Výuka slovotvorby na ZŠ, SŠ a VŠ

Konec vyplňování 31. 12. 2018 22:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.05:58

Vážení učitelé,

 

v rámci své disertační práce provádím dotazníkové šetření zaměřené na výuku slovotvorby na základních a středních školách.

Dotazníky jsou anonymní, výsledky tohoto šetření poslouží mj. k posouzení zpracování učiva o tvoření slov v učebnicích a budou následně publikovány.

Velmi Vám děkuji za ochotu a spolupráci!

 

Šárka Pešková

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.