Work-family balance u žen v manažerských funkcích II.

Konec vyplňování zítra v 20:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 34   Průměrná doba vyplňování: 00.10:27

Vážené respondentky, 

obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí výzkumu na téma work-family enrichment u žen v manažerských funkcích. Žádost o vyplnění dotazníku se k Vám dostala, protože jste žena a pracujete v manažerské funkci. Pokud tyto podmínky nesplňujete, prosím, dotazník nevyplňujte.

Ženy zastávají více rozmanitých rolí (např. matka, zaměstnankyně/manažerka), které se v průběhu jejich života mění a vyvíjí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit a ukázat, jak se profesní a osobní život vzájemně ovlivňují a to právě u žen manažerek.

Veškeré informace a data z dotazníku jsou zcela anonymní. 

Výsledky výzkumu budou k dispozici v červenci 2020 - v případě, že máte zájem o jejich zaslání, vyplňte, prosím, svůj email po ukončení dotazníku.

Děkuji vám za vaši ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.