1 mmol/l je zvýšená hodnota. http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=FB058710CF1A3FF1160D29FBD68646EA?execution=e1s1

Hodnota glukózy v krvi. 7,1 mmol/l je lehce nad fyziologickým rozmezím. Pramen: Lékařská fyziologie, Stanislav Trojan

hodnota glykemie je v normě

hodnota je vysoká - pouze lékař může rozhodnout co dál Glykemie, odborně glukosemie, neboli krevní cukr je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi.

Hodnota je zvýšená. Možný je diabetes. Glykemie je hladina glukózy v krvi. Zdroj z mé hlavy (jsem veterinarka).

Hodnota označuje hyperglykémii, (vyšší koncemtraci), celkově glykémie = hladina cukru v krvi.

Hrozba cukrovky, glykemie....hladina cukru v krvi

Hrozí riziko cukrovky

http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=24F1FD1BE56D3B0982C37C721A64DCD1?execution=e1s1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie https://www.stefajir.cz/diagnostika-cukrovky

http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гликемия

https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie glykémie = cukrovka, zvýšená hodnota cukrovky 1.stupně

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie hladina krevního cukru hyperglykemie

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie Nechce se mi to hledat, ale asi mám cukrovku a docela horší :D

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

https://www.chytralekarna.cz/prijdte-si-k-nam-zmerit-hladinu-cukru-v-krvi

https://www.chytralekarna.cz/vite-jakou-mate-hladinu-glykemie-zjistete-ji-vcasů Hladina cukru v krvi, u zdravého člověka pohybuje v rozmezí 3,9 – 5,9 mmol/l na lačno.

https://www.srdcevkondici.cz/glykemie-cukry

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie asi by existovala šance, že bych mohl být blízko k diabetu mellitu. Gl. je koncentrace glukozy v krvi - tj. cukernatost.

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie Je to zvýšená hodnota, měla by se objevit jen po jídle. Glykémie je koncetrace cukru (konkrétně glukózy) v krvi. Takhle zvýšená může znamenat diabetes, ale taky jiný stav - stres, infarkt, mrtvice,...

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie Glykémie je koncentrace cukru v krvi.

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

hyperglykémie (tedy zřejmě diabetes), glykémie je hladina glukózy v krvi, zdroj: wikipedie

hyperglykémie, málo inzulínu, nebo moc stresu, diabetes nebo u horečky - Wikipedie

hyperglykémie, může znamenat cukrovku nebo také nic, v závislosti na člověku a toho, jestli je to ojedinělé neo opakované měření koncentrace glukózy v krvi

hyperglykémie, pravděpodobně onemocnění cukrovkou; glykémie = koncentrace glukózy v krvi, https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Hyperglykémii. Glykémie = koncentrace glukózy v krvi. https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Jde o zvýšenou hladinu cukru v krvi, hodnota nad 7 znamená cukrovku

je mi to jedno, nezajímám se o to

Je to cukrovka, která má zvýšenou hodnotu. http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/171/hyperglykemie-je-nepritel/

Je to hladina cukru v krvi. Jde o trochu vyssi hodnotu,nez je normalni hladina. Idealne by mela byt do 5,5 nebo 6. Ja mam 4,2. Necerpala jsem z internetu,ale z me hlavy

Je to hladina krevního cukru, hodně se řeší u diabetiků (mamka má diabetes, takže více méně vím, jen neznám hodnoty). 7,1 mmol/l nalačno je mnohem vyšší hodnota, než by u zdravého člověka měla být, tedy člověk má zvýšenou hladinu cukru v krvi. Podle této hodnoty se tedy dá určit, zda má člověk cukrovku. O tomto problému toho vím nejvíce od praktického lékaře + vím, jaký je způsob zjišťování hodnoty glykémie (byla jsem s mamkou na vyšetření). http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

Je to hodnota cukru v tele, v krvi... Hodnota je vysoka..

Je to hyperglykemie, mužů být diabeticka, lze s jistotou určit po více než jednom měření. Glykemie je hladina cukru. Informace mám získané ze škol

Je to hyperglykémie, zvýšená hladina cukru v krvi. Nikde jsem nic nevyhledával. Toto vím ještě že školy.

je to moc, mělo by to být asi do hodnoty 5, glykémie souvisí s hladinou cukru v krvi, nikde jsem nehledala, je to všeobecná znalost

Je to nad horní hranici běžného rozmezí citelně, ale ne dramaticky. Je to zralé na sledování internistou nejlépe s diabetologickou specializací a na zvýšenou pozornost životosprávě.

Je to nižší hodnota,než by měla být.Glykémie je hladina cukru v krvi. http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

Je to vyšší hodnota, ale je zapotřebí častější měření aby se mohlo dojít k nějakým závěrům. Nepotřeboval jsem informaci hledat, s měřením glykémie mám již osobní zkušenosti.

Je v norme a je to mnozstvi glukozi v krvi v dobe odberu. Z hlavy

je v normě.obsah cukru v krvi. http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle

Jedná se o hyperglykémii, vysokou (nebo zvýšenou) hladinu cukru v krvi. Glykémie - hladina cukru v krvi. https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

Jsem na mobilu, těžko by se mi hledalo. Domnívám se, že glykémie udává koncentraci cukru (glykogenu) v krvi, ale nevím, jaká je přijatelná hodnota. Předponami hyper- a hypo- se pak značí hodnota zvýšená/snížená.

koncentrace cukru v krvi, 7,1 je moc wikipedia

Koncentrace glukosy v krvi, vedela jsem. Podle wikiskript a dalsich zdroju je to zvýšená hodnota. Vic nevim, vic informaci bych brala s rezervou a zeptala se lekare.

Koncentrace glukózy v krvi Glykémie Wikipedie

koncentrace glukozy v krvi je vyšší

Koncentrace glukózy v krvi, 7,1 mmol/l je v normě

koncentrace glukózy v krvi, může to poukazovat na velký stres nebo cukrovku https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

koncentrace glukózy v krvi, nad 7 to znamená problém (cukrovka nebo jiné onemocnění), našla jsem na Wikipedii

Koncentrace glukózy v krvi,wikipedia

koncentrace hladina glukosy v krvi http://lekarske.slovniky.cz/pojem/glykemie Tato zvýšená hodnota glykémie MŮŽE být signálem pro cukrovku. https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm

Koncentrácia glukózy v krvi sa odborne nazýva glykémia. Vyjadruje sa v chemických jednotkách milimol na liter (mmol/l).U ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l. http://www.tvojesrdce.sk/article/193--cukor

Mám cukrovku / diabetes Glykémie je termín pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm

mám cukrovku, nehledala jsem

Mám diabetes. Glykemie je koncentrace glukózy v krvi. https://www.novinky.cz/zena/zdravi/232570-prediabetes-aneb-kdy-se-bat-cukrovky.html https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

mam zvyseny cukr

mám zvýšenou hladinu cukru v krvi

Mám zvýšenou hladinu cukru v krvi.

mám zvýšenou hladinu cholesterolu, začnu se více stravovat zdravě, přidám více ovoce a zeleniny

Manželka má cukrovku, tudíž se v této oblasti orientuji. Glykémii mám v normálních hodnotách.

mezní hodnota pro dospělé s diabetem 1. typu

mírně nad průměr, nerovnováha cukru

množství cukru v krvi, mírně "nad" nicméně to vím, nehledám mám-li hledat, tak https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Myslím, že normální hodnotu. Glykémie značí hodnotu krevního cukru.

Myslím, že tato hodnota je mírně zvýšená (optimální je snad 6) a glykémie je hladina cukru v krvi. Tyto informace jsem nikde nehledala; mám známého, který má cukrovku a také něco málo jsem se dozvěděla v průběhu života - je mi 51 let.

Myslím, že to znamená cukrovku, glykémie je hladina cukru v krvi

na to teď nemám čas hledat, nevím.

Nad 7 mmol/l je neuspokojivá hladina glykémie, hyperglykémie. Glykémie =koncentrace cukru v krvi. Zdroj: Wikipedia

nalačno se jedná o opravdu velmi mírně zvýšenou hladinu cukru v krvi (hraniční hodnota je 7) https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

ne

něco s cukrovkou

Nehledám

nehledam

nehledám na žádných stránkách, vím to

Nehledám, jsem na mobilu

nejsem blbej, přeci jsem chodil na základku, přírodopis 7. má třída. Glykemie je hladina cukru člověka. Jestli si dobře pamatuju, optimální hodnota je kolem 5 ti jednotek. Kdo má 7 má ji již mírně zvýšenou. Kdo tohle neví, tak ať se vrátí zpátky za soužkou učitelkou a ta ať mu vrátí školné.

Nemam cas vám vyhledavat

Netuším

netuším

Nevim

nevím

Nevím

nevim

Nevím nehledám

Nevím, glykémie je hladina cukru v krvi

nevím, o glykémii jsem dosud nic vyhledat nepotřeboval

Nevím. Nijak mě to neznepokuje.

Nevyhledávala jsem nic, vím to. Jedná se o hyperglykemii Glykemie je koncentrace cukru v krvi

Nezajímá mě

Neznamená to nic :-) Glykémie souvisí asi s cukrovkou, ta mě netrápí, nebudu ztrácet čas s hledáním něčeho, co mě zatím nezajímá :-)

Nic

Nízká hladina cukru v krvi

podezření na cukrovku hladina glukózy v krvi nemusím vyhledávat, znám

Podle wiki je to zvýšený krevní cukr. Cukr v krvi si neměřím, takže toto neřeším. I pokud bych se to náhodou dozvěděl, nebude to mít žádnou odezvu v mém chování. https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

pojem glykémie znamená výše hladiny cukru v krvi. (Učebnice biologie prvák na gymplu) hodnota 7,1 je vyšší než normál, usuzuji z tohoto textu: http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle v textu je PO JÍDLE, což znamená, že hodnota NALAČNO musí být ještě nižší

Pokud je hodnota glykémie (koncentrace glukózy v krvi) nalačno 7,1 mmol/l - mohlo by naznačovat hyperglykemii https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Potvrdená (t.j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. http://www.tvojesrdce.sk/article/193--cukor Glykemie- cukor v krvi- koncentrácia glukózy v krvi https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Pozitivni cukrovka

právě jsem ztratil chuť vyplnovat váš dotazník

Pri teto hladine glykemie (hladina cukru v krvi)mam a nejvetsi pravdepodobnosti cukrovku ( diabetes mellitus). Mela bych zacit drzet dietu c. 9 pripadne 8 pokud s onemocnenim souvisi i obezita. Informace jsem necerpala nikde, v teto problematice se orientuju

Pro mě je to prima hodnota, jsem diabetička :-). Pro nediabetika je to zvýšený cukr, se kterým by se měl obrátit na lékaře. Glykémie je okamžitá hodnota krevního cukru.

Pro mě to neznamená nic.. Hladina cukru v krvi.

Při rychlém hledání na Wikipedii a Wikiskriptech bych řekla, že pojem glykémie znamená krevní cukr a číselná hodnota vyjadřuje koncentraci tohoto cukru v krvi. Uvedená hodnota 7,1 mmol/l je zvýšené množství cukru v krvi, které může být způsobeno cukrovkou, nebo i krátkodobými vlivy, např. stresem.

příliš vysoká hladina cukru v krvi – www.cukrovka.cz

Q

Referenční hodnoty glykemie na lačno se pohybují mezi 3,3-6,6 mmol/l v kapilární krvi, 3,9-5,5 mmol/l v žilní krvi a 4,2-6,4 mmol/l v krevní plazmě. U diabetiků by hodnota glykemie neměla optimálně přesáhnout 6,0 mmol/l na lačno a 7,5 mmol/l po jídle. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

riziko cukrovky, zvýšené hodnoty

silná cukrovka

stupeň = koncentrace glukózy v krvi 7,1 = příliš vysoké, možný příznak cukrovky https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Tak mám vyšší hladinu glykémie. Zdroj vlastní znalost a zkušenost.

tak to netuším..

Takové věci mě nezajímají.

Tato hodnota znamená, že mám hyperglykemii. Glykemie je termín vyjadřující hladinu cukru v krvi.

tato hodnoto glykémie značí pravděpodobně cukrovku, glykémie je pojem označující koncentraci glukózy v krvi

to si z hlavy nepamatuji

Tohle nevyhledavam

U dětí je to ještě v pořádku, u dospělých už je moc vysoká. www.cukrovka.cz Glykémie je hodnota "cukru" v krvi.

uvedená hodnota už je hyperglykémie https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie glykémie je koncentrace cukru (glukózy) v krvi

Varování ohledně možné cukrovky, nechat si změřit hladinu cukru v krvi další den , porovnat, zda klesla a pak se teprve nervit nebo ne. Nic jsem na internetu nehledala. Zatím mi vždy při preventivní prohlídce vyšel "cukr" dobře, níže, nežje uvedený příklad.

Vím , že by to měl být krevní cukr .. a hledat se mi to nechce , kdybych měla glykémii , nebo cokoliv , budu to konzultovat s lékařem . Ne si hledat něco na internetu.

Vše je v pořádku. http://www.diabetologiepraha4.cz

Vysoká (vyšší) hladina cukru v krvi https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

vysoká hladina cukru https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

vysoká hladina cukru

vysoká hladina cukru v krvi - cukrovka

Vysoká koncentrace glukózy v krvi

Vysoký cukr, navštívím lékaře

vysoky obsah cukru v krvi

Vyšší cukr v krvi

Vyšší hladina cukru = cukrovka, nikde jsem nehledal

Vyšší hladina cukru v krvi - vlastní znalost

Vyšší hladina cukru v krvi www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

vyšší hodnota cukru, navštítím lékaře

vyšší hodnota, změnit stravování, hladina cukru v krvi - odpověď bez porady se strýčkem googlem:-)

Wikipedie

Zdá se, že nalačno by měl mít dospělý jedinec do 7,0 a tudíž daných 7,1 je již klasifikováno jako hyperglykemie. Na tom se shodují tyto stránky: http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/171/hyperglykemie-je-nepritel/ http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/171/hyperglykemie-je-nepritel/ http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=2F4857F6307101D1AFC7795BF8108BA4?execution=e1s1 http://www.diabetologiepraha4.cz/o-diabetu/hladina-krevniho-cukru-po-jidle https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

Změny koncentrace glukózy v krvi Pokles glykemie pod hodnotu 2,2 mmol/l se označuje jako hypoglykemie. Při hypoglykemii je ohroženo zásobování mozkové tkáně glukózou. Může se vyskytovat v průběhu různých onemocnění, např. u endokrinně aktivních nádorů produkujících inzulin, při předávkování antidiabetik nebo při hladovění. Těžší hypoglykemie je provázena neklidem, opocením a třesem, při dalším poklesu glykemie dochází k poruše vědomí. Glykemie zvýšená nad referenční rozmezí se označuje jako hyperglykemie. Je základním projevem diabetes mellitus. Můžeme se však setkat i s přechodnou nediabetickou hyperglykemií, např. při stresových situacích, při akutním infarktu myokardu nebo náhlé cévní mozkové příhodě, při operacích nebo traumatu. Obvykle ustupuje během jednoho týdne.

Změřím se opakovaně, ideálně profil. A samozřejmě navštívit nejprve obvodního lékaře. Nehledala jsem na internetu, takto bych podle mého pokračovala.

Značí hyperglykémii, glykémie = vysoká hladina Glc v krvi

Značí to cukrovku, glykémie je koncentrace glukózy v krvi https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Znamená hyperglykemii, zvýšenou hladinu cukru v tele. Glykemie je cukr v krvi

znamená to diabetes mellitus, glykémie je hladina glukózy v krvi. Avšak 7,1 by bolo dobre doplniť oGTT testom, či náhodnou glykémii, doplnenie anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia

Znamená to hyperglikemii, kterou je nutné dovyšetřit u OL a ten zhodnotí, zda se jedná o DM, nebo pouze o poruchu glukózové tolerance - vyšetří se pomocí oGTT (nehledám to nikde, jsem Zdravotní sestra)

Znamená to zvýšenou hladinu krevního cukru v krvi, pojem glykémie znamená právě tu koncentraci cukru v krvi. Nehledal a jsem

Znamená to, začít hlídat jídlo. Glykémie = hladina glukózy v krvi.

znamená to, že jsem diabetik, rep.trpím hyperglykémií glykémie = hodnoty cukru v krvi viz https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

Znamená to, že jsem těsně nad normálními hodnotami, které jsou 6-7mmol/l https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

znamená to, že mám diabete mellitus, http://www.diabetologiept.cz/pages/diagnostika_a_lecba_cukrovky/custom_page.htm;jsessionid=AFAEFA35BBF3ED4FF1036CBDFBAC83E4?execution=e1s1 glykémie je hladina krevního cukru

Znamená to, že mám hyperglykemii. Glykémie je temín pro vyjádření hladiny glukózy (krevního cukru) v krvi. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Znamená to, že mám zvýšený cukr v krvi, a jelikož mi předtím nebyla cukrovka diagnostikována, nejspíš bych navštívila lékaře, aby provedl testy. Předtím bych se asi přesvědčila, že se nemůže hladina cukru dostat výš z jiných důvodů (např. že občas se to "stane každému" že to vyleze nahoru) - pak bych počkala, udělala si další test, a vydala se k lékaři. Pojem glykémie je hladina cukru v krvi. https://www.cukrovka.cz/cilove-hodnoty-glykemie

znamená to, že trpím pravděpodobně cukrovkou glykémií se označuje hladina krevního cukru (informace vím z hlavy)

Znamená to,že mám cukrovku Glykémie znamená hodnotu krevního cukru. https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm

znamena to,že mám hyperglykemii. Glykemie je výraz pro koncentraci glukozy v krvi. Zdroj: wikipedie

zvšení glykémie

zvýšená (vím)

Zvýšená glykémie Upravit dietu - snížit příjem potravin osahujících cukr Glykémie je hodnota hladiny cukru v krvi

zvýšená glykemie (hyperglykemie) https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie

Zvýšená hladina cukru

zvýšená hladina cukru - google

zvýšená hladina cukru v krvi

zvýšená hladina cukru v krvi, nikdy mi nebyla měřena

zvýšená hladina cukru v krvi. mám cukrovku v rodině, vím to již 30 let. Tedy z doby před internetem, kdy jsem info hledala v knihách

Zvýšená hladina cukru v krvi. Příznak nemoci zvané Diabetes mellitus (cukrovka). Nehledala jsem - znám z rodiny.

Zvýšená hladina cukru v těle .Navštivim lékaře hrozí mi asi cukrovka.Nehledala jsem nikde vím to z hlavy.

Zvýšená hladina cukru, vyjádření koncentrace glukozy v krvi

Zvýšena hladina glukózy v krvi - nejspíš je potřeba to jít řešit s lékařem, muže jít o cukrovku nebo jiný problém. Glykemie je výskyt glukózy v krvi. Glukóza je typ cukru. https://www.wikiskripta.eu/w/Glykemie https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Glukóza

Zvýšená hladina glykemie (>5,5 mmol/l - na lačno pro nediabetika) se označuje jako hyperglykemie https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

Zvýšená hladina glykemie (>5,5 mmol/l - na lačno pro nediabetika) se označuje jako hyperglykemie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie

zvýšená hodnota cukru v krvi, obával bych se cukrovky 2. typu

Zvýšená hodnota cukru v krvi. Možnost cukrovky

zvýšená hodnota glykemie glykemie=hladina cukru v krvi

Zvýšená hodnota, pokud to zjistím opakovaně objednám se k diabetologovi. Hodnoty najdu na wikipedii nebo na cukrovka.cz

Zvýšení glykémie, je nutno odběr opakovat pro potvrzení. http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/171/hyperglykemie-je-nepritel/ Glykémie znamená hladina cukru v krvi.

Zvýšený cukr - mohu snížit dietou , víc pohybu , méně stresu - k tomu nepotřebuju internet .Nejsem hypochondr , dost informací mám ze studia na VŠZ Brno,obor zootechnik.

Zvýšený cukr v krvi (nepotřebují hledat), možný příznak cukrovky.

zvýšený cukr v krvi.. glykémie je aktuální hodnota krevního cukru

zvýšený cukr, věděla jsem to, ale stránku bych otevřela první www.cukrovka.cz

Zvýšený krevní cukr (norma 5,3 mmol/l, +/- 0,3). Pokud je to opravdu nalačno a bez předchozí námahy nebo nenormálního stavu (nemoc, stres, apod.), je vhodné daný nález konzultovat s lékařem, obzvlášť, pokud se cukrovka nebo endokrinologické problémy vyskytují u někoho z mých příbuzných.

Že bych mohla mít cukrovku a měla bych se nechat vyšetřit. Odpověď jsem nalezla zde: https://www.celostnimedicina.cz/cukrovka-priznaky-a-hodnoty-glykemie.htm Glykémie by měl být výraz označující množství cukru v krvi.

že mám asi nejspíš cukrovku. Je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie https://www.ulekare.cz/clanek/glukozovy-test-u-dospelych-1098

že mám cukrovku - to vím

Že mám diabetes. Glykémie je aktuální koncentrace glukózy v krvi.

Že mám vysoký cukr

že mám vyšší cukr, ale ne cukrovku

Že stačí lehké jídlo, nesladké.

16. Najít tuto informaci mi trvalo cca:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 min21470,63 %70,63 %  
nenašel jsem7324,09 %24,09 %  
5–10 min134,29 %4,29 %  
10–15 min30,99 %0,99 %  

Graf

17. nalezenou informaci považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 % spolehlivou20667,99 %67,99 %  
váhám, ale nic lepšího jsem nenašel7223,76 %23,76 %  
nespolehlivou258,25 %8,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. S kvalitou nalezených informací na internetu jsem převážně:

 • odpověď nespokojen:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašel jsem to, co jsem hledal na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace jsou spojené s reklamou /komerčně orientované na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace nejsou úplné / dostatečně detailní na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace nejsou důvěryhodné na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace jsou nesrozumitelné na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?

12. Proč jste nebyl spokojen?

 • odpověď informace nejsou důvěryhodné:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace jsou nesrozumitelné na otázku 12. Proč jste nebyl spokojen?

13. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

 • odpověď Vím, jak na internetu najít spolehlivé informace týkající se zdraví=spíše souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poté, co vyhledávám zdravotní informace online (příznaky, nemoci apod.) je jednodušší mě naštvat či podráždit.=3 na otázku 9. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály 0 až 4 (kdy 0 znamená nikdy, 4 znamená vždy)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Práce ve zdravotnickém oboru (lékař, farmaceut, zdravotní sestra, fyzioterapeut, nutriční specialista apod.)

5. Internet používám a strávím na něm cca hodin?

6. Informace související se zdravím (informace o nemoci, zranění, o výživě, o tom, jak zlepšit zdraví apod.) nejvíce vyhledávám/získávám z:

7. Na internetu vyhledávám následující typ informací:

8. Jako zdroj informací na internetu využívám nejčastěji

9. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály 0 až 4 (kdy 0 znamená nikdy, 4 znamená vždy)

10. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

11. S kvalitou nalezených informací na internetu jsem převážně:

12. Proč jste nebyl spokojen?

13. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

14. Dle mého názoru je nejlepším zdrojem informací týkajících se zdraví

16. Najít tuto informaci mi trvalo cca:

17. nalezenou informaci považuji za:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Práce ve zdravotnickém oboru (lékař, farmaceut, zdravotní sestra, fyzioterapeut, nutriční specialista apod.)

5. Internet používám a strávím na něm cca hodin?

6. Informace související se zdravím (informace o nemoci, zranění, o výživě, o tom, jak zlepšit zdraví apod.) nejvíce vyhledávám/získávám z:

7. Na internetu vyhledávám následující typ informací:

8. Jako zdroj informací na internetu využívám nejčastěji

9. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály 0 až 4 (kdy 0 znamená nikdy, 4 znamená vždy)

10. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

11. S kvalitou nalezených informací na internetu jsem převážně:

12. Proč jste nebyl spokojen?

13. U každého tvrzení vyberte prosím odpověď z nabízené škály:

14. Dle mého názoru je nejlepším zdrojem informací týkajících se zdraví

16. Najít tuto informaci mi trvalo cca:

17. nalezenou informaci považuji za:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rozporková, M.Vyhledávání zdravotních informací na internetu (kyberchondrie) (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyhledavani-zdravotnich-info.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.