Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám.

Konec vyplňování 24. 02. 2018 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 33   Průměrná doba vyplňování: 00.04:22

Dobrý den,

 

dovolte, abych Vás požádal o vyplnění elektronického dotazníku na téma „Vztah nepodnikajících fyzických osob k datovým schránkám“.

Dotazník je určen pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které svým věkem dosáhly na možnost si datovou schránku aktivovat. Odpovídat mohou respondenti, kteří mají datovou schránku zřízenou i ti, kteří ji zřízenou nemají.

Cílem výzkumu je získat odpovědi na základní otázky jako např: důvody aktivace či neaktivace datové schránky, spokojenosti či nespokojenosti s užíváním datové schránky, četnosti využívání datové schránky, využívání doplňkových služeb datových schránek, informovanost potencionálních uživatelů ze strany správce datových schránek, aj.

Získané výsledky budou použity k dopracování mé bakalářské práce na téma Datové schránky v České republice.  

Všem Vám děkuji za vyplnění dotazníku, a za Váš čas (cca 5 minut), který vyplnění dotazníku věnujete.

Děkuji

Jan Beneš

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů – veškeré připomínky k obsahu prosím směřujte na zadavatele průzkumu (uveden vlevo nahoře). Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.