Vysílání České televize pro sluchově postižené osoby

Konec vyplňování zítra v 17:30:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.01:12

Dobrý den,
 
věnujte prosím max. 5 minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k mé bakalářské práci.
Dotazník se týká zákonem dané povinnosti vysílání České televize pro osoby se sluchovým postižením. Dle tohoto zákona má Česká televize povinnost opatřovat 70% vysílaných pořadů skrytými titulky a vyrábět alespoň 2% vysílaných pořadů v českém znakovém jazyce anebo opatřovat simultánním tlumočením do českého znakového jazyka.*
 
Tento dotazník si klade za cíl, jaké je povědomí české veřejnosti o vysílání ČT pro sluchově postižené osoby.
 
Děkuji za Váš čas.
Jana Kučerová
 
*Zákon č. 483/1991 Sb., § 3, písm. j)
 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.