Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum po restaurátorských prací

Výzkum po restaurátorských prací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Mauleová
Šetření:08. 04. 2024 - 22. 04. 2024
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení vyplňovatelé,

jsem studentka 2. ročníku a potřebovala bych na vývoj mojí práce potřebné informace, které mě posunou dále. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k účelům mé práce. Dotazník je zcela anonymní, ujišťuji Vás, že výsledky budou použity pouze k vypracování práce.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, kdo by mohl mít zájem o restauratorské práce.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let3831,4 %31,4 %  
30 - 40 let3528,93 %28,93 %  
15 - 20 let3327,27 %27,27 %  
40 - 50+ let1512,4 %12,4 %  

Graf

2. Máte nějaké budovy nebo památky, u kterých přemýšlíte o restaurování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6553,72 %53,72 %  
Ano5646,28 %46,28 %  

Graf

3. Jaká cena je pro Vás maximální na opravu budov či památek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 40 0005041,32 %41,32 %  
20 000 - 30 0003327,27 %27,27 %  
10 000 - 15 0002117,36 %17,36 %  
15 000 - 20 0001714,05 %14,05 %  

Graf

4. Chtěli byste spíše restaurovat sochy, malby nebo větší památky ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vetší památky6857,63 %56,2 %  
Sochy2622,03 %21,49 %  
Malby2420,34 %19,83 %  

Graf

5. Kdyby jste vybírali restaurátorské práce, měli byste zájem o jednoho restaurátora nebo raději celou firmu, která se restaurátorství věnuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stačil by mi jen jeden restaurátor6152,14 %50,41 %  
Chtěl/a bych celou firmu5647,86 %46,28 %  

Graf

6. Vybrali byste spíše firmu na restaurátorství, která je blíže k Vám nebo firmu, která má lepší hodnocení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firma, která má lepší hodnocení7569,44 %61,98 %  
Firma, která je blíže ke mně3330,56 %27,27 %  

Graf

7. Byl by pro Vás důležitý čas, respektive jak dlouho to dané firmě bude trvat ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byl by důležitý5750,44 %47,11 %  
Ne, nezáleží na tom5649,56 %46,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Máte nějaké budovy nebo památky, u kterých přemýšlíte o restaurování ?

3. Jaká cena je pro Vás maximální na opravu budov či památek?

4. Chtěli byste spíše restaurovat sochy, malby nebo větší památky ?

5. Kdyby jste vybírali restaurátorské práce, měli byste zájem o jednoho restaurátora nebo raději celou firmu, která se restaurátorství věnuje?

6. Vybrali byste spíše firmu na restaurátorství, která je blíže k Vám nebo firmu, která má lepší hodnocení?

7. Byl by pro Vás důležitý čas, respektive jak dlouho to dané firmě bude trvat ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Máte nějaké budovy nebo památky, u kterých přemýšlíte o restaurování ?

3. Jaká cena je pro Vás maximální na opravu budov či památek?

4. Chtěli byste spíše restaurovat sochy, malby nebo větší památky ?

5. Kdyby jste vybírali restaurátorské práce, měli byste zájem o jednoho restaurátora nebo raději celou firmu, která se restaurátorství věnuje?

6. Vybrali byste spíše firmu na restaurátorství, která je blíže k Vám nebo firmu, která má lepší hodnocení?

7. Byl by pro Vás důležitý čas, respektive jak dlouho to dané firmě bude trvat ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mauleová, N.Výzkum po restaurátorských prací (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vyzkum-po-restauratorskych-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.