Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám.

Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Beneš
Šetření:26. 01. 2018 - 24. 02. 2018
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):33 / 18.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

dovolte, abych Vás požádal o vyplnění elektronického dotazníku na téma „Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám“.

Dotazník je určen pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které svým věkem dosáhly na možnost si datovou schránku aktivovat. Odpovídat mohou respondenti, kteří mají datovou schránku zřízenou i ti, kteří ji zřízenou nemají.

Cílem výzkumu je získat odpovědi na základní otázky jako např: důvody aktivace či neaktivace datové schránky, spokojenosti či nespokojenosti s užíváním datové schránky, četnosti využívání datové schránky, využívání doplňkových služeb datových schránek, informovanost potencionálních uživatelů ze strany správce datových schránek, aj.

Získané výsledky budou použity k dopracování mé bakalářské práce na téma Datové schránky v České republice.  

Všem Vám děkuji za vyplnění dotazníku, a za Váš čas (cca 5 minut), který vyplnění dotazníku věnujete.

Děkuji

Jan Beneš

Odpovědi respondentů

1. Máte v současné době datovou schránku zřízenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15484,62 %84,62 %  
Ano2815,38 %15,38 %  

Graf

2. Uveďte důvod, proč jste si datovou schránku aktivoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O datovou schránku jsem se sám aktivně zajímal/a a následně jsem si ji zřídil/a1446,67 %7,69 %  
Datovou schránku používám v zaměstnání / podnikání, s využíváním jsem spokojen a proto jsem si ji zřídil/a i pro soukromé účely930 %4,95 %  
Jiný413,33 %2,2 %  
Jsem příznivcem inovací, a proto jsem si datovou schránku zřídil/a26,67 %1,1 %  
Zřízení datové schránky mi bylo nabídnuto, a proto jsem si ji zřídil/a13,33 %0,55 %  

Graf

3. Bylo pro Vás zřízení datové schránky pohodlné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1241,38 %6,59 %  
Ano931,03 %4,95 %  
Spíše ne620,69 %3,3 %  
Nepamatuji si26,9 %1,1 %  

Graf

4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 datových zpráv1963,33 %10,44 %  
15 a více datových zpráv826,67 %4,4 %  
6 – 10 datových zpráv26,67 %1,1 %  
Žádnou13,33 %0,55 %  

Graf

5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 datových zpráv1446,67 %7,69 %  
15 a více datových zpráv723,33 %3,85 %  
Žádnou620 %3,3 %  
6 – 10 datových zpráv310 %1,65 %  

Graf

6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v případě, že mi přijde notifikace o obdržené datové zprávě2275,86 %12,09 %  
1x denně310,34 %1,65 %  
1x měsíčně26,9 %1,1 %  
1x za 10 dní13,45 %0,55 %  
1x týdně13,45 %0,55 %  

Graf

7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2273,33 %12,09 %  
Ano826,67 %4,4 %  

Graf

8. Důvod/y proč odesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jistotu, že datová zpráva je doručena a příjemce toto nemůže zpochybnit787,5 %3,85 %  
Je to lacinější, rychlejší a pohodlnější než chodit na pobočku České pošty s. p. a odesílat dopisy675 %3,3 %  
Dokumenty jsou stále v elektronické podobě, což mi usnadňuje jejich archivaci562,5 %2,75 %  

Graf

9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřijde mi to jako zajímavé, vše si zařídím pomocí emailu, dopisu popř. osobně1571,43 %8,24 %  
Odesílání jsem zvažoval/a, ale odradila mě nutnost podpisu smlouvy s Českou poštou s.p., popř. nabíjení kreditu733,33 %3,85 %  
Odesílání jsem zvažoval/a, ale cena za odeslanou datovou zprávu 18 Kč je vysoká419,05 %2,2 %  
Jiný419,05 %2,2 %  

Graf

10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne není, cena nabízené služby Datový trezoru je však příliš vysoká – mělo by být umožněno ukládání zpráv u jiného poskytovatele uložiště1241,38 %6,59 %  
Ne není, ale nikterak to neřeším620,69 %3,3 %  
Ano, obdržené datové zprávy si stahuji do svého počítače517,24 %2,75 %  
Ano, je zcela dostačující413,79 %2,2 %  
Jiné26,9 %1,1 %  

Graf

11. Používáte notifikaci/e při obdržení datové zprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, notifikaci zdarma pomocí emailu nebo systémové zprávy2586,21 %13,74 %  
Ne, žádnou notifikaci nepoužívám413,79 %2,2 %  

Graf

12. Používáte aplikaci/e třetích stran pro přístup do datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádnou aplikaci třetích stran nepoužívám1862,07 %9,89 %  
Ano využívám, abych měl přístup přes mobilní zařízení724,14 %3,85 %  
Ano aplikaci v osobním počítači jelikož standardní prostředí datové schránky mi nevyhovuje413,79 %2,2 %  

Graf

13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše kladně1242,86 %6,59 %  
Kladně932,14 %4,95 %  
Určitě kladně310,71 %1,65 %  
Spíše záporně27,14 %1,1 %  
Uvažuji o deaktivaci27,14 %1,1 %  

Graf

14. Jaké je pro Vás největší pozitivum v používání datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o jediný nástroj garantovaný státem (mám jistotu doručení)1450 %7,69 %  
Využívání je pohodlné725 %3,85 %  
Využívání je rychlé517,86 %2,75 %  
Jiné27,14 %1,1 %  

Graf

15. Jaké je pro Vás největší negativum v používání datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatím jsem na žádné nepřišel/a932,14 %4,95 %  
Nevyhovuje mi délka a kapacita uložení datových zpráv932,14 %4,95 %  
Doplňkové služby datové schránky jsou příliš drahé414,29 %2,2 %  
Datová schránka je nepřehledná a práce v ní je zdlouhavá310,71 %1,65 %  
Povinnost podávat daňové přiznání přes datovou schránku27,14 %1,1 %  
Jiné13,57 %0,55 %  

Graf

16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1450 %7,69 %  
Spíše ano1035,71 %5,49 %  
Spíše ne310,71 %1,65 %  
Ne13,57 %0,55 %  

Graf

17. Uveďte prosím důvod/y, proč datovou schránku nevyužíváte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím důvodu, proč bych si datovou schránku měl zřizovat – nezajímá mne7448,05 %40,66 %  
Zřízení datové schránky mi nepřijde přínosné – s veřejnou správou téměř nekomunikuji6642,86 %36,26 %  
Nikdo mi možnost zřízení datové schránky nenabídl3925,32 %21,43 %  
K datovým schránkám nemám důvěru1811,69 %9,89 %  
Datovou schránku si chci zřídit, ale ještě jsem se k tomuto kroku nedostal/a149,09 %7,69 %  
Informace o datové schránce jsem si aktivně zjišťoval ale, nezřídil jsem si ji127,79 %6,59 %  
Informace k datové schránce jsem obdržel, ale nezřídil jsem si ji95,84 %4,95 %  
Jiný95,84 %4,95 %  
Nemám k dispozici osobní počítač tak, abych mohl datovou schránku využívat31,95 %1,65 %  

Graf

18. Myslíte si, že je informovanost potencionálních uživatelů datové schránky je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne není5737,01 %31,32 %  
Nevím3925,32 %21,43 %  
Rozhodně není3120,13 %17,03 %  
Spíše je2214,29 %12,09 %  
Ano je53,25 %2,75 %  

Graf

19. Kolik dopisů do vlastních rukou Vám od veřejné správy (úřadů) přijde za rok - průměrně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 dopisů10668,83 %58,24 %  
Žádný3522,73 %19,23 %  
6 – 10 dopisů117,14 %6,04 %  
15 a více dopisů10,65 %0,55 %  
11 – 15 dopisů10,65 %0,55 %  

Graf

20. Kolik dopisů veřejné správě (úřadům) odesíláte za rok - průměrně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný8152,6 %44,51 %  
1 – 5 dopisů7045,45 %38,46 %  
6 – 10 dopisů21,3 %1,1 %  
15 a více dopisů10,65 %0,55 %  

Graf

21. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem komunikovat s orgány výkonné moci (úřady) elektronicky pomocí datové schránky a to zcela zdarma vč. jistoty garance doručení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5032,47 %27,47 %  
Spíše ne3522,73 %19,23 %  
Ano2918,83 %15,93 %  
Ne2516,23 %13,74 %  
Nevím159,74 %8,24 %  

Graf

22. Jak většinou s veřejnou správou (úřady) komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně9964,29 %54,4 %  
Doporučeným dopisem2717,53 %14,84 %  
Elektronicky1912,34 %10,44 %  
Jiným způsobem53,25 %2,75 %  
Obyčejným dopisem42,6 %2,2 %  

Graf

23. Jak uchováváte dokumenty, které Vám přijdou od veřejné správy (od úřadů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v listinné podobě, tak jak jsem je obdržel/a10568,18 %57,69 %  
V listinné podobě tak jak jsem je obdržel/a i v elektronické podobě2818,18 %15,38 %  
Nearchivuji je vůbec95,84 %4,95 %  
Žádné mi nechodí74,55 %3,85 %  
Pouze v elektronické podobě53,25 %2,75 %  

Graf

24. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem mít možnost komunikovat se soukromoprávními subjekty (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) elektronicky pomocí datové schránky za cenu 18 Kč / Datová zpráva vč. jistoty garance doručení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4931,82 %26,92 %  
Spíše ne4227,27 %23,08 %  
Nevím2415,58 %13,19 %  
Spíše ano2415,58 %13,19 %  
Ano159,74 %8,24 %  

Graf

25. Byl by pro Vás přínos mít možnost získávat některé výpisy (např. rejstřík trestů a bodové hodnocení řidiče) elektronicky a zdarma pomocí přístupových údajů do datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10668,83 %58,24 %  
Ne, tyto výpis nepotřebuji1912,34 %10,44 %  
Ne, raději si zajdu na pobočku Czech POINT a výpis tam získám, i když za poplatek1610,39 %8,79 %  
Ne138,44 %7,14 %  

Graf

26. Změnil se Váš názor na zřízení datové schránky, když jste se dozvěděl/a v tomto průzkumu některé možnosti datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, informace mne nezaujaly - datovou schránku si nezřídím6441,56 %35,16 %  
Ano, informace mne zaujaly, ale datovou schránku si nezřídím3824,68 %20,88 %  
Ano, informace mne zaujaly a vyhledám si další informace - možná si datovou schránku zřídím3522,73 %19,23 %  
Nevím1711,04 %9,34 %  

Graf

27. Slyšel jste od svých známých, kolegů, aj., kteří datovou schránku využívají nějaké její hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne neslyšel/a9461,04 %51,65 %  
Ano, vcelku negativní2012,99 %10,99 %  
Ano, vcelku pozitivní1811,69 %9,89 %  
Ano, negativní117,14 %6,04 %  
Ano, pozitivní106,49 %5,49 %  
Ne neslyšel10,65 %0,55 %  

Graf

28. Pokud by bylo zřízení datové schránky pro všechny občany povinné, jak byste toto vnímal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně6133,52 %33,52 %  
Určitě negativně5329,12 %29,12 %  
Spíše kladně4424,18 %24,18 %  
Nevím179,34 %9,34 %  
Určitě kladně73,85 %3,85 %  

Graf

29. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9150 %50 %  
Muž9150 %50 %  

Graf

30. Uveďte prosím Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let6032,97 %32,97 %  
26 - 35 let5228,57 %28,57 %  
46 let a více5228,57 %28,57 %  
18 – 25 let189,89 %9,89 %  

Graf

31. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské zakončené titulem Ing., Mgr., apod.7641,76 %41,76 %  
Středoškolské s maturitou7139,01 %39,01 %  
Vysokoškolské zakončené titulem Bc.2815,38 %15,38 %  
Vyšší odborná škola zakončená titulem DiS.42,2 %2,2 %  
Středoškolské s výučním listem31,65 %1,65 %  

Graf

32. Uveďte prosím Vaše bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha7943,41 %43,41 %  
Středočeský kraj3820,88 %20,88 %  
Jihomoravský kraj116,04 %6,04 %  
Moravskoslezský kraj94,95 %4,95 %  
Královéhradecký kraj84,4 %4,4 %  
Liberecký kraj73,85 %3,85 %  
Plzeňský kraj63,3 %3,3 %  
Zlínský kraj63,3 %3,3 %  
Kraj Vysočina42,2 %2,2 %  
Karlovarský kraj42,2 %2,2 %  
Olomoucký kraj31,65 %1,65 %  
Pardubický kraj31,65 %1,65 %  
Ústecký kraj31,65 %1,65 %  
Jihočeský kraj10,55 %0,55 %  

Graf

33. Uveďte prosím velikost místa, ve kterém žijete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 000 obyvatel9753,3 %53,3 %  
Obec3519,23 %19,23 %  
Město do 10 000 obyvatel179,34 %9,34 %  
Město do 25 000 obyvatel147,69 %7,69 %  
Město do 100 000 obyvatel126,59 %6,59 %  
Město do 50 000 obyvatel73,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte v současné době datovou schránku zřízenou?

 • odpověď Ano:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi O datovou schránku jsem se sám aktivně zajímal/a a následně jsem si ji zřídil/a na otázku 2. Uveďte důvod, proč jste si datovou schránku aktivoval/a.
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 3. Bylo pro Vás zřízení datové schránky pohodlné?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 datových zpráv na otázku 5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijde mi to jako zajímavé, vše si zařídím pomocí emailu, dopisu popř. osobně na otázku 9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne není, cena nabízené služby Datový trezoru je však příliš vysoká – mělo by být umožněno ukládání zpráv u jiného poskytovatele uložiště na otázku 10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, notifikaci zdarma pomocí emailu nebo systémové zprávy na otázku 11. Používáte notifikaci/e při obdržení datové zprávy?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladně na otázku 13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedná se o jediný nástroj garantovaný státem (mám jistotu doručení) na otázku 14. Jaké je pro Vás největší pozitivum v používání datové schránky?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze v případě, že mi přijde notifikace o obdržené datové zprávě na otázku 6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 datových zpráv na otázku 4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, žádnou aplikaci třetích stran nepoužívám na otázku 12. Používáte aplikaci/e třetích stran pro přístup do datové schránky?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?

 • odpověď 1 – 5 datových zpráv:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 datových zpráv na otázku 5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?

7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

 • odpověď Ne:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijde mi to jako zajímavé, vše si zařídím pomocí emailu, dopisu popř. osobně na otázku 9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?

11. Používáte notifikaci/e při obdržení datové zprávy?

 • odpověď Ano, notifikaci zdarma pomocí emailu nebo systémové zprávy:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijde mi to jako zajímavé, vše si zařídím pomocí emailu, dopisu popř. osobně na otázku 9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi O datovou schránku jsem se sám aktivně zajímal/a a následně jsem si ji zřídil/a na otázku 2. Uveďte důvod, proč jste si datovou schránku aktivoval/a.
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne není, cena nabízené služby Datový trezoru je však příliš vysoká – mělo by být umožněno ukládání zpráv u jiného poskytovatele uložiště na otázku 10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladně na otázku 13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze v případě, že mi přijde notifikace o obdržené datové zprávě na otázku 6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?

20. Kolik dopisů veřejné správě (úřadům) odesíláte za rok - průměrně?

 • odpověď Žádný:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 19. Kolik dopisů do vlastních rukou Vám od veřejné správy (úřadů) přijde za rok - průměrně?

25. Byl by pro Vás přínos mít možnost získávat některé výpisy (např. rejstřík trestů a bodové hodnocení řidiče) elektronicky a zdarma pomocí přístupových údajů do datové schránky?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem mít možnost komunikovat se soukromoprávními subjekty (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) elektronicky pomocí datové schránky za cenu 18 Kč / Datová zpráva vč. jistoty garance doručení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, informace mne zaujaly a vyhledám si další informace - možná si datovou schránku zřídím na otázku 26. Změnil se Váš názor na zřízení datové schránky, když jste se dozvěděl/a v tomto průzkumu některé možnosti datové schránky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem komunikovat s orgány výkonné moci (úřady) elektronicky pomocí datové schránky a to zcela zdarma vč. jistoty garance doručení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Datovou schránku si chci zřídit, ale ještě jsem se k tomuto kroku nedostal/a na otázku 17. Uveďte prosím důvod/y, proč datovou schránku nevyužíváte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 24. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem mít možnost komunikovat se soukromoprávními subjekty (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) elektronicky pomocí datové schránky za cenu 18 Kč / Datová zpráva vč. jistoty garance doručení?

26. Změnil se Váš názor na zřízení datové schránky, když jste se dozvěděl/a v tomto průzkumu některé možnosti datové schránky?

 • odpověď Ne, informace mne nezaujaly - datovou schránku si nezřídím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, negativní na otázku 27. Slyšel jste od svých známých, kolegů, aj., kteří datovou schránku využívají nějaké její hodnocení?

29. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

 • odpověď Muž:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedná se o jediný nástroj garantovaný státem (mám jistotu doručení) na otázku 14. Jaké je pro Vás největší pozitivum v používání datové schránky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 datových zpráv na otázku 4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, žádnou aplikaci třetích stran nepoužívám na otázku 12. Používáte aplikaci/e třetích stran pro přístup do datové schránky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijde mi to jako zajímavé, vše si zařídím pomocí emailu, dopisu popř. osobně na otázku 9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 5 datových zpráv na otázku 5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne není, cena nabízené služby Datový trezoru je však příliš vysoká – mělo by být umožněno ukládání zpráv u jiného poskytovatele uložiště na otázku 10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladně na otázku 13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze v případě, že mi přijde notifikace o obdržené datové zprávě na otázku 6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

33. Uveďte prosím velikost místa, ve kterém žijete.

 • odpověď Město nad 100 000 obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 32. Uveďte prosím Vaše bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v současné době datovou schránku zřízenou?

2. Uveďte důvod, proč jste si datovou schránku aktivoval/a.

3. Bylo pro Vás zřízení datové schránky pohodlné?

4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?

5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?

6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?

7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?

10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?

11. Používáte notifikaci/e při obdržení datové zprávy?

12. Používáte aplikaci/e třetích stran pro přístup do datové schránky?

13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?

14. Jaké je pro Vás největší pozitivum v používání datové schránky?

16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?

17. Uveďte prosím důvod/y, proč datovou schránku nevyužíváte.

18. Myslíte si, že je informovanost potencionálních uživatelů datové schránky je dostatečná?

19. Kolik dopisů do vlastních rukou Vám od veřejné správy (úřadů) přijde za rok - průměrně?

20. Kolik dopisů veřejné správě (úřadům) odesíláte za rok - průměrně?

21. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem komunikovat s orgány výkonné moci (úřady) elektronicky pomocí datové schránky a to zcela zdarma vč. jistoty garance doručení?

22. Jak většinou s veřejnou správou (úřady) komunikujete?

23. Jak uchováváte dokumenty, které Vám přijdou od veřejné správy (od úřadů)?

24. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem mít možnost komunikovat se soukromoprávními subjekty (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) elektronicky pomocí datové schránky za cenu 18 Kč / Datová zpráva vč. jistoty garance doručení?

25. Byl by pro Vás přínos mít možnost získávat některé výpisy (např. rejstřík trestů a bodové hodnocení řidiče) elektronicky a zdarma pomocí přístupových údajů do datové schránky?

26. Změnil se Váš názor na zřízení datové schránky, když jste se dozvěděl/a v tomto průzkumu některé možnosti datové schránky?

27. Slyšel jste od svých známých, kolegů, aj., kteří datovou schránku využívají nějaké její hodnocení?

28. Pokud by bylo zřízení datové schránky pro všechny občany povinné, jak byste toto vnímal/a?

29. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

30. Uveďte prosím Váš věk.

31. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

32. Uveďte prosím Vaše bydliště.

33. Uveďte prosím velikost místa, ve kterém žijete.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v současné době datovou schránku zřízenou?

2. Uveďte důvod, proč jste si datovou schránku aktivoval/a.

3. Bylo pro Vás zřízení datové schránky pohodlné?

4. Kolik datových zpráv obdržíte od veřejné správy (úřadů) za rok - průměrně?

5. Kolik datových zpráv odešlete veřejné správě (úřadům) za rok - průměrně?

6. Jak často se do datové schránky přihlašujete?

7. Využíváte datovou schránku pro odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné)?

9. Důvod/y proč neodesíláte datové zprávy soukromoprávním subjektům (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) pomocí datové schránky?

10. Je pro Vás délka uchování datových zpráv 90 dní v datové schránce dostačující?

11. Používáte notifikaci/e při obdržení datové zprávy?

12. Používáte aplikaci/e třetích stran pro přístup do datové schránky?

13. Jak hodnotíte celkové používání datové schránky?

14. Jaké je pro Vás největší pozitivum v používání datové schránky?

16. Doporučil/a byste používání datové schránky dalším nepodnikajícím fyzický osobám?

17. Uveďte prosím důvod/y, proč datovou schránku nevyužíváte.

18. Myslíte si, že je informovanost potencionálních uživatelů datové schránky je dostatečná?

19. Kolik dopisů do vlastních rukou Vám od veřejné správy (úřadů) přijde za rok - průměrně?

20. Kolik dopisů veřejné správě (úřadům) odesíláte za rok - průměrně?

21. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem komunikovat s orgány výkonné moci (úřady) elektronicky pomocí datové schránky a to zcela zdarma vč. jistoty garance doručení?

22. Jak většinou s veřejnou správou (úřady) komunikujete?

23. Jak uchováváte dokumenty, které Vám přijdou od veřejné správy (od úřadů)?

24. Myslíte, že by pro Vás bylo přínosem mít možnost komunikovat se soukromoprávními subjekty (např. fyzické osoby, společnosti s.r.o., a.s., a jiné) elektronicky pomocí datové schránky za cenu 18 Kč / Datová zpráva vč. jistoty garance doručení?

25. Byl by pro Vás přínos mít možnost získávat některé výpisy (např. rejstřík trestů a bodové hodnocení řidiče) elektronicky a zdarma pomocí přístupových údajů do datové schránky?

26. Změnil se Váš názor na zřízení datové schránky, když jste se dozvěděl/a v tomto průzkumu některé možnosti datové schránky?

27. Slyšel jste od svých známých, kolegů, aj., kteří datovou schránku využívají nějaké její hodnocení?

28. Pokud by bylo zřízení datové schránky pro všechny občany povinné, jak byste toto vnímal/a?

29. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

30. Uveďte prosím Váš věk.

31. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

32. Uveďte prosím Vaše bydliště.

33. Uveďte prosím velikost místa, ve kterém žijete.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beneš, J.Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám. (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vztah-nepodnikajicich-fyzick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.