Zájem o povolání hasiče/hasičky ve výjezdové jednotce

Konec vyplňování 16. 02. 2023 11:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 18   Průměrná doba vyplňování: 00.03:27

Výsledky tohoto dotazování použiji ve své diplomové práci. Výstup z dotazníku mi pomůže objasnit, proč je v posledních letech složité přijmout nové příslušníky. Je určen všem potenciálním zájemkyním a zájemcům o službu u HZS v jednotce požární ochrany, čili o službu, kdy jednotka vyjíždí na pomoc spoluobčanům.