Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislosti a návykové chování

Závislosti a návykové chování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kanči
Šetření:12. 04. 2024 - 21. 04. 2024
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím, jsem studentem Vyšší odborné školy a tento dotazník na téma Závislosti a návykové chování slouží ke zpracování mé ročníkové práce. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5964,84 %64,84 %  
Muž3235,16 %35,16 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let3740,66 %40,66 %  
27-35 let2123,08 %23,08 %  
40 a více let1920,88 %20,88 %  
35-40 let99,89 %9,89 %  
15 - 18 let55,49 %5,49 %  

Graf

3. Byli jste si vědomi toho, že závislost/návykové chování může vzniknout i na něčem jiném, než na omamných látkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano91100 %100 %  

Graf

4. Označte to, na čem si myslíte, že může vzniknout závislost/návykové chování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na hazardních hrách9098,9 %98,9 %  
Na mobilním zařízení8896,7 %96,7 %  
Na lécích8896,7 %96,7 %  
Na sexu8492,31 %92,31 %  
Na jídle8492,31 %92,31 %  
Na práci8189,01 %89,01 %  
Na odcizování nepotřebných předmětů6065,93 %65,93 %  

Graf

5. Máte zkušenost s látkovou či jinou závislostí (pokud ano, uveďte jakou).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4246,15 %46,15 %  
Ano2426,37 %26,37 %  
Nikotin66,59 %6,59 %  
Cigarety33,3 %3,3 %  
Cukr 11,1 %1,1 %  
masturbace11,1 %1,1 %  
Jídlo, pohyb11,1 %1,1 %  
Pervitin, Cocain, M-ko11,1 %1,1 %  
alkohol, benzaky11,1 %1,1 %  
jídlo,.. 11,1 %1,1 %  
nikotin, kofein11,1 %1,1 %  
nikotín, jídlo11,1 %1,1 %  
Ano, televize a práce11,1 %1,1 %  
Káva kofein11,1 %1,1 %  
Nikoton11,1 %1,1 %  
Alkohol11,1 %1,1 %  
užívání internetu11,1 %1,1 %  
Návykové látky 11,1 %1,1 %  
Soc.sítě11,1 %1,1 %  
kouření11,1 %1,1 %  

Graf

6. Uveďte, jaký typ závislosti je dle Vašeho názoru závažnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Látkové závislosti7784,62 %84,62 %  
Nelátkové/behaviorální závislosti1415,38 %15,38 %  

Graf

7. Označte, u jaké skupiny lidí je dle Vašeho názoru větší riziko vzniku závislosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoby mladistvé3740,66 %40,66 %  
Osoby žijící ve vyloučené lokalitě2931,87 %31,87 %  
Osoby s duševním onemocněním2527,47 %27,47 %  

Graf

8. Setkali jste se ve Vašem okolí s osobou závislou na látkové či nelátkové závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7279,12 %79,12 %  
Mám podezření, že ano1112,09 %12,09 %  
Ne88,79 %8,79 %  

Graf

9. 9. Souhlasíte s tvrzením, že je větší riziko vzniku závislosti u osoby, která byla vychovávána osobou závislou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s tvrzením souhlasím6874,73 %74,73 %  
Ne, s tvrzením nesouhlasím2325,27 %25,27 %  

Graf

10. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte látkovou závislostí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborník ( lékař, psychoterapeut)4246,15 %46,15 %  
Přátelé2830,77 %30,77 %  
Rodina2123,08 %23,08 %  

Graf

11. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte nelátkovou závislostí (př. závislost na hazardních hrách ad.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborník (lékař, psychoterapeut)4043,96 %43,96 %  
Přátelé3032,97 %32,97 %  
Rodina2123,08 %23,08 %  

Graf

12. Uveďte, v jaké oblasti je dle Vašeho názoru společnost lépe informovaná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislost na omamných látkách8290,11 %90,11 %  
Nelátkové/behaviorální závislosti99,89 %9,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte látkovou závislostí.

  • odpověď Odborník ( lékař, psychoterapeut):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborník (lékař, psychoterapeut) na otázku 11. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte nelátkovou závislostí (př. závislost na hazardních hrách ad.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví

2. Uveďte Váš věk

3. Byli jste si vědomi toho, že závislost/návykové chování může vzniknout i na něčem jiném, než na omamných látkách?

4. Označte to, na čem si myslíte, že může vzniknout závislost/návykové chování.

5. Máte zkušenost s látkovou či jinou závislostí (pokud ano, uveďte jakou).

6. Uveďte, jaký typ závislosti je dle Vašeho názoru závažnější.

7. Označte, u jaké skupiny lidí je dle Vašeho názoru větší riziko vzniku závislosti.

8. Setkali jste se ve Vašem okolí s osobou závislou na látkové či nelátkové závislosti?

9. 9. Souhlasíte s tvrzením, že je větší riziko vzniku závislosti u osoby, která byla vychovávána osobou závislou?

10. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte látkovou závislostí.

11. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte nelátkovou závislostí (př. závislost na hazardních hrách ad.)

12. Uveďte, v jaké oblasti je dle Vašeho názoru společnost lépe informovaná.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví

2. Uveďte Váš věk

3. Byli jste si vědomi toho, že závislost/návykové chování může vzniknout i na něčem jiném, než na omamných látkách?

4. Označte to, na čem si myslíte, že může vzniknout závislost/návykové chování.

5. Máte zkušenost s látkovou či jinou závislostí (pokud ano, uveďte jakou).

6. Uveďte, jaký typ závislosti je dle Vašeho názoru závažnější.

7. Označte, u jaké skupiny lidí je dle Vašeho názoru větší riziko vzniku závislosti.

8. Setkali jste se ve Vašem okolí s osobou závislou na látkové či nelátkové závislosti?

9. 9. Souhlasíte s tvrzením, že je větší riziko vzniku závislosti u osoby, která byla vychovávána osobou závislou?

10. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte látkovou závislostí.

11. 10.Uvedte, komu byste se raději svěřili s tím, že trpíte nelátkovou závislostí (př. závislost na hazardních hrách ad.)

12. Uveďte, v jaké oblasti je dle Vašeho názoru společnost lépe informovaná.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kanči, T.Závislosti a návykové chování (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://zavislosti-a-navykove-chovan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.