Zacházení s drobnými domácími mazlíčky

Konec vyplňování 27. 09. 2023 20:23, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 14   Průměrná doba vyplňování: 00.02:08

Tento dotazník má za cíl získat  informace o tom, jak majitelé domácích zvířat nakládají s ostatky svých mazlíčků, a zjistit jejich ochotu investovat do hrobek a truhel pro své zemřelé domácí společníky. Rovněž nás zajímají kulturní, a ekologické aspekty tohoto procesu.

Vaše odpovědi nám pomohou lépe porozumět vašim preferencím, praktikám a potřebám v této citlivé oblasti. Tato studie může také přispět k lepšímu pochopení toho, jak lidé zpracovávají smutek po ztrátě svého domácího miláčka a jaký vliv mají kulturní a náboženské faktory na jejich rozhodnutí.

Vaše účast odpovědi budou zpracovány anonymně a důvěrně. Děkujeme, že jste se rozhodli podělit se o své názory a zkušenosti s námi.

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.