Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití IoT v marketingové komunikaci

Využití IoT v marketingové komunikaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpán Cilka
Šetření:11. 02. 2019 - 05. 03. 2019
Počet respondentů:245
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

budu velmi rád, když si najdete chvilku a vyplníte dotazník k průzkumu pro mou diplomovou práci zaměřenou na téma „Využití IoT (internetu věcí) v marketingové komunikaci“.
Veškerá data v dotazníku jsou vyhodnocována anonymně.

Dotazník bude k dispozici do 10. 3. 2019, jeho vyplnění Vám zabere max. 10 minut.

Děkuji za Váš čas,

Štěpán Cilka

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem Internet věcí (IoT)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14157,55 %57,55 %  
Ne10442,45 %42,45 %  

Graf

2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepoužívám16868,57 %68,57 %  
Hlasové vytáčení pomocí mobilního telefonu3815,51 %15,51 %  
Hlasové ovládání navigace3112,65 %12,65 %  
Měření teploty239,39 %9,39 %  
Chytré auto104,08 %4,08 %  
Krizové hlásiče104,08 %4,08 %  
Vzdálené odečty104,08 %4,08 %  
Zdravotní asistenty72,86 %2,86 %  
Objednávání zboží pomocí chytrého reproduktoru72,86 %2,86 %  
Přehled zpráv pomocí chytrého reproduktoru52,04 %2,04 %  
Chytra svetla, chytre zasuvky10,41 %0,41 %  
alarm v domácnosti10,41 %0,41 %  
Siri - zjišťování hrající hudby především10,41 %0,41 %  
Neznám 10,41 %0,41 %  
nic10,41 %0,41 %  
detektor pohybu, apod.10,41 %0,41 %  
Doma mám alexu, ale používáme ji především na ovládání domácnosti (světla, teplota, muzika)10,41 %0,41 %  
nejsem si vědoma používání10,41 %0,41 %  
patri tam smart svetla ci chromecast?10,41 %0,41 %  
Ovládání domácnosti Homepodem10,41 %0,41 %  
vzdálené vytápění10,41 %0,41 %  
netuším, o co jde10,41 %0,41 %  
Hlasové vytáčení pro hledání vtipů nebo informací (vikipedie, etc), volání blízkým10,41 %0,41 %  

Graf

3. Do jaké míry by Vás zaujala obchodní nabídka, kterou by zprostředkoval hlasový asistent? Vyberte jednu z těchto možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně by mě taková nabídka zaujalaotázka č. 4, spíše by mě zaujalaotázka č. 4, spíše by mě nezaujalaotázka č. 4, vůbec by mě taková nabídka nezaujalaotázka č. 7, Nevím/ nedokážu posouditotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím/ nedokážu posoudit8233,47 %33,47 %  
spíše by mě nezaujala7530,61 %30,61 %  
vůbec by mě taková nabídka nezaujala4116,73 %16,73 %  
spíše by mě zaujala4016,33 %16,33 %  
rozhodně by mě taková nabídka zaujala72,86 %2,86 %  

Graf

4. Do jaké míry je pravděpodobné, že byste v budoucnu využíval/a hlasové asistenty jako nákupní kanál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše bych neuvažoval/a7737,56 %31,43 %  
spíše bych uvažoval/a6029,27 %24,49 %  
Nevím/ nedokážu posoudit4019,51 %16,33 %  
rozhodně bych neuvažoval/a146,83 %5,71 %  
rozhodně bych uvažoval/a146,83 %5,71 %  

Graf

5. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent pomáhal s výběrem zboží podobně jako srovnávače cen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7637,25 %31,02 %  
Ne6933,82 %28,16 %  
Nevím5928,92 %24,08 %  

Graf

6. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent aktivně nabízel reklamní nabídky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8965,44 %36,33 %  
nevím3022,06 %12,24 %  
ano1712,5 %6,94 %  

Graf

7. Do jaké míry se podle vás - co se důvěryhodnosti týče - odlišuje reklamní nabídka hlasového asistenta od nabídky v rádiu? Odpovězte, prosím, na škále 1-7, kde 1 znamená, že se vůbec neliší a 7 znamená, že se velmi liší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vůbec se neliší vs. Velmi se liší1-2-3-4-5-6-743.739

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Nakupujete na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, alespoň jednou měsíčněotázka č. 9, Ano, ale méně často než jednou měsíčněotázka č. 9, Ne, na internetu nenakupujiotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, alespoň jednou měsíčně16667,76 %67,76 %  
Ano, ale méně často než jednou měsíčně7831,84 %31,84 %  
Ne, na internetu nenakupuji10,41 %0,41 %  

Graf

9. Uveďte, prosím, jaká je obvyklá částka, kterou v průměru utratíte za zboží na internetu při jednom nákupu. Stačí přibližný odhad.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 – max. 1000 Kč12149,59 %49,39 %  
Více než 1000 Kč11346,31 %46,12 %  
Více než 5000 Kč93,69 %3,67 %  
Do 100 Kč10,41 %0,41 %  

Graf

10. Ke kterým nákupům většinou používáte svou platební kartu (ať již debetní, nebo kreditní)? Vyberte, prosím, jednu odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Platební kartu používám jen výjimečně, pokud u sebe nemám dostatek hotovostiotázka č. 11, Platební kartu používám pouze k pravidelným nákupům, jako jsou nákupy potravin nebo pohonných hmototázka č. 11, Platební kartu používám k veškerým platbám za zboží, jako jsou potraviny, pohonné hmoty, oblečení, vybavení domácnosti, elektronika apd.otázka č. 11, Kromě plateb za zboží používám platební kartu také pro platby v restauracích nebo na kulturních akcích – např. platby za lístky do kina, na koncerty apd.otázka č. 11, Kartou platím vždy a všude, kde je to možné, dokonce i v zahraničíotázka č. 11, Platební kartu nepoužívámotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kartou platím vždy a všude, kde je to možné, dokonce i v zahraničí15764,08 %64,08 %  
Platební kartu používám k veškerým platbám za zboží, jako jsou potraviny, pohonné hmoty, oblečení, vybavení domácnosti, elektronika apd.3012,24 %12,24 %  
Kromě plateb za zboží používám platební kartu také pro platby v restauracích nebo na kulturních akcích – např. platby za lístky do kina, na koncerty apd.2811,43 %11,43 %  
Platební kartu používám jen výjimečně, pokud u sebe nemám dostatek hotovosti197,76 %7,76 %  
Platební kartu používám pouze k pravidelným nákupům, jako jsou nákupy potravin nebo pohonných hmot62,45 %2,45 %  
Platební kartu nepoužívám52,04 %2,04 %  

Graf

11. Jakým způsobem platíte za objednané zboží? Uveďte prosím všechny možnosti, které pro platbu za zboží objednaného přes internet využíváte (tj. možnost více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platba platební debetní kartou při objednávce12752,92 %51,84 %  
Platba při převzetí zboží platební (kreditní nebo debetní) kartou11949,58 %48,57 %  
Platba při převzetí zboží v hotovosti9137,92 %37,14 %  
Platba převodem8133,75 %33,06 %  
Platba kreditní kartou při objednávce7330,42 %29,8 %  

Graf

12. Uveďte, prosím, jaký je Váš postoj do budoucna k uvedeným produktům a službám, v případě jejich nákupu přes internet, bez ohledu na to, zda je v současnosti využíváte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Do jaké míry je pro Vás důležité, abyste měl/a možnost fyzicky prohlédnout zboží před nákupem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důležité9840 %40 %  
ani důležité, ani nedůležité7530,61 %30,61 %  
velmi důležité4317,55 %17,55 %  
spíše není důležité249,8 %9,8 %  
vůbec není důležité52,04 %2,04 %  

Graf

14. Které faktory Vás osobně ovlivňují při výběru služby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhlá potřeba10542,86 %42,86 %  
doporučení známého8534,69 %34,69 %  
reklama nabízené služby114,49 %4,49 %  
nevím114,49 %4,49 %  
doporučení známého + pozitivní recenze na netu10,41 %0,41 %  
náhlá potřeba ovlivňuje VÝBĚR služby? Jako jak? Když nutně potřebuju ponožky, tak si koupím rohlík? Když nutně potřebuji ponožky, vybírám mezi ponožkami. Moje potřeba to ovlivňuje jak? Ovlivňuje mě poměr cena/výkon, obchod, kde chci nakoupit, zkušenosti s dotyčnou firmou, atd.10,41 %0,41 %  
Kvalita poskytnutych informaci o sluzbe10,41 %0,41 %  
vlastní sběr a analýza informací10,41 %0,41 %  
Doporučení ostatních zákazníků10,41 %0,41 %  
recenze, zkusenosti na internetu10,41 %0,41 %  
Reference (již jsem naletěla jednomu podvodnému eshopu), reklama též - zejména u zboží, které jsem do té doby nepotřebovala :D 10,41 %0,41 %  
testy a recenze10,41 %0,41 %  
Eshop, Brand, kvalita, cena, dostupnost zbozi10,41 %0,41 %  
Recenze a důvěryhodnost 10,41 %0,41 %  
všechny podle situace10,41 %0,41 %  
srovnání s konkurencí, u služby její parametry - zda vyhovuje mým představám + pochopitelně doporučení10,41 %0,41 %  
recenze a doporučení známých10,41 %0,41 %  
vlastní analýza výhodnosti10,41 %0,41 %  
prostě se mi to musí líbit a dávat smysl, proč si to chci koupit10,41 %0,41 %  
Jak kdy ;)10,41 %0,41 %  
reference10,41 %0,41 %  
předchozí zkušenost (má nebo mých známých), pověst poskytovatele10,41 %0,41 %  
poctivy research10,41 %0,41 %  
Asi záleží na typu služby, nékdy doporučení přátel, někdy recenze, někdy jen nezbytnost služby10,41 %0,41 %  
recenze, výzkum10,41 %0,41 %  
Důkladný výběr na základě mnoha faktorů10,41 %0,41 %  
špatně formulovaná otázka. všechno.10,41 %0,41 %  
Odborné recenze, technické parametry10,41 %0,41 %  
Renomé, cena, zkušenost, potřeba10,41 %0,41 %  
intuice + predchozi zkusenost10,41 %0,41 %  
reviews10,41 %0,41 %  
zkušenosti zakázkaníků nebo pokud jde o novou službu na trhu tak rozhodující faktor je míra inovace se kterou přichází10,41 %0,41 %  
Cena, doporučení, dojem10,41 %0,41 %  
vlastní názor na základě získaných informací10,41 %0,41 %  
vlastní potřeba, nikoli náhlá10,41 %0,41 %  
Nerozumím otázce. 10,41 %0,41 %  
pověst a vlastní zkušenosti s prodejcem 10,41 %0,41 %  

Graf

15. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14960,82 %60,82 %  
Muž9639,18 %39,18 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let9237,55 %37,55 %  
36-45 let8735,51 %35,51 %  
více než 46 let3715,1 %15,1 %  
18-25 let2911,84 %11,84 %  

Graf

17. Ve které z následujících oblastí pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama / marketing12149,39 %49,39 %  
služby (obchod, cestovní ruch, finanční služby, vzdělávání, zdravotnictví apod.)3514,29 %14,29 %  
banky a jiné finanční instituce3112,65 %12,65 %  
IT114,49 %4,49 %  
státní správa114,49 %4,49 %  
výroba a průmysl93,67 %3,67 %  
média (TV, rádio, noviny, časopisy)52,04 %2,04 %  
věda a výzkum41,63 %1,63 %  
důchodce20,82 %0,82 %  
Studuji20,82 %0,82 %  
v žádné.10,41 %0,41 %  
zemědělství, lesnictví, rybolov, hornictví a těžba surovin10,41 %0,41 %  
v domácnosti10,41 %0,41 %  
MD10,41 %0,41 %  
grafika10,41 %0,41 %  
nepracuji10,41 %0,41 %  
Projektový prodej10,41 %0,41 %  
rodičovská dovolená10,41 %0,41 %  
Automatizácie10,41 %0,41 %  
Student10,41 %0,41 %  
Elektrikář10,41 %0,41 %  
v důchodu :-) Tvoříme třetinu spotřebitelů... - ale nenapadlo vás ptát se na věk10,41 %0,41 %  
výzkum trhu10,41 %0,41 %  
online portál pro správu nemovitostí10,41 %0,41 %  

Graf

18. Do které kategorie patří Váš osobní čistý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40.001 Kč a více5724,15 %23,27 %  
Odmítám uvést, bez odpovědi4117,37 %16,73 %  
25.001 - 30.000 Kč3514,83 %14,29 %  
20.001 - 25.000 Kč3012,71 %12,24 %  
30.001 - 35.000 Kč2711,44 %11,02 %  
35.001 - 40.000 Kč229,32 %8,98 %  
10.001 - 15.000 Kč104,24 %4,08 %  
15.001 – 20.000 Kč93,81 %3,67 %  
do 10.000,- Kč52,12 %2,04 %  

Graf

19. Ve kterém regionu trvale žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha13253,88 %53,88 %  
Středočeský3815,51 %15,51 %  
Jihomoravský208,16 %8,16 %  
Zlínský156,12 %6,12 %  
Olomoucký135,31 %5,31 %  
Moravskoslezský52,04 %2,04 %  
Vysočina52,04 %2,04 %  
Ústecký52,04 %2,04 %  
Plzeňský41,63 %1,63 %  
Jihočeský31,22 %1,22 %  
Pardubický20,82 %0,82 %  
Liberecký20,82 %0,82 %  
Královéhradecký10,41 %0,41 %  

Graf

20. Kolik obyvatel má místo/obec, ve které trvale žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100.000 obyvatel14458,78 %58,78 %  
1.001– 5.0003012,24 %12,24 %  
5.001 – 20.0003012,24 %12,24 %  
méně než 1.000 obyvatel218,57 %8,57 %  
20.001 – 100.000208,16 %8,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte pojem Internet věcí (IoT)?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krizové hlásiče na otázku 2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdálené odečty na otázku 2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT na otázku 17. Ve které z následujících oblastí pracujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měření teploty na otázku 2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.

5. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent pomáhal s výběrem zboží podobně jako srovnávače cen?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně bych uvažoval/a na otázku 4. Do jaké míry je pravděpodobné, že byste v budoucnu využíval/a hlasové asistenty jako nákupní kanál?

9. Uveďte, prosím, jaká je obvyklá částka, kterou v průměru utratíte za zboží na internetu při jednom nákupu. Stačí přibližný odhad.

 • odpověď 100 – max. 1000 Kč:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Olomoucký na otázku 19. Ve kterém regionu trvale žijete?

12. Uveďte, prosím, jaký je Váš postoj do budoucna k uvedeným produktům a službám, v případě jejich nákupu přes internet, bez ohledu na to, zda je v současnosti využíváte.

 • odpověď Návštěva kina=V budoucnu rozhodně využiji:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně bych uvažoval/a na otázku 4. Do jaké míry je pravděpodobné, že byste v budoucnu využíval/a hlasové asistenty jako nákupní kanál?

15. Jste

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní správa na otázku 17. Ve které z následujících oblastí pracujete?

20. Kolik obyvatel má místo/obec, ve které trvale žijete?

 • odpověď více než 100.000 obyvatel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 19. Ve kterém regionu trvale žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem Internet věcí (IoT)?

2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.

3. Do jaké míry by Vás zaujala obchodní nabídka, kterou by zprostředkoval hlasový asistent? Vyberte jednu z těchto možností:

4. Do jaké míry je pravděpodobné, že byste v budoucnu využíval/a hlasové asistenty jako nákupní kanál?

5. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent pomáhal s výběrem zboží podobně jako srovnávače cen?

6. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent aktivně nabízel reklamní nabídky?

7. Do jaké míry se podle vás - co se důvěryhodnosti týče - odlišuje reklamní nabídka hlasového asistenta od nabídky v rádiu? Odpovězte, prosím, na škále 1-7, kde 1 znamená, že se vůbec neliší a 7 znamená, že se velmi liší.

8. Nakupujete na internetu?

9. Uveďte, prosím, jaká je obvyklá částka, kterou v průměru utratíte za zboží na internetu při jednom nákupu. Stačí přibližný odhad.

10. Ke kterým nákupům většinou používáte svou platební kartu (ať již debetní, nebo kreditní)? Vyberte, prosím, jednu odpověď:

11. Jakým způsobem platíte za objednané zboží? Uveďte prosím všechny možnosti, které pro platbu za zboží objednaného přes internet využíváte (tj. možnost více odpovědí):

12. Uveďte, prosím, jaký je Váš postoj do budoucna k uvedeným produktům a službám, v případě jejich nákupu přes internet, bez ohledu na to, zda je v současnosti využíváte.

13. Do jaké míry je pro Vás důležité, abyste měl/a možnost fyzicky prohlédnout zboží před nákupem?

14. Které faktory Vás osobně ovlivňují při výběru služby.

15. Jste

16. Kolik je Vám let?

17. Ve které z následujících oblastí pracujete?

18. Do které kategorie patří Váš osobní čistý měsíční příjem?

19. Ve kterém regionu trvale žijete?

20. Kolik obyvatel má místo/obec, ve které trvale žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem Internet věcí (IoT)?

2. Uveďte, prosím, jaké služby „Internetu věcí“ Vy osobně využíváte.

3. Do jaké míry by Vás zaujala obchodní nabídka, kterou by zprostředkoval hlasový asistent? Vyberte jednu z těchto možností:

4. Do jaké míry je pravděpodobné, že byste v budoucnu využíval/a hlasové asistenty jako nákupní kanál?

5. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent pomáhal s výběrem zboží podobně jako srovnávače cen?

6. Uvítal/a byste, kdyby hlasový asistent aktivně nabízel reklamní nabídky?

7. Do jaké míry se podle vás - co se důvěryhodnosti týče - odlišuje reklamní nabídka hlasového asistenta od nabídky v rádiu? Odpovězte, prosím, na škále 1-7, kde 1 znamená, že se vůbec neliší a 7 znamená, že se velmi liší.

8. Nakupujete na internetu?

9. Uveďte, prosím, jaká je obvyklá částka, kterou v průměru utratíte za zboží na internetu při jednom nákupu. Stačí přibližný odhad.

10. Ke kterým nákupům většinou používáte svou platební kartu (ať již debetní, nebo kreditní)? Vyberte, prosím, jednu odpověď:

11. Jakým způsobem platíte za objednané zboží? Uveďte prosím všechny možnosti, které pro platbu za zboží objednaného přes internet využíváte (tj. možnost více odpovědí):

12. Uveďte, prosím, jaký je Váš postoj do budoucna k uvedeným produktům a službám, v případě jejich nákupu přes internet, bez ohledu na to, zda je v současnosti využíváte.

13. Do jaké míry je pro Vás důležité, abyste měl/a možnost fyzicky prohlédnout zboží před nákupem?

14. Které faktory Vás osobně ovlivňují při výběru služby.

15. Jste

16. Kolik je Vám let?

17. Ve které z následujících oblastí pracujete?

18. Do které kategorie patří Váš osobní čistý měsíční příjem?

19. Ve kterém regionu trvale žijete?

20. Kolik obyvatel má místo/obec, ve které trvale žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Cilka, Š.Využití IoT v marketingové komunikaci (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vyuziti-iot-v-marketingove-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.