Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Šebelle
Šetření:14. 02. 2020 - 30. 03. 2020
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pokyny pro vyplnění:

U každé otázky zaškrtněte křížkem nebo  jinak označte POUZE JEDNU, Vámi zvolenou odpověď. 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9557,58 %57,58 %  
muž7042,42 %42,42 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 40 let9960 %60 %  
40 – 50 let4024,24 %24,24 %  
do 20 let106,06 %6,06 %  
50 - 60 let106,06 %6,06 %  
60 let a více63,64 %3,64 %  

Graf

3. Pracujete (nebo jste pracoval/a ) ve složkách IZS (armáda, policie, hasiči, zdravotní záchranná služba) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE13682,42 %82,42 %  
ANO2917,58 %17,58 %  

Graf

4. Chodíte pravidelně na školení BOZP a PO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11972,12 %72,12 %  
NE4326,06 %26,06 %  
nevím31,82 %1,82 %  

Graf

5. Jak dlouho obvykle školení trvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi hodinu8249,7 %49,7 %  
dvě hodiny4829,09 %29,09 %  
tři hodiny2012,12 %12,12 %  
celý den95,45 %5,45 %  
déle63,64 %3,64 %  

Graf

6. Jakým způsobem většinou školení probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška lektora12575,76 %75,76 %  
on-line1911,52 %11,52 %  
formou dotazníku74,24 %4,24 %  
skupinovou diskuzí42,42 %2,42 %  
Jinak - uveďte21,21 %1,21 %  
Podepisuji již vyplněný dotazník.10,61 %0,61 %  
daji podepsat papir10,61 %0,61 %  
Formálně. Ujala se toho kolegyně.. 10,61 %0,61 %  
Rozhovor, přečtu si papír10,61 %0,61 %  
no většinou se jen podepíše papír a reálně se tím čas neztrácí.10,61 %0,61 %  
Na žádná školení nechodím10,61 %0,61 %  
Nechodim10,61 %0,61 %  
Nebyl jsem na školení10,61 %0,61 %  

Graf

7. Je pro Vás osobně toto školení přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9557,58 %57,58 %  
NE7042,42 %42,42 %  

Graf

8. Víte, co je zahrnuto pod pojmem ochrana obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11368,48 %68,48 %  
NE5231,52 %31,52 %  

Graf

9. Setkal/a jste se v poslední době s tímto pojmem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8450,91 %50,91 %  
Ne8149,09 %49,09 %  

Graf

10. Myslíte si, že je ze strany státu věnována dostatečná pozornost této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11066,67 %66,67 %  
Ano5533,33 %33,33 %  

Graf

11. Myslíte si, že víte, co máte dělat v případě mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10060,61 %60,61 %  
Ne6539,39 %39,39 %  

Graf

12. Víte, jaký je ve vašem okolí rizikový zdroj, který by mohl vést ke vzniku mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10060,61 %60,61 %  
Ne6539,39 %39,39 %  

Graf

13. Víte, kde se ve vašem okolí nachází kryt civilní ochrany nebo jiný druh krytu – kryty v obytných domech, na sídlištích apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10966,06 %66,06 %  
Ano5633,94 %33,94 %  

Graf

14. Myslíte si, že by tento kryt byl v případě potřeby funkční ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit10463,03 %63,03 %  
Ne4326,06 %26,06 %  
Ano1810,91 %10,91 %  

Graf

15. Zajímá Vás problematika ochrany obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10362,42 %62,42 %  
Ne6237,58 %37,58 %  

Graf

16. Uvítal/a byste více informací o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12978,18 %78,18 %  
Ne3621,82 %21,82 %  

Graf

17. Je dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné studium předmětu Ochrana obyvatelstva do škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9356,36 %56,36 %  
nedokážu posoudit4929,7 %29,7 %  
Ne2313,94 %13,94 %  

Graf

18. Bylo by dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné školení ochrany obyvatelstva do systému pravidelných školení pro zaměstnance ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11569,7 %69,7 %  
nedokážu posoudit3420,61 %20,61 %  
Ne169,7 %9,7 %  

Graf

19. Jak často by se mělo školení o ochraně obyvatelstva provádět ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně10362,42 %62,42 %  
1x za dva roky2816,97 %16,97 %  
1x za 3 roky148,48 %8,48 %  
méně často127,27 %7,27 %  
vůbec84,85 %4,85 %  

Graf

20. Jaká by měla být délka tohoto školení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně dvě hodiny8450,91 %50,91 %  
asi hodinu4527,27 %27,27 %  
celý den2414,55 %14,55 %  
nemělo by se provádět vůbec95,45 %5,45 %  
déle31,82 %1,82 %  

Graf

21. Bylo by vhodné pořádat toto školení jako součást jiných školení, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. školení o požární ochraně ( BOZP , PO ), nebo jej provádět odděleně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako součást školení BOZP (PO)8551,52 %51,52 %  
jako samostatné školení5130,91 %30,91 %  
nedokážu posoudit2917,58 %17,58 %  

Graf

22. Je podle Vás vhodné učit (vhodnou formou) o ochraně obyvatelstva také tyto skupiny obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě výše uvedené skupiny8652,12 %52,12 %  
nedokážu posoudit4326,06 %26,06 %  
seniory2112,73 %12,73 %  
děti v mateřských školách159,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Víte, jaký je ve vašem okolí rizikový zdroj, který by mohl vést ke vzniku mimořádné události?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pracujete (nebo jste pracoval/a ) ve složkách IZS (armáda, policie, hasiči, zdravotní záchranná služba) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Pracujete (nebo jste pracoval/a ) ve složkách IZS (armáda, policie, hasiči, zdravotní záchranná služba) ?

4. Chodíte pravidelně na školení BOZP a PO?

5. Jak dlouho obvykle školení trvá?

6. Jakým způsobem většinou školení probíhá?

7. Je pro Vás osobně toto školení přínosné?

8. Víte, co je zahrnuto pod pojmem ochrana obyvatelstva?

9. Setkal/a jste se v poslední době s tímto pojmem ?

10. Myslíte si, že je ze strany státu věnována dostatečná pozornost této oblasti?

11. Myslíte si, že víte, co máte dělat v případě mimořádné události?

12. Víte, jaký je ve vašem okolí rizikový zdroj, který by mohl vést ke vzniku mimořádné události?

13. Víte, kde se ve vašem okolí nachází kryt civilní ochrany nebo jiný druh krytu – kryty v obytných domech, na sídlištích apod.?

14. Myslíte si, že by tento kryt byl v případě potřeby funkční ?

15. Zajímá Vás problematika ochrany obyvatelstva?

16. Uvítal/a byste více informací o této problematice?

17. Je dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné studium předmětu Ochrana obyvatelstva do škol?

18. Bylo by dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné školení ochrany obyvatelstva do systému pravidelných školení pro zaměstnance ?

19. Jak často by se mělo školení o ochraně obyvatelstva provádět ?

20. Jaká by měla být délka tohoto školení ?

21. Bylo by vhodné pořádat toto školení jako součást jiných školení, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. školení o požární ochraně ( BOZP , PO ), nebo jej provádět odděleně ?

22. Je podle Vás vhodné učit (vhodnou formou) o ochraně obyvatelstva také tyto skupiny obyvatel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Pracujete (nebo jste pracoval/a ) ve složkách IZS (armáda, policie, hasiči, zdravotní záchranná služba) ?

4. Chodíte pravidelně na školení BOZP a PO?

5. Jak dlouho obvykle školení trvá?

6. Jakým způsobem většinou školení probíhá?

7. Je pro Vás osobně toto školení přínosné?

8. Víte, co je zahrnuto pod pojmem ochrana obyvatelstva?

9. Setkal/a jste se v poslední době s tímto pojmem ?

10. Myslíte si, že je ze strany státu věnována dostatečná pozornost této oblasti?

11. Myslíte si, že víte, co máte dělat v případě mimořádné události?

12. Víte, jaký je ve vašem okolí rizikový zdroj, který by mohl vést ke vzniku mimořádné události?

13. Víte, kde se ve vašem okolí nachází kryt civilní ochrany nebo jiný druh krytu – kryty v obytných domech, na sídlištích apod.?

14. Myslíte si, že by tento kryt byl v případě potřeby funkční ?

15. Zajímá Vás problematika ochrany obyvatelstva?

16. Uvítal/a byste více informací o této problematice?

17. Je dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné studium předmětu Ochrana obyvatelstva do škol?

18. Bylo by dle Vašeho názoru vhodné zavést povinné školení ochrany obyvatelstva do systému pravidelných školení pro zaměstnance ?

19. Jak často by se mělo školení o ochraně obyvatelstva provádět ?

20. Jaká by měla být délka tohoto školení ?

21. Bylo by vhodné pořádat toto školení jako součást jiných školení, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. školení o požární ochraně ( BOZP , PO ), nebo jej provádět odděleně ?

22. Je podle Vás vhodné učit (vhodnou formou) o ochraně obyvatelstva také tyto skupiny obyvatel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šebelle, L.Vzdělávání v ochraně obyvatelstva (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vzdelavani-v-ochrane-obyvate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.