Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanost žen s malými dětmi

Zaměstnanost žen s malými dětmi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Skácelová
Šetření:04. 02. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.66
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky z dotazníku budou využity pro mou diplomovou práci, ve které se snažím najít způsoby, jak zvýšit šance žen s dětmi na trhu práce.

Dotazník je určen ženám s dětmi do 10 let s nejvyšším dosaženým vzděláním ÚSO, ÚSV.

 

Za vyplnění dotazníku děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že Vaše možnosti jako matky s malým dítětem na pracovním trhu jsou dobré?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, jako matka se setkávám s problémy, které jsem dříve nemusela řešit6140,13 %40,13 %  
Ne, domnívám se, že mé šance na trhu práce se výrazně zhoršily po narození dítěte5938,82 %38,82 %  
Spíše ano, nezaznamenala jsem žádný problém na trhu práce související s mateřstvím1811,84 %11,84 %  
Nevím, nedokážu posoudit74,61 %4,61 %  
Ano, stejné jako před narozením dítěte74,61 %4,61 %  

Graf

2. Česká republika patří k zemím s nadstandardně dlouhou rodičovskou dovolenou oproti jiným zemím. Vnímáte tento fakt spíše pozitivně, nebo spíše negativně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně pozitivně6945,39 %45,39 %  
spíše pozitivně6744,08 %44,08 %  
spíše negativně106,58 %6,58 %  
nevím53,29 %3,29 %  
rozhodně negativně10,66 %0,66 %  

Graf

3. Jste v současné době zaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V současnosti jsem na RD/MD6542,76 %42,76 %  
Ano, na plný úvazek4126,97 %26,97 %  
Jsem nezaměstnaná2214,47 %14,47 %  
Ano, na částečný úvazek (brigáda, DPČ, DPP)1711,18 %11,18 %  
Podnikám jako OSVČ74,61 %4,61 %  

Graf

4. Pracovala jste v průběhu rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, na plný úvazekotázka č. 5, Ano, na částečný úvazek (brigáda, DPČ, DPP)otázka č. 5, Ano, jako OSVČotázka č. 5, Ano, prodej vlastních výrobků jiným maminkám apod.otázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8253,95 %53,95 %  
Ano, na částečný úvazek (brigáda, DPČ, DPP)5032,89 %32,89 %  
Ano, jako OSVČ95,92 %5,92 %  
Ano, prodej vlastních výrobků jiným maminkám apod.63,95 %3,95 %  
Ano, na plný úvazek53,29 %3,29 %  

Graf

5. Pokud ano, jaký jste k tomu měla důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutnost zajistit vyšší finanční prostředky pro rodinu3752,86 %24,34 %  
možnost seberealizace1927,14 %12,5 %  
chybějící kontakt s lidmi45,71 %2,63 %  
obava ze ztráty zaměstnání34,29 %1,97 %  
nezaměstnanost partnera22,86 %1,32 %  
pro radost11,43 %0,66 %  
kombinace více těchto faktorů, dobře placená a zajímavá práce, dobré kontakty, o které jsem nechtěla přijít, potřeba seberealizace i mimo mateřství, snaha nevyjít ze cviku a nezakrnět.11,43 %0,66 %  
finance, udržení si kontaktu, procvičování mozku, udržení si úrovně jazyků, kontakt s původním zaměstnavatelem - nebylo možno zaškrtnout více odpovědí11,43 %0,66 %  
asi bych se na mateřské zbláznila. malá nebyla náročné mimi tak místo večerního odpočinku jsem raději pracovala.11,43 %0,66 %  
přivýdělek na vánoční dárky11,43 %0,66 %  

Graf

6. Jste ochotna si i při RD udržovat svou kvalifikační úroveň? (např. účastnila byste se školení, které by zajistil Váš zaměstnavatel, pokud by pro Vás nebylo povinné? Sledovala byste novinky v oboru apod.?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6744,08 %44,08 %  
Rozhodně ano6643,42 %43,42 %  
Nevím106,58 %6,58 %  
Spíše ne85,26 %5,26 %  
Rozhodně ne10,66 %0,66 %  

Graf

7. Zvyšovala jste si (příp. plánujete zvyšovat si) svou kvalifikaci při RD? (Studium, rekvalifikační a jazykové kurzy apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6140,13 %40,13 %  
Ano, studium3321,71 %21,71 %  
Ano, sledování novinek v oboru2415,79 %15,79 %  
Ano, rekvalifikační kurz1711,18 %11,18 %  
Ano, jazykový kurz149,21 %9,21 %  
pokud bude možnost tak ano10,66 %0,66 %  
PC a jazykový kurz, distanční studium VŠ10,66 %0,66 %  
kombinace výše uvedeného + odborná literatura, samostudium10,66 %0,66 %  

Graf

8. Pokud byste mohla získat lepší pracovní příležitost po absolvování rekvalifikačního kurzu nebo zvýšením svého stupně vzdělání, byla byste ochotná tyto kurzy (vzdělání) absolvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, investovala bych i vlastní finanční prostředky7650 %50 %  
Ano, v případě finančního zajištění ze strany Úřadu práce7247,37 %47,37 %  
Ne42,63 %2,63 %  

Graf

9. Existují dle Vašeho názoru překážky pro Vaše vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nemám hlídání pro děti5133,55 %33,55 %  
Ne4026,32 %26,32 %  
Ano, nemám dostatek volného času ke studiu3019,74 %19,74 %  
Ano, vzdělání je příliš finančně náročnou investicí2818,42 %18,42 %  
neni hlídání, finanční náročnost10,66 %0,66 %  
všechny možnosti: nemám školku, nemám dostatek času ani financí10,66 %0,66 %  
zaměstnavatel neumožňuje volno na zkoušky a přednášky10,66 %0,66 %  

Graf

10. Při nástupu do zaměstnání po RD byste preferovala spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plný úvazek8253,95 %53,95 %  
Částečný úvazek6945,39 %45,39 %  
Nevím10,66 %0,66 %  

Graf

11. Považujete za důležité udržet si Vaše zaměstnání z doby před nástupem na MD? Udržujete kontakt se svým zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to důležité, kontakt udržuji7348,03 %48,03 %  
Ano, je to důležité, kontakt neudržuji2214,47 %14,47 %  
Ne, není to pro mě důležité, nicméně kontakt udržuji2113,82 %13,82 %  
Nevím1912,5 %12,5 %  
Ne, není to důležité, kontakt neudržuji.1711,18 %11,18 %  

Graf

12. Jste ochotna pracovat za stejných podmínek, jako když jste byla bezdětná (práce přesčas, o víkendech, směnný provoz apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale budu muset řešit problémy se zajištěním péče o dítě4428,95 %28,95 %  
Ne, je pro mě důležitější péče o rodinu než zaměstnání3724,34 %24,34 %  
Ne, nemohu pracovat přesčas, nebo o víkendech3321,71 %21,71 %  
Ne, určitě nemohu pracovat ve směnném provozu2818,42 %18,42 %  
Ano, rozvržení pracovní doby se dokážu bez problémů přizpůsobit106,58 %6,58 %  

Graf

13. Dovedete si představit, že byste se vrátila do práce třeba již po ukončeném 1. roce dítěte (i na zkrácený úvazek, brigádu apod.), pokud byste k tomu měla vytvořeny vhodné podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5234,21 %34,21 %  
Rozhodně ano4126,97 %26,97 %  
Spíše ne2415,79 %15,79 %  
Rozhodně ne2315,13 %15,13 %  
Nevím127,89 %7,89 %  

Graf

14. Vyhovuje Vám současný systém rodičovské dovolené (možnost výběru délky, výše rodičovského příspěvku apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6542,76 %42,76 %  
Rozhodně ano5435,53 %35,53 %  
Spíše ne138,55 %8,55 %  
Nevím127,89 %7,89 %  
Rozhodně ne85,26 %5,26 %  

Graf

15. Jakou variantu RD jste si zvolila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 letá11173,03 %73,03 %  
2 letá2113,82 %13,82 %  
4 letá bez možnosti výběru138,55 %8,55 %  
4 letá dobrovolně74,61 %4,61 %  

Graf

16. Máte obavy, že děti budou problémem při výběrovém řízení na nové pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6744,08 %44,08 %  
Rozhodně ano4529,61 %29,61 %  
Nevím1912,5 %12,5 %  
Spíše ne159,87 %9,87 %  
Rozhodně ne63,95 %3,95 %  

Graf

17. Setkala jste se někdy jako žena s dítětem s předsudky ze strany zaměstnavatelů týkající se zejména Vaší flexibility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často4328,29 %28,29 %  
Občas ano4227,63 %27,63 %  
Nevím, nedokážu posoudit3623,68 %23,68 %  
Nikdy1811,84 %11,84 %  
Spíše ne, nebo velmi zřídka138,55 %8,55 %  

Graf

18. Domníváte se, že je ze strany státu a firem dostatečně podporované sladění rodinného a pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ani z jedné strany10569,08 %69,08 %  
Nevím3523,03 %23,03 %  
Ano, ze strany firem i státu53,29 %3,29 %  
Ano, pouze ze strany státu42,63 %2,63 %  
Ano, pouze ze strany firem31,97 %1,97 %  

Graf

19. Měl by zaměstnavatel aktivně podporovat sladění rodinného a pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, uvítala bych jiné formy podpory, např. možnost zkráceného úvazku apod.6240,79 %40,79 %  
Ano, uvítala bych spíše možnost firemní školky či jeslí5636,84 %36,84 %  
Spíše ne, aktivní by měl být spíše stát117,24 %7,24 %  
Ano, uvítala bych spíše příspěvek na zajištění péče o dítě117,24 %7,24 %  
Nevím63,95 %3,95 %  
Určitě ne, šlo by o zvýhodňování jedné skupiny zaměstnanců31,97 %1,97 %  
firemní školky, částečný úvazek10,66 %0,66 %  
omezení odpoledních/celodenních směn pro matky malých dětí10,66 %0,66 %  
flexibilní formy práce - práce z domova, sdílená místa, zkrácené úvazky aj10,66 %0,66 %  

Graf

20. Domníváte se, že v Mostě, resp. v Ústeckém kraji je dostatek možností pro umístění dítěte v případě Vašeho zaměstnání / studia (školky, jesle apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6240,79 %40,79 %  
Spíše ne4328,29 %28,29 %  
Spíše ano2415,79 %15,79 %  
Rozhodně ne2013,16 %13,16 %  
Rozhodně ano31,97 %1,97 %  

Graf

21. Měla jste problém s umístěním dítěte do předškolního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, musela jsem zajistit péči o dítě jiným způsobemotázka č. 22, Ano, nemohla jsem kvůli tomu nastoupit zpět do zaměstnáníotázka č. 22, Ne, dítě bylo bez problémů přijato do předškolního zařízeníotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dítě bylo bez problémů přijato do předškolního zařízení9965,13 %65,13 %  
Ano, musela jsem zajistit péči o dítě jiným způsobem3019,74 %19,74 %  
Ano, nemohla jsem kvůli tomu nastoupit zpět do zaměstnání2315,13 %15,13 %  

Graf

22. Pokud jste měla problémy s umístěním dítěte do předškolního zařízení, můžete je konkrétně specifikovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

budu to vedet zhruba za mesic, ale predpokladam, ze mi bude receno, ze nedovrsil 3 let do zari 2014, tudiz nesplnuje zakl. podminku pro umisteni. Ale co s ditetem ma matka delat zbyvajicich 10 mesicu nez ho vezmou dalsi skolni rok, to uz mi nikdo neporadi.

Dcera byla mladší 3 let a nevzali ji do státní školky, i když mají brát děti od 2 let. Dcera nyní musí navštěvovat soukromou školku.

Děti narozené v měsíci říjnu a listopadu to mají těžší, protože mají přednost dětičky narozené do září a v době nástupu do školky jim jsou 3 roky. U nás jsme to těšily soukromou skolkou, ale ne všichni rodiče si to mohou dovolit.

Dítě "nešikovně" narozeno na konci září, tudíž tabulkově neměl při zahájení školního roku 3 roky, což byl problém a nebyl přijat ani do jedné státní školky v okolí

Dítě nebylo přijato do klasické městské školky z důvodu nedostatku míst.

Hlavním důvodem bylo, že je narozena v říjnu

Chybějící povinné očkování. Státní MŠ nesmí přijmout dítě bez kompletního povinného očkování.

je minimální šance přijetí dítěte do školky, jsem-li nezaměstaná a navíc s miminkem

Jeden prosty duvod.Skolky jsou preplnene a jen minimum deti se tam dostane.

malá kapacita školky

Malý počet volných míst.

mám tyto problémy doteď, prostě není žádná volná školka, to je vše. A naši rodiče pracují ve směnném provozu a dělají i více než 12h denně, takže od nich pomoc také není možná

Měla jsem možnost vrátit se zpět do práce na zkrácený úvazek, bohužel dceru nevzali do jeslí, následovně ji nepřijali do dvou školek. V průběhu roku se nakonec do předškolního zařízení dostala, ale vyžadovalo to několik prosebných telefonátů a do práce jsem pak nastoupila na plný úvazek.

Měla jsem problém umístit dítě do jeslí z nedostatku kapacity.

Moje dite jeste nenavstevuje zarizeni, jelikoz ji jsou dva roky. Takze na tuto otazku se spatne odpovida.

MS prijima prednostne starsi deti. V pripade plneho obsazeni neprijima 2 lete deti,

Nebylo volne misto od poloviny skolniho roku

nedostatek volných míst

neexistence jeslí v naší MČ, poté ve 3 letech nepřijato do MŠ z kapacitních důvodů

nepřijali mi děti do školky, hlídání nemám, nemohla jsem se vrátit do práce a tím pádem o práci přišla, novou jsem pak hledala dva roky.

Nepřijetí dítěte do školky

od 18měsíců mé dcery jsem se vracela zpět na své pracovní místo (HPP) na plný úvazek, žádala jsem o jesle, r. 2011 zápis do jeslí Hutnická, MŠ Sochora, nebyla přijata, ač jsme splňovali všechny podmínky (oba s manželem pracující, dítě bez plen, dobře mluvící, samostatné), r.2012 opět zápis do stejných jeslí, obou a opět nepřijata, ač jsme stále oba plně pracující rodiče atd, nepřijata bez udání důvodů. Hlídání jsme zajišťovali v rodině mezi sebou, kdo zrovna mohl, hlídal. Až na základě zápisu do MŠ v r. 2012 byla v r. 2013 ve svých necelých 3letech přijata do MŠ Zahradní.

první dítě pro nedostatek míst přijato ve 4 letech, druhé 3 měsíce po nástupu do zaměstnání (tj. ve 3 a 1/4 roce)

první syn je narozen v březnu, já měla nastoupit do práce, ale ve školce mi řekly že děti nastupují pouze v září

Příliš málo volných míst v MŠ

příliš nízký věk dítěte (necelé dva roky), závislost na plenách, nesamostatnost

Syn je lednový a to je pro školky mladé ditě a davájí přednost dětem 3 letým a dětem,které se nedostali loni.Nakonec syna vzali,jelikož jim ve školním roce někdo vypadl,takže jsme měli štěstí

synovy byli teprve dva roky

Upřednostnili starší děti

Všude plno

23. Pokud pracujete a Vaše dítě navštěvuje nějaký typ předškolní instituce, vyhovuje Vám tato instituce časově? Pokrývá plně Vaši pracovní dobu, včetně cesty do zaměstnání a zpět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dítě mi odvádí / vyzvedává někdo jiný6744,08 %44,08 %  
Ano4932,24 %32,24 %  
nepracuji63,95 %3,95 %  
Ne, dítě si vyzvedávám a poté se mnou zůstává v zaměstnání53,29 %3,29 %  
Jsem nezaměstnaná21,32 %1,32 %  
Nepracuji.21,32 %1,32 %  
zatim nepracuji,jsem na RD10,66 %0,66 %  
jedno dítě ve školce, druhe doma, tuto situaci budu řešit až za rok10,66 %0,66 %  
Jsem na RD10,66 %0,66 %  
nepracuji, jsem na RD10,66 %0,66 %  
stíhám jsem na mateřské s druhým dítětem10,66 %0,66 %  
zatím jsem stále na RD10,66 %0,66 %  
jsem na UP10,66 %0,66 %  
Nepracuji a dítě nenavštěvuje předškolní zařízení (jsem bez možnosti přeskočit tyto otázky :-()10,66 %0,66 %  
Nevim, dceri jsou dva roky10,66 %0,66 %  
Do zaměstnání nastupuji až za měsíc, nemohu proto posoudit.10,66 %0,66 %  
Ne, dítě vyzvedávám a dodělávám práci doma10,66 %0,66 %  
nezamestnana jsem10,66 %0,66 %  
zatím nepracuji, ale určitě by to bylo nevyhovující.10,66 %0,66 %  
nechodí do předškolní instituce 10,66 %0,66 %  
nemám předškolní dítě10,66 %0,66 %  
dítě vyzvedávám sama10,66 %0,66 %  
Nepokrývá všechny dny v týdnu, řeším s manželem a prarodiči10,66 %0,66 %  
Nepracujem, protože mi nemá kdo vyzvedávat dítě.10,66 %0,66 %  
ano, školka vyhovuje, my pracujeme v nepřetržitém provozu na směny, takže za školku jsme rádi, ale 12hod směny nám pokrýt ani nemůže10,66 %0,66 %  
dítě nenavštěvuje předškolní instituci10,66 %0,66 %  
Jsem na RD s druhým dítětem, starší chdí do školky10,66 %0,66 %  

Graf

24. Byla byste ochotná svěřit své dítě do péče tzv. dětské skupiny (kterou může například vytvořit a provozovat Váš zaměstnavatel, nebo jiný soukromý subjekt)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, záleželo by na tom, jak dotyčná skupina funguje9763,82 %63,82 %  
Nevím1912,5 %12,5 %  
Spíše ne, v mateřské škole dostane dítě kvalitnější vzdělání1711,18 %11,18 %  
Rozhodně ano159,87 %9,87 %  
Rozhodně ne, dětská skupina nedokáže zajistit všechny mé požadavky na předškolní instituci42,63 %2,63 %  

Graf

25. Jaké překážky jsou podle Vás nejzávažnější při uplatnění žen s dětmi na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující rozvržení pracovní doby vzhledem k nutné péči o dítě6945,39 %45,39 %  
Předsudky zaměstnavatelů vůči matkám po RD nebo ženám s malými dětmi4227,63 %27,63 %  
Nedostatečná kapacita předškolních vzdělávacích zařízení1610,53 %10,53 %  
Málo příležitostí pracovat na částečný úvazek95,92 %5,92 %  
Nedostatečná podpora sladění rodinného a pracovního života ze strany státu85,26 %5,26 %  
kapacita školek, rozvržení prac. doby, předsudky10,66 %0,66 %  
přijdou mi nejzávažnější všechny zmíněné body10,66 %0,66 %  
možnost 1+2+410,66 %0,66 %  
Neochota a lenost maminek se přizpůsobit :-) Resp. hledání důvodů "proč něco nejde" namísto chopení se příležitosti. I když to určitě neplatí u všech ;-) 10,66 %0,66 %  
nemocnost dětí a následné chybění matky v práci10,66 %0,66 %  
volím všechny odpovědi v této otázce10,66 %0,66 %  
body 2,3,410,66 %0,66 %  
vše shora uvedené10,66 %0,66 %  

Graf

26. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 až 356039,47 %39,47 %  
26 až 304529,61 %29,61 %  
36 až 402214,47 %14,47 %  
21 až 25159,87 %9,87 %  
41 až 4585,26 %5,26 %  
46 a více10,66 %0,66 %  
20 a méně10,66 %0,66 %  

Graf

27. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17348,03 %48,03 %  
26039,47 %39,47 %  
3159,87 %9,87 %  
4 a více42,63 %2,63 %  

Graf

28. Kolik máte dětí mladších 10 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19361,18 %61,18 %  
25234,21 %34,21 %  
342,63 %2,63 %  
021,32 %1,32 %  
4 a více10,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

27. Kolik máte dětí?

  • odpověď 1:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 až 25 na otázku 26. Kolik je Vám let?

28. Kolik máte dětí mladších 10 let?

  • odpověď 1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 27. Kolik máte dětí?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 až 25 na otázku 26. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že Vaše možnosti jako matky s malým dítětem na pracovním trhu jsou dobré?

2. Česká republika patří k zemím s nadstandardně dlouhou rodičovskou dovolenou oproti jiným zemím. Vnímáte tento fakt spíše pozitivně, nebo spíše negativně?

3. Jste v současné době zaměstnaná?

4. Pracovala jste v průběhu rodičovské dovolené?

5. Pokud ano, jaký jste k tomu měla důvod?

6. Jste ochotna si i při RD udržovat svou kvalifikační úroveň? (např. účastnila byste se školení, které by zajistil Váš zaměstnavatel, pokud by pro Vás nebylo povinné? Sledovala byste novinky v oboru apod.?)

7. Zvyšovala jste si (příp. plánujete zvyšovat si) svou kvalifikaci při RD? (Studium, rekvalifikační a jazykové kurzy apod.)

8. Pokud byste mohla získat lepší pracovní příležitost po absolvování rekvalifikačního kurzu nebo zvýšením svého stupně vzdělání, byla byste ochotná tyto kurzy (vzdělání) absolvovat?

9. Existují dle Vašeho názoru překážky pro Vaše vzdělávání?

10. Při nástupu do zaměstnání po RD byste preferovala spíše:

11. Považujete za důležité udržet si Vaše zaměstnání z doby před nástupem na MD? Udržujete kontakt se svým zaměstnavatelem?

12. Jste ochotna pracovat za stejných podmínek, jako když jste byla bezdětná (práce přesčas, o víkendech, směnný provoz apod.)

13. Dovedete si představit, že byste se vrátila do práce třeba již po ukončeném 1. roce dítěte (i na zkrácený úvazek, brigádu apod.), pokud byste k tomu měla vytvořeny vhodné podmínky?

14. Vyhovuje Vám současný systém rodičovské dovolené (možnost výběru délky, výše rodičovského příspěvku apod.)?

15. Jakou variantu RD jste si zvolila?

16. Máte obavy, že děti budou problémem při výběrovém řízení na nové pracovní místo?

17. Setkala jste se někdy jako žena s dítětem s předsudky ze strany zaměstnavatelů týkající se zejména Vaší flexibility?

18. Domníváte se, že je ze strany státu a firem dostatečně podporované sladění rodinného a pracovního života?

19. Měl by zaměstnavatel aktivně podporovat sladění rodinného a pracovního života?

20. Domníváte se, že v Mostě, resp. v Ústeckém kraji je dostatek možností pro umístění dítěte v případě Vašeho zaměstnání / studia (školky, jesle apod.)?

21. Měla jste problém s umístěním dítěte do předškolního zařízení?

23. Pokud pracujete a Vaše dítě navštěvuje nějaký typ předškolní instituce, vyhovuje Vám tato instituce časově? Pokrývá plně Vaši pracovní dobu, včetně cesty do zaměstnání a zpět?

24. Byla byste ochotná svěřit své dítě do péče tzv. dětské skupiny (kterou může například vytvořit a provozovat Váš zaměstnavatel, nebo jiný soukromý subjekt)?

25. Jaké překážky jsou podle Vás nejzávažnější při uplatnění žen s dětmi na trhu práce?

26. Kolik je Vám let?

27. Kolik máte dětí?

28. Kolik máte dětí mladších 10 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že Vaše možnosti jako matky s malým dítětem na pracovním trhu jsou dobré?

2. Česká republika patří k zemím s nadstandardně dlouhou rodičovskou dovolenou oproti jiným zemím. Vnímáte tento fakt spíše pozitivně, nebo spíše negativně?

3. Jste v současné době zaměstnaná?

4. Pracovala jste v průběhu rodičovské dovolené?

5. Pokud ano, jaký jste k tomu měla důvod?

6. Jste ochotna si i při RD udržovat svou kvalifikační úroveň? (např. účastnila byste se školení, které by zajistil Váš zaměstnavatel, pokud by pro Vás nebylo povinné? Sledovala byste novinky v oboru apod.?)

7. Zvyšovala jste si (příp. plánujete zvyšovat si) svou kvalifikaci při RD? (Studium, rekvalifikační a jazykové kurzy apod.)

8. Pokud byste mohla získat lepší pracovní příležitost po absolvování rekvalifikačního kurzu nebo zvýšením svého stupně vzdělání, byla byste ochotná tyto kurzy (vzdělání) absolvovat?

9. Existují dle Vašeho názoru překážky pro Vaše vzdělávání?

10. Při nástupu do zaměstnání po RD byste preferovala spíše:

11. Považujete za důležité udržet si Vaše zaměstnání z doby před nástupem na MD? Udržujete kontakt se svým zaměstnavatelem?

12. Jste ochotna pracovat za stejných podmínek, jako když jste byla bezdětná (práce přesčas, o víkendech, směnný provoz apod.)

13. Dovedete si představit, že byste se vrátila do práce třeba již po ukončeném 1. roce dítěte (i na zkrácený úvazek, brigádu apod.), pokud byste k tomu měla vytvořeny vhodné podmínky?

14. Vyhovuje Vám současný systém rodičovské dovolené (možnost výběru délky, výše rodičovského příspěvku apod.)?

15. Jakou variantu RD jste si zvolila?

16. Máte obavy, že děti budou problémem při výběrovém řízení na nové pracovní místo?

17. Setkala jste se někdy jako žena s dítětem s předsudky ze strany zaměstnavatelů týkající se zejména Vaší flexibility?

18. Domníváte se, že je ze strany státu a firem dostatečně podporované sladění rodinného a pracovního života?

19. Měl by zaměstnavatel aktivně podporovat sladění rodinného a pracovního života?

20. Domníváte se, že v Mostě, resp. v Ústeckém kraji je dostatek možností pro umístění dítěte v případě Vašeho zaměstnání / studia (školky, jesle apod.)?

21. Měla jste problém s umístěním dítěte do předškolního zařízení?

23. Pokud pracujete a Vaše dítě navštěvuje nějaký typ předškolní instituce, vyhovuje Vám tato instituce časově? Pokrývá plně Vaši pracovní dobu, včetně cesty do zaměstnání a zpět?

24. Byla byste ochotná svěřit své dítě do péče tzv. dětské skupiny (kterou může například vytvořit a provozovat Váš zaměstnavatel, nebo jiný soukromý subjekt)?

25. Jaké překážky jsou podle Vás nejzávažnější při uplatnění žen s dětmi na trhu práce?

26. Kolik je Vám let?

27. Kolik máte dětí?

28. Kolik máte dětí mladších 10 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skácelová, K.Zaměstnanost žen s malými dětmi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zamestnanost-zen-s-detmi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.